סקר נכסים

על מנת לבצע חיוב ארנונה התואם את הנתונים בשטח עפ"י הנתונים העדכניים ביותר, של  שטחי הנכסים והשימוש הנעשה  בהם, מבצעת עיריית באר שבע בדיקה ומדידה של כל הנכסים בשטח שיפוטה. את הבדיקה מבצעת חברת המדידות שזכתה במכרז מטעם העירייה.
 

מדוע מבצעים את סקר הנכסים?

מטרת סקר הנכסים היא לבצע גביית אמת של המיסים העירוניים ויצירת שוויון בחיוב לכל מטר מרובע של בנייה בין בעלי ומחזיקי הנכסים בעיר (לרבות הפחתת שטחים והקטנת חיובים באם יימצא כי נדרש לבצעם), בהתאם לתוצאות הבדיקה ועל פי צו הארנונה של העירייה. בדיקה היוצרת תמונת מצב מציאותית ומדויקת תטיב הן עם התושבים והן עם העירייה.
 

כיצד מתבצעת הבדיקה?

ראשית יקבלו כל בעלי הנכסים הודעה בדבר תיאום בדיקה ומדידה של הנכס וכן הודעה לאחר ביצוע המדידה.
אם יתגלה ששטח נכס כלשהו המוחזק על ידי בעל נכס, שונה מהרשום בספרי העירייה, תשוגר לכתובתם של המחזיקים, הרשומה בספרי העירייה, הודעה המפרטת את השטחים שנמצאו בנכסיהם והשימושים הנעשים בהם בפועל כולל תשריט המדידה.
 

כיצד מגישים ערעור?

לאחר קבלת ההודעה עם תוצאות הבדיקה, למחזיקי הנכס ניתנת האפשרות, בתוך 15 יום, להגיש בקשה לבדיקה חוזרת, על גבי טופס בקשה מיוחד.
לחצו כאן כדי להוריד את הטופס​, או פנו לנציגי חברת המדידות הנמצאים בבניין אגף הגבייה בשעות קבל הקהל. לטופס הבדיקה יש לצרף המחאה על סך 250 שקלים לפקודת חברת המדידות. המחאה זו תוחזר באם ימצא הערעור מוצדק במלואו או בחלקו.
 

תהליך הבדיקה

כל בדיקה נערכת על ידי נציגי החברה, לאחר תיאום ובנוכחות בעל או מחזיק הנכס.
לחילופין ניתן להגיש בקשה לבירור ולצרף תוכנית מדידה מעודכנת (אשר בוצעה בשלושת החודשים האחרונים) שנמדדה על ידי מודד מוסמך.
בעל או מחזיק בנכס, שלא יאפשר בדיקת נכסיו כנדרש, יחויב בהפרשי שטח על פי הערכת העירייה.  בירור או מדידה שיעשו בעקבות בקשה של מחזיק נכס שלא יאפשר בדיקת נכסו, יחויב בתשלום בסך 250 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, גם אם יימצא צודק.

ערעור על החיוב הכספי

לאחר שבעל הנכס יקבל את ההודעה על החיוב הכספי בגין הפרשי ארנונה (או אחד מהם) בעקבות הבדיקה, יש לו זכות להגיש השגה על פי חוק למנהל הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת החיוב החדש, ובמידה ותשובת מנהל הארנונה אינה מוסכמת על מגיד ההשגה ניתן לערער לוועדת ערר בתוך 30 יום, כקבוע בחוק.

 

 

לפרטים נוספים

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן
מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 17:00
ימים ראשון, שני, שלישי, חמישי 8:30-13:00,
יום שלישי 16:30-18:30 קבלת קהל בזימון תורים מראש בלבד
​​