גביית שירות הזנה ואגרות חינוך

הנחות בהזנה

עיריית באר שבע סבורה שיש להעניק לתלמידי העיר יותר ומנסה להקל על נטל ההוצאות הנלוות במערכת החינוך, הן על ידי צמצום הדרישות הכספיות, ככל שניתן, והן על ידי קיום מערכת הנחות, כמפורט להלן:
 

עיוור

נושא תעודת עיוור % 90 הנחה
 *אם ההורה נושא תעודת עיוור יש לצרף על מנת שיוכל לקבל הנחה.

עולים חדשים

עולים חדשים בשנתיים הראשונות זכאים ל90% הנחה.
*יש לצרף צילום תעודת עולה. עולים חדשים המתגוררים במרכז קליטה זכאים ל100% הנחה.
*יש לצרף צילום ת.ז עם הכתובת ואישור מרכז קליטה.
 

נשים במקלט

זכאית ל90% הנחה.
*יש לצרף אישור מהעובדת הסוציאלית של המוסד על כך שמתגוררת במקלט.
 

הנחות לכלל האוכלוסיה

הנחה בתשלומי ההזנה למעוטי יכולת, תוענק לפי הכנסות, על סמך אישורים על הכנסה מועטת.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
  • צילום ת.ז עם ספח פתוח.
  • קצבת ילדים: אישור מביטוח לאומי או תדפיס חשבון בנק.                                                                                                                                   
 

שכיר

שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים.
*עובדי חברת כוח אדם/ עובדי קבלן חייבים להגיע עם חתימה וחותמת המעביד על התלושים!
 

עצמאי

  • יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה.
  • אישורים מתאימים על הכנסות נוספות.
 
במידה ואחד מבני הזוג/ שני בני הזוג לא עובדים יש לצרף אישורים מביטוח לאומי:
  • מעמד לא עובד.
  • אישור זכאות לקצבה.
  • הבטחת/ השלמת הכנסה.
  • במידה והאב תלמיד ישיבה יש לצרף אישור מהכולל על גובה ההכנסה ומעמד לא עובד.  
 

בני זוג גרושים

במידה והאם מקבלת מזונות מהגרוש יש להציג הסכם גירושים.
במידה והאם מקבלת מזונות מביטוח לאומי יש להציג אישור.
 
לא ניתן לקבל הנחה עבור הצהרונים של "מילת".
 

גביית תשלומים

הגבייה (למעט תשלומים שנגבים ע"י ביה"ס) נעשית במרוכז ע"י יחידת החינוך שאגף הגבייה בבית גוזלן ברח' הדסה 78.
קבלת קהל במשרדי יחידת חינוך - באגף הגבייה:
בירורים והגשת בקשות להנחה בחיובי ההזנה מתבצעים באמצעות, הגב' פנינה צוריאל או הגב' שירז דריי או טלי כהן ברחוב הדסה 78 .
 
שעות קבלת קהל:
ימים א, ב, ג, ה בין השעות 8:30-13:00, יום ג גם אחה"צ בין 16:30-18:30.
ביום ד' אין קבלת קהל.
טלפון לבירורים: 08-6206557, 08-6840077 , 086463984