מחשבון ארנונה למגורים

מחשבון זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ובתוצאות הפעלתו אין כדי להטיל על עיריית באר-שבע חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

תוצאות החישובים המבוצעות על ידי מחשבון זה לא באות במקום הודעות או דרישות שיוצאו בעניין זה בהתאם לדין על ידי העירייה מעת לעת, לפי הצורך.
 

שימו לב, הסכום לחיוב הינו שנתי. התעריף עדכני עבור שנת 2021
 
 

תיאוראחוז חיובגודל ברוטוגודל לחיובגובה החיוב
*מרפסת גג (2/3)33.330.000.00 ₪
בריכה1000.000.00 ₪
חדרי מגורים1000.000.00 ₪
חניה לא מקורה00.000.00 ₪
חניה מקורה500.000.00 ₪
מחסן חיצוני500.000.00 ₪
מחסן פנימי1000.000.00 ₪
מקלט500.000.00 ₪
מרפסת500.000.00 ₪
מרתף מגורים1000.000.00 ₪
מרתף שטח שרות500.000.00 ₪
שטח משותף1000.000.00 ₪
סה"כ0.000.000.00 ₪
​​​​​
 
*בבניה צמודת קרקע (וילות וקוטג'ים)