תכניות לימודים

 
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית-לימודית עבור ילדי הגיל הרך. הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית, באמצעות משחק ויצירה. מטרות הגן לטפח ולקדם את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי, ולעצב עמדות. מסגרת החינוך הממלכתית-דתית מקנה גם את יסודות החינוך לאמונה, לקיום מצוות ולמידות טובות.
 

תכניות הלימודים מתמקדות בארבעה תחומים עיקריים

 • שפה: טיפוח יכולת ההבעה והשפה הדבורה לצד כישורים אורייניים ומיומנויות לקראת קריאה וכתיבה.
 •  
 • חשבון, מדע וטכנולוגיה: פיתוח חשיבה לוגית, מושגים מתמטיים ראשוניים והיכרות עם סביבה טכנולוגית.
 •  
 • אמנויות: מוסיקה, תנועה ואמנות פלסטית, פיתוח רגישות אסתטית ויכולות הערכה של יצירות אמנות.
 •  
 • כישורי חיים: בריאות ותזונה נכונה, חינוך גופני, זהירות בדרכים ומיומנויות חברתיות.
 

מיזמים חינוכיים בגני-ילדים

מדעדודס

עידוד סקרנות ופיתוח ההתעניינות בתופעות המתרחשות בסביבת חיי הילד תוך הכרת עקרונות מדעיים פשוטים ואופן התרחשותם בחיי היום יום.
 
יעדים -  טיפוח התהייה והחיפוש אחר הסברים, במטרה לעורר את הילד לתהליכי חקר ולמידה.
מטרות - קידום אוריינות מדעית והקניית מושגים בתחומי המדע והטכנולוגיה, טיפוח ופיתוח מיומנויות חקר וגילוי, היכרות עם תופעות טבע ועקרונות מדעיים, טיפוח והטמעת ערכים הקשורים לשמירת הסביבה וטיפוחה.
 

אמירים

חשיפת הילדים לתחומי ידע מגוונים וללמידה לא שגרתית.
 
יעדים - למידה משמעותית ואיכותית בגישת החקר והגישה האינדוקטיבית, פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית, פתרון בעיות, קבלת החלטות וכישורי מנהיגות.
מטרות - יצירת תנאים למתן הזדמנות לכל ילד וילדה להתמחות במסגרת קבוצתית בתחומי דעת שונים, פיתוח "יצרנים של ידע" וטיפוח הכושר להפיק תוצר באופנים שונים.
 

מדע לגן

המדע והטכנולוגיה הם יצירות אנוש המאפשרות את קיומו של האדם, משפרות את איכות חייו, מרחיבות את דעתו, את הבנתו, את יכולתו ואת דמיונו. התוכנית מועברת על ידי גננת שמדברת מדע ונותנת ביטוי לנושא בתהליכי למידה ובסביבות למידה מיוחדות תוך התאמה לעולמם הפנימי והתנסויותיהם של הילדים.
 
יעדים - טיפוח לומד אוטונומי המתמודד בסביבה עתירת ידע.
מטרות - טיפוח מיומנויות חשיבה בסיסיות וגבוהות.
 

פלאי באר-שבע

טיפוח, פיתוח שייכות, זיקה, זהות ומחויבות למקום בו אנו גרים ולאנשים הסובבים אותנו.
 
יעדים - טיפוח בקרב הילדים אהבה ותחושת שייכות לעיר באר-שבע, לארץ, לעם, לחברה ולמדינת ישראל בראיית הרצף עבר-הווה- עתיד.
מטרות - הכרת העיר, הנוף, הטבע והאדם, גיבוש זהות מקומית, חיזוק הנכונות והמוכנות למלא חובות בקהילה ובמדינה, סיור באתרי העיר, תליית תמונות של אתרים ופעילות להכרת האתרים, הכנת/הכרת הדגל, כתיבת ספר, הכנה/צפייה בהצגה.
 

יצירת חזון גן מותאם מגדרית

מגדר = שוויון (הזדמנויות) בין המינים.
מגדר הוא בבחינת מודעות למתן הזדמנויות וזכויות שוות לבנות ובנים, תוך מתן אפשרות לכל ילדה וילד לממש החלום שלה ושלו, ללא תכתיב כפוי מהחברה.
 

באר-שבע עיר קוראת

טיפוח ופיתוח עולמו הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי של הילד, באמצעות חשיפה לעולם הספר ובשילוב אומנויות תוך מתן ביטוי לדמיון וליצירתיות.
 
יעדים - קידום השפה בכלל והשפה הדבורה בפרט, פיתוח קורא עם עולם פנימי עשיר, שיאפשר לו להתמודד עם כל תחומי הדעת עתירי המלל.
מטרות - קידום האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת אבני היסוד אשר סוללות ומנתבות דרך לרכישת מיומנויות דיבור ושיח, קריאה וכתיבה.
 

גני הילדים בראש בריא

גני הילדים בראש בריאתכנית המשלבת תכנים של קידום בריאות ושל קידום סביבה בריאה, תוך יצירת שיתופיות בין גורמים בעלי עניין.
 
