חילופי מחזיק או בעלים בנכס

חשוב מאד ליידע את העירייה ברגע שמתבצע חילוף בעלים או מחזיק בנכס, שכן על העירייה לחשב את סכום הארנונה מחדש ולחייב את המחזיק הנכון בנכס החל מרגע השינוי.
 
החוק דורש שבעל הנכס או העוזב את הנכס או המתחיל להחזיק בו, ימסור הודעה בכתב לעירייה מיד לאחר שהשינוי מתרחש, כאשר שינוי כולל בין השאר: העברת בעלות בנכס, השכרת הנכס, (לרבות שינוי השטח, שינוי השימוש בנכס וכו').
 
 

מה עליכם לדעת?

  • האחריות היא עליכם –  דעו שהאחריות על ההודעה לעירייה נופלת הן על בעל הנכס הן על המחזיק הנכנס לנכס והו על המחזיק העוזב את הנכס, לכן על כל אחד משלושה שפורטו לעיל, להודיע על כל שינוי שמתרחש. במידה ולא ניתנה ההודעה, הארנונה תחויב על שם בעל הנכס הנוכחי והוא זה שיהיה מחויב לשלמה.
  • בדקו את המיסים מראש – אם הנכם עומדים לרכוש או למכור נכס, אל תשכחו לבדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס, עוד לפני חתימת החוזה.
  • שכירות קצרה – כאשר מדובר בנכס המושכר לתקופה קצרה של פחות משנה, לא תתבצע החלפת משלם/מחזיק בנכס. בעל הנכס יישאר רשום כמחזיק בנכס, והוא יהיה האחראי הבלעדי על תשלום הארנונה ולא השוכר.
  • דייר משנה – שוכר אשר שוכר רק חלק מהנכס ומתגורר בנכס ביחד עם בעליו נחשב 'דייר משנה'. במקרה זה, יהיה בעל הנכס זה החייב בתשלום על כל שטח הנכס ולא השוכר. במקרה זה, לא יהיה השוכר זכאי לכל הנחה בארנונה גם אם זו מגיעה לו עפ"י החוק (למעט חייל ונכה נפש).


לא שוכחים אתכם

אגף הגבייה מבצע הליך של משלוח הודעה לבעלי נכסים בגין נכס בבעלותם המצוי בשכירות ואשר צפוי להתפנות או שהתפנה ולא הועברה הודעה בגינו. ההודעות נשלחות בהתאם למועד סיום השכירות כפי שדווח לעירייה. העירייה מקפידה מאד על רישום נכון ומדויק ולכן משקיעה מאמצים רבים באיתור ורישום המחזיקים בפועל בנכסים כאלה.


 

​השכרתם דירה והחוזה הסתיים, ממשיכים לגור בדירה או עוברים לדירה אחרת?

במידה ושכרתם דירה, נרשמתם כמחזיקים בעירייה ועכשיו עזבתם את הדירה, טרם סיום החוזה או לאחר סיום החוזה, יש לבצע מיידית את הפעולות הבאות:
  • לשלוח לאגף הגבייה הודעת חדילת חזקה בנכס מיד עם היציאה מהנכס.
  • יש לצרף להודעתכם עותק מת.ז.
  • בכל מקרה של כניסה לדירה חדשה, יש לשלוח אלינו את חוזה השכירות החדש בצירוף צילום ת.ז השוכרים (חוזה לשנה לפחות)
  • ניתן להמציא ייפוי כח בכתב ממייפה הכח על גבי צילום תעודת זהות
 
ניתן לשלוח את המסמכים בדוא"ל או בפקס
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן​זימון פגישות באמצעות המוקד הטלפוני בלבד
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30,
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)