אכיפת הגבייה

עיריית באר שבע אינה חפצה לבצע אכיפת גבייה ומשתדלת שלא לנקוט באמצעים כנגד אלו המאחרים בתשלום חובותיהם, ובידכם התושבים יש את הכלים כדי לסייע לה במאמץ.

תשלום חובות בזמן מבטיח את אי חיובכם בריביות, הצמדות או טרחה. סילוק החיובים במועדם מונע אי נעימות גדולה עבורכם, פעולות אכיפה מיותרות והוצאות נלוות. 

מתי עליי לשלם?​​

כל התשלומים השנתיים או הדו-חודשיים צריכים להיות משולמים במועד האחרון המופיע על הוראת התשלום. כל המאחר בתשלום, חשוף לתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק ולפעולות אכיפה בהמשך.

ואם לא שילמתי את חובותיי לעירייה?

בעלים/מחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה כחוק, יהיה חשוף לאמצעי אכיפה מנהליים כגון: עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג', רישום הערות אזהרה בטאבו על הנכס ועוד. בנוסף, תתכנה הגשת תביעות משפטיות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט.

מי מטפל בגבייה?

​הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה מתבצע על ידי חברת 'מילגם שירותים לעיר בע"מ' שזכתה במכרז מטעם העירייה.


  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-620880008-6271525beer7@milgam.co.ilמגדל קניון הנגב, צומת אלי כהן, קומה 8, מחלקת האכיפהקבלת קהל ימים ראשון עד חמישי 08:15-16:00

 
​​