יעדים - שיפור בידע ושינוי דפוסי חשיבה והרגלי התנהגות בקרב הילדים ומשפחותיהם לשיפור איכות חייהם.
מטרות - פיתוח מודעות והקניית הרגלי בריאות נכונים לילדים והוריהם באוריינטציה של קידום סביבה בריאה.
תיאור התכנית - תכנית פדגוגית רב שלבית המתמקדת בחינוך לאזרחות פעילה ואכפתית כבר בגיל הרך. התכנית תסייע בטיפוח של בוגר בעל ערכים, בעל מודעות ליכולתו להשפיע על הפרט והחברה, ובעל מיומנויות לבחירות בריאות יותר.
 
 

הכדור בידיים שלנו

הכדור בידיים שלנו
פיתוח מודעות אתית וסביבתית, הקניית מיומנויות, הרגלים והתנהגויות שיהפכו עם הזמן לאורח חיים.
אנו מחויבים לטיפוח ערכים חברתיים המאפשרים קיום אנושי בסביבה אקולוגית לאורך דורות. לכן מחובתנו לפתח אחריות אישית, שליחות חברתית, הטמעת התנהגות של אהבת הזולת ודרך ארץ.
החינוך לאיכות סביבה מסייע לילדים שלנו כיום - אזרחי המחר - לחיות טוב יותר בעולם נקי יותר, ומוגן מפני זיהום ורעש.
 
 
 
מרכזי מצוינות

מרכזי המצוינות הם חלק מהתוכנית "באר-שבע כמרחב עירוני לטיפוח המצוינות". מטרתה של התוכנית העירונית, לאתר את נקודות החוזק בכל תלמיד ותלמידה, מהחלשים ביותר ועד למצטיינים. התכנית פועלת מגיל הגן ובמגוון רחב של נושאים.
 

מרכז מצוינות תיאטרון

מטרת המרכז לחשוף את כלל הילדים לתיאטרון המופעל ע"י מרכז מצוינות, מתוך אמונה שבזכות מפגשי תלמידים עם עולם הבמה והמשחק, יועשר עולמם, יתפתחו יכולות הדמיון, המשחק והלמידה שלהם והם יהפכו צרכני תרבות נלהבים ומתעניינים.
 
המרכז פועל בשלושה מעגלי התפתחות:
מעגל חשיפה – כל ילדי באר-שבע מהגן עד לכיתה יב', יקבלו פעילויות תיאטרון שונות שיותאמו על פי חתך גילאים.
מעגל העמקה – חוגים עירוניים
מעגל מצוינות – קבוצות איכות במסגרת בימת ילדים, צעירים ונוער
 

מרכז מצוינות ספורט

מטרת המרכז להקנות השכלה תנועתית-ספורטיבית החל מהגיל הרך ועד לכיתה יב' תוך מיצוי הפוטנציאל הספורטיבי האישי של כל יחיד ע"י חשיפה והתנסות בענפי ספורט מגוונים.
במסגרת החשיפה יקבלו כל הילדים הלומדים בגן חובה שש פעילויות בגן ופעילות הורים וילדים לבניית חצר פעילה.
 

מרכז מצוינות במדעים

מרכז מצוינות במדעים הינו אחד ממרכזי המצוינות העירוניים המאפשר הזדמנות להעמיק ולחקור בתחום המדעים לגווניו השונים.
מעגל חשיפה – כל ילדי הגנים טרום חובה וחובה מהגן ועד חט"ע מקבלים פעילויות באסטרונומיה.
מעגל העמקה – פעילויות וחוגים עירוניים.
מעגל מצוינות – עבודות גמר וחקר.
 

מרכז מצוינות במנהיגות ומעורבות חברתית

פיתוח מצוינות בתחום המנהיגות והמעורבות החברתית מגיל גן ועד כיתה י"ב על-פי שלושה שלבים: חשיפה, העמקה והצטיינות/חקר. בגני הילדים יתקיים מעגל חשיפה בלבד. החשיפה תעשה ע"י העברת חמישה מערכי תוכן בנושא מנהיגות בגנים. המערכים יועברו בדרך חווייתית על-ידי סטודנטיות לחינוך לגיל הרך ממכללת קיי במסגרת קורס לעידוד מנהיגות.
 
נושאים לדוגמא:
 • רבקה אמנו – בריחת יעקב
 • נשיא המדינה
 • יציאת מצרים
 • צה"ל, חיילים ומפקדים
 

מרכז מצוינות במוסיקה

בגיל הגן, ילדים לומדים מוסיקה דרך התנסות חושית וגופנית, לכן שירתם הטבעית היום יומית בגן מלווה לעיתים קרובות בתנועה.
שלב חשיפה - יתמקד בשלב ראשון בגני טרום חובה ב"מפגשי כלי": פעילות שתזמן היכרות בלתי אמצעית עם נגן וכלי נגינה. כפעילות הכנה יונחו הגננות ליצור כלי נגינה מותאמים מחומרים שונים ולעודד את סקרנותם של הילדים להתנסות בהפקת צלילים.
מפגשים אלה יבנו את הבסיס לפעילות היותר מורכבת של "קונצרט גן". בשלב ההעמקה בגן חובה ובכל גני החובה, יתקיימו "מפגשי שירה" בליווי כלי.
שלב העמקה – כמדיניות עירונית, כל ילד יקבל שיעור מוסיקה שבועי על כל מרכיביו וייחשף למוסיקה אומנותית בזמן אמת במפגשי כלי או זמר, ויותר מאוחר גם לקונצרטים קטנים