הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2021

   מס' נפשות

 
הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח שנת הכספים  2020
1

 
עד  2,8892,889-3,3223,322-3,755 3,755-5,300

 
2

 
עד   4,3344,334-4,9844,984-5,6345,634-7,951
3

 
עד   5,0275,027-5,7815,781-6,5356,535-9,223
4

 
עד   5,7205,720-6,5786,578-7,4367,436-10,494
5

 
עד    7,2397,239-8,3258,325-9,4119,411-13,282
6

 
עד – 8,7598,759-10,07310,073-11,38711,387-16,070
שיעור
ההנחה
עד   % 80              עד   % 60עד 40%עד  % 20
7עד – 10,27910,279-11,821

 
11,821-13,36213,362-18,858
8

 
עד – 11,79811,798-13,56813,568-15,33815,338-21,646
9

 
עד – 13,31813,318-15,31615,316-17,31317,313-24,434
10 ומעלה1,480
לנפש
עד 1,702 לנפשעד 1,924  לנפשעד  2,715
לנפש
שיעור
ההנחה
עד  % 90עד  % 70 עד   % 50עד 30%