מהי ארנונה

מהרגע בו רכשנו או שכרנו את הדירה הראשונה שלנו – אנו חייבים בתשלום הארנונה, אבל כמה מאתנו באמת יודעים במה מדובר?
 
ארנונה הוא מס שצריך לשלם כל אדם המחזיק בנכס (כולל מבנים, דירות מגורים, קרקעות ונכסים לשימושים אחרים) אשר נמצא בתחום שיפוט הרשות המקומית. הארנונה הוא מס שחובה להטילו, לחייבו ולשלמו עפ"י חוק. מס זה משולם לקופת העירייה בה נמצא הנכס שלנו, והוא משמש למימון כלל פעולותיה של העירייה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר.
 
השירותים  הניתנים באמצעות כספי הארנונה בתקציב העירייה, הם רבים ומגוונים, וביניהם:
  • חינוך
  • תרבות וספורט
  • רווחה ושירותי קהילה
  • תברואה ופינוי אשפה
  • שיפור פני העיר (לרבות כל הנוגע לכבישים, מדרכות, רמזורים, תאורת רחוב, גינון וטיפוח הפארקים ועוד)
 
למעשה, הכסף שאנו משלמים לארנונה משמש ישירות לרווחתנו כתושבים ולשיפור איכות החיים שלנו.
 
 

כמה אנחנו משלמים?

 
הארנונה אינו סכום קבוע לכל מחזיק או נכס, אלא סכום שנקבע לכל נכס בנפרד ומושפע ממספר משתנים: שטחו של הנכס, מיקומו (אזור מיסוי) והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו'). חיוב הארנונה הוא שנתי והסכום שנקבע לכל נכס תקף מה- לינואר ועד ל-31 לדצמבר של אותה שנה.
החיוב המדויק נקבע לפי לוח תעריפים אותו ניתן למצוא בצו הארנונה. לחצו כאן כדי לפתוח לוח התעריפים של באר שבע. בנוסף, מחולקת העיר באר שבע לאזורים שונים, ותעריף הארנונה נקבע גם בהתאם לאזור בו נמצא הנכס. לחצו כאן בכדי לגשת אל מפת אזורי הארנונה.
 
 
 

מתי משלמים את התשלום השנתי?​

החוק קובע כי את חיוב הארנונה השנתי יש לשלם עד 1 בינואר של כל שנת מס, כך שלמשל את תשלום ארנונה 2015, יש לשלם עד ה- 1.1.15. יחד עם זאת, על מנת להקל על בעלי/מחזיקי הנכסים הוחלט במועצת העיר כי ניתן יהיה לשלם את חיובי הארנונה בשישה תשלומים דו חודשיים שווים (צמודים למדד) באמצעו של כל חודש אי זוגי (14.1.15, 14.3.15, 14.5.15, 14.7.15 וכן הלאה). כל תשלום שיבוצע לאחר מועדים אלו, יחויב בהפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק.
 
 

האם ניתן לערער על החיוב?

כל אדם אשר מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה לעירייה בנוגע לארנונה אם מצא טעות בחיוב הארנונה או שחישוב הסכום לפי סוג הנכס, שטח הנכס, מיקומו או השימוש הנעשה בו שגוי.
את ההשגה ניתן להגיש בכתב למנהל הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או תיקון לחיוב השנתי. תשובת המנהל תשלח אצל מחזיק הנכס תוך 60 יום. במידה וההשגה נדחתה, יכול מחזיק הנכס להגיש ערעור לוועדת הערר לארנונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הדחייה להשגה.
עלינו לזכור שהגשת השגה או ערעור אינן עילות לעיכוב או דחיית תשלום. את הארנונה יש לשלם בזמן על מנת להימנע מריביות פיגורים, ואם ההשגה או הערר יתקבלו- יזוכה מחזיק הנכס וכספו יוחזר לו.
 
 

לאן עליי לפנות על מנת לשלוח את ההשגה שלי?

השגה למנהל הארנונה ניתן להגיש במספר דרכים:
פקס: 08-6209207 
מסירה ידנית: רח' הדסה 78, בית גוזלן, לשכת מנהל הארנונה

את הערר (במידה ומנהל הארנונה דחה חלק או את חלק מההשגה) יש להגיש במסירה ידנית בחמישה עותקים בבניין העירייה, כיכר מנחם בגין 2, קומה שנייה, מזכירות העיר לידי הגב' אסתי מרקוביץ .