בקשת תווי מזון

מי זכאי לקבלת תווי מזון לפי סעיף 3 ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה?
  • תושבים ותושבות שלא נדרשים להגיש בקשה – העירייה תעביר למשרד הפנים את פרטיהם והכרטיס יישלח לביתם באופן אוטומטי.

    לבדיקה האם כבר דווחת כזכאי לתווי מזון

  • תושבי הרשות המקומית הרשומים בת.ז בעיר שקיבלו בשנת 2020 או 2021 למעלה מ-70% הנחה במבחן הכנסה בארנונה.
  • תושבים המקבלים הנחה בארנונה לפי סעיף 2 (א)(1)(ב)- קצבת זקנה + השלמת הכנסה לשנת 2020 או 2021.
  • תושב שהגיש בקשה להנחה ונמצא כי הכנסתו החודשית הממוצעת ברוטו לשנת 2019 או 2020 בהתאם למספר הנפשות המתגורות איתו

מי מחלק את השוברים לתווי מזון?

הזכיין שבחר משרד הפנים

איך יגיעו השוברים לזכאים?
עם שליח עד הבית

האם יש צורך להגיש מסמכים?
אם קיבלתי הנחה של למעלה 70% במבחן הכנסה בארנונה, אין צורך! לבדיקה האם כבר דווחת כזכאי לתווי מזון

אני זכאי להנחת סיעוד/נכות/אזרח ותיק או מקבל הנחה מוועדת הנחות בארנונה. האם אני זכאי לתו מזון?
לא. אינך זכאי לקבלת תו מזון. הזכאות לתווי מזון הינה רק לעומדים בקריטריונים בהתאם למפורט לעיל.
אתם רשאים להגיש בקשה לצורך בחינת הזכאות לתווי מזון על סמך התנאים הרשומים בטופס בקשה ועל סמך טבלת ההכנסה הקבועה בתקנות.
אם את או אתה עומד בתנאים כאמור, אתם רשאים להגיש בקשה בטופס הבקשה


אם אני עצמאי אני גם יכול לעשות מבחן הכנסה לקבלת תוי מזון?
כן. החישוב הוא על פי השומה השנתית של 2019 או 2020 שמחלקים אותה ל-12 חודשים בכפוף למבחן הכנסה המזכה ב-70 % הנחה בארנונה

 

טופס בקשה מקוון (יש למלא רק לאחר בדיקה שלא דווחת כזכאי)

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטים אישיים
יש להקליד תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת
יש למלא לפי הדוגמא הבאה: 08-1234567

יש למלא לפי הדוגמא הבאה: 052-1234567

יש למלא תאריך לפי הדוגמא הבאה: 01/01/2000
לכתובת זו תישלח העתק לבקשה

פרטים לבדיקת זכאות

הצהרות ומסמכים

שכיר-נא לצרף תלושמי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020. או ינואר עד דצמבר 2019 או 2020. לעצמאי- שומת מס אחרונה שיש בידו. למי שאינו עובד- דיווח מעסיקים, מעמד לא עובד ואישור זכאות גימלה
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא הלעמתי פרט כלשהוא מהפרטי שהתבקשתי למלא