אישור לרשם המקרקעין

אם קניתם או מכרתם דירה או נכס, לבטח נתקלתם במונח 'אישור לרשם המקרקעין'.
על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין.
אותו אישור מאשר לרשם המקרקעין שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה.
 

על מה מעיד האישור?

אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח). לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהמשך הליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה. אל תטעו, קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייה. החלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, באמצעות מסמכים רלוונטיים.
 

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול אגף הגבייה, באמצעות הגשת בקשה בפקס, דואר, דוא"ל או בעמדת הגשת מסמכים באולם קבלת הקהל  בעירייה. קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ואגרה בהתאם לסוג הנכס. האגרה על בית פרטי (קרקע) או מבנה המשמש לעסק עומדת על 69 שקלים, האגרה על דירה בבניין משותף תהיה 53 שקלים ו-66 שקלים לבתים צמודי קרקע.
 

תוך כמה זמן יונפק האישור?

למבנים מסוג בית פרטי צמוד קרקע, פנטהאוז, דירת גן, מבנה המשמש כעסק,ולא למגורים – הטיפול בבקשה לוקח עד שלושה שבועות (מותנה באי עיכוב מהיחידה להיטל השבחה). לדירה בבניין משותף שאיננה דירת גן או פנטהאוז קיים מסלול מהיר והנפקת האישור בו אורכת עד 24 שעות.
לתושבי באר שבע בלבד - האישור יישלח עד לבית/למשרד עם שליח.
השירות אינו כרוך בתשלום!
יש להדגיש – ברוב המקרים האישור יימסר ללקוח עוד באותו היום עם שליח.
לקוחות שיבחרו להמתין להנפקת האישור בקבלת הקהל – זמן ההמתנה תלוי בכמות הפניות הכוללת.
לאור האמור, מומלץ להשתמש בשירות השליחויות המוצע לכם ללא תשלום. 
לקוחות / עורכי דין הפונים מחוץ לעיר – יחידת הטאבו תעשה כל מאמץ להכין את האישור במהירות האפשרית בקבלת הקהל.

הזמנות אישור לרשם המקרקעין שיועברו באמצעות הדוא"ל/פקס, יטופלו לפי תור הגעתם ויתכן כי הטיפול בהן יחל בתוך שבועיים ממועד שליחתם למחלקה. במידה והאישור נדרש בדחיפות, מומלץ להגיע לקבלת הקהל.

 

המסלול המהיר לקבלת האישור (נכסי מגורים בבנייה רוויה)

במסגרת המאמצים הרבים של עיריית באר שבע לשיפור השירותים לתושב, קיצרה העירייה משמעותית את לוחות הזמנים להנפקת אישור לטאבו וכיום ניתן לקבל אותו בתוך שעה אחת בלבד מרגע הגשת הבקשה באולם קבלת הקהל. קחו בחשבון שזמן ההמתנה לקבלת האישור תלוי גם במספר הממתינים ויתכן כי יהיה קצר או ארוך מהצפוי. בעל נכס/מייצג שירצה להגיש את בקשתו ולקבל את האישור בדואר, יוכל לעשות זאת ללא המתנה בתור.
 

אילו מסמכים עליכם לצרף לטופס הבקשה?

כאשר אתם מתכננים להגיש בקשה לאישור לרשם המקרקעין עליכם למלא טופס בקשה ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • צילום נסח רישום טאבו עדכני מרשם המקרקעין / אישור זכויות מרשות הפיתוח או מחברה משכנת (בהתאם למפורט בטבלה מטה) 
  • מסמכים נוספים לפי סוג העסקה (בהתאם למפורט בטבלה מטה) 
 
עבור עסקים ישנם תמאים נוספים:
  • מועד מסירת חזקה חתום ע"י שני הצדדים או עוה"ד המייצג את הצדדים עם יפוי כוח.
  • נדרש מיקום מדוייק של הנכס/ים בארנונה, במידת הצורך יידרש תשריט.
 
 

סוגי העסקאות והמסמכים הנדרשים

סוג עסקה
מסמכים נדרשים
עסקת מכר
חוזה מכר (עותק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה)
העברה ללא תמורה
תצהירים של  העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
חכירה / הארכת חכירה
צילום חוזה חכירה או שטר חכירה
העברה מנאמן לנהנה
הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהירים
פירוק חברה
צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק
תדפיס מרשות התאגידים
רישום / תיקון בתים משותפים
צו רישום / תיקון בתים משותפים
הסכם גירושין
עפ"י הסכם גירושין מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני + פסק דין
צוואה
צוואה + צו קיום צוואה
ירושה
צו ירושה מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני
חברה משכנת
הסכם מכר בין החברה המשכנת לקונה
 
 

היטל השבחה

היטל השבחה הוא היטל שצריכים לשלם בעלי הנכס כאשר שיוויו של נכס כלשהו עולה בעקבות אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הוא מחצית מן ההשבחה והוא משולם לוועדה מקומית. תשלום היטל השבחה הוא תנאי הכרחי למתן אישור לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו.
 

כיצד נקבע היטל ההשבחה?

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. ההיטל מחושב על פי מספר פרמטרים- מצבו התכנוני של הנכס, מצבו הפיזי ומצבו המשפטי. כאשר מדובר בהשבחה מכוח תוכנית חדשה, תקבע ההשבחה בשני מצבים: לפני אישור התוכנית ואחריה. כאשר מדובר בשימוש חורג או הקלה, תקבע ההשבחה על ידי שמאי ליום אישור השימוש החורג או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין. בנושאים שמאיים ומשפטיים, רשאי המחזיק בנכס לפנות לשמאי מכריע.
 

כיצד ניתן לערער על השומה?

ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל החייב. הערעור יוגש ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת תעודה לטאבו. הליך בירור השומה ימשך במקביל.
 

מתי עליי לשלם את ההיטל?

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:
  • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום
  • מתן היתר בניה המסתמך על תוכנית משביחה
  • אישור הקלה או שימוש חורג
  • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתוכנית משביחה
 

האם קיימים פטורים או הנחות?

את רשימת הפטורים מתשלום היטל ההשבחה ניתן למצוא בחוק התכנון והבנייה, בסעיף 19 של התוספת השלישית. במידה ואתם רואים עצמכם זכאים לפטור, תדרשו להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת שומה והשבחה בתחילת תהליך בירור החבות.
 

ומה עוד אתם צריכים לדעת?

מיום אישור התוכנית או השימוש החורג ועד ליום המימוש, היטל ההשבחה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה (הנמוך מבין השניים). מיום המימוש ואילך, החוב צמוד לממד המחירים לצרכן ועליו מתווספת ריבית. ניתן לפרוס עד 50% מגובה השובר לעד שישה תשלומים דחויים בריבית החשב הכללי (משרד האוצר). הפריסה תובטח בערבות בנקאית אוטונומית על פי הנוסח המחייב בעירייה.
 
 
 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן
מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 17:00
ימים ראשון, שני, שלישי, חמישי 8:30-13:00,
יום שלישי 16:30-18:30 קבלת קהל בזימון תורים מראש בלבד