הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2020

מס' נפשותהכנסה חודשית ממוצעת בש"ח שנת הכספים  2020
1

 
עד  2,8472,847-3,2743,274-3,7013,701-5,300
2

 
עד   4,2704,270-4,910 4,910-5,5505,550-7,949
3

 
עד   4,9524,952-5,6955,695-6,4386,438-9,219
4

 
עד   5,6365,636-6,4816,481-7,3277,327-10,492
5

 
עד    7,0287,028-8,0838,083-9,1379,137-13,085
6

 
עד – 8,4218,421-9,6849,684-10,94710,947-15,677
 

שיעור

ההנחה

 
 

עד   % 80            
 

 עד   % 60
 

עד 40%
 

עד  % 20
7עד – 9,8139,813-11,285

 
11,285-12,75712,757-18,269
8

 
עד – 11,20611,206-12,88612,886-14,56714,567-20,862

 
9

 
עד – 12,59812,598-14,48814,488-16,37716,377-23,454
10 ומעלה 

עד 1,400 לנפש
 

עד 1,610 לנפש
 

עד 1,820 לנפש
 

עד 2,606 לנפש
 

שיעור

ההנחה
 

  עד  % 90
 

עד  % 70
 

עד   % 50
 

עד 30%