בדיקה ומדידת נכסים

על מנת לבצע חיוב ארנונה התואם את הנתונים בשטח עפ"י הנתונים העדכניים ביותר, של  שטחי הנכסים והשימוש הנעשה  בהם, מבצעת עיריית באר שבע בדיקה ומדידה של כל הנכסים בשטח שיפוטה. את הבדיקה מבצעת חברת המדידות שזכתה במכרז מטעם העירייה.
 

מדוע מבצעים את סקר הנכסים?

מטרת סקר הנכסים היא לבצע גביית אמת של המיסים העירוניים ויצירת שוויון בחיוב לכל מטר מרובע של בנייה בין בעלי ומחזיקי הנכסים בעיר (לרבות הפחתת שטחים והקטנת חיובים באם יימצא כי נדרש לבצעם), בהתאם לתוצאות הבדיקה ועל פי צו הארנונה של העירייה. בדיקה היוצרת תמונת מצב מציאותית ומדויקת תטיב הן עם התושבים והן עם העירייה.
 

כיצד מתבצעת בדיקת ומדידת הנכסים?

ראשית, יתואם טלפונית מועד הבדיקה והמדידה עם מחזיק הנכס. לאחר מכן, תשלח הודעת תוצאות הבדיקה.
יתאפשר לבעל/ מחזיק הנכס לברר את תוצאות הבדיקה והמדידה מול נציג חב' המדידות המועדים ובפרטי ההתקשרות המפורטים מטה.
 

כיצד מגישים בקשה חוזרת לבדיקת הממצאים?

לאחר קבלת ההודעה עם תוצאות הבדיקה, למחזיקי הנכס ניתנת האפשרות, בתוך 15 יום, להגיש בקשה לבדיקה חוזרת, על גבי טופס בקשה מיוחד.
לחצו כאן כדי להוריד את הטופס​, או פנו לנציגי חברת המדידות הנמצאים בבניין אגף הגבייה בשעות קבל הקהל. לטופס הבדיקה יש לצרף המחאה על סך 250 שקלים + מע"מ לפקודת חברת המדידות. המחאה זו תוחזר באם ימצא הערעור מוצדק במלואו או בחלקו.
 

תהליך הבדיקה

כל בדיקה נערכת על ידי נציגי החברה, לאחר תיאום ובנוכחות בעל או מחזיק הנכס.
לחילופין ניתן להגיש בקשה לבירור ולצרף תוכנית מדידה מעודכנת (אשר בוצעה בשלושת החודשים האחרונים) שנמדדה על ידי מודד מוסמך.
בעל או מחזיק בנכס, שלא יאפשר בדיקת נכסיו כנדרש בחוק, יחויב בהפרשי שטח על פי הערכת העירייה ויתכן כי הערכה זו תהיה גבוהה משטחו האמיתי של הנכס. בירור או מדידה שיעשו בעקבות בקשה של מחזיק נכס שלא יאפשר בדיקת נכסו, יחויב בתשלום בסך 250 ₪ + מע"מ שלא יוחזר בכל מקרה, גם אם יימצא צודק.

ערעור על החיוב הכספי

לאחר שבעל ו/או מחזיק הנכס יקבל את ההודעה על החיוב הכספי בגין הפרשי מדידה ו/או סיווג בעקבות הבדיקה, עומדת לו זכות להגיש השגה על פי חוק למנהל הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת החיוב החדש, ובמידה ותשובת מנהל הארנונה אינה מוסכמת על מגיש ההשגה ניתן לערער לוועדת ערר בתוך 30 יום, כקבוע בחוק.

 

 

לפרטים נוספים

  
טלפונים נוספיםמסנן
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-6206521
seker@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן קומה 1
​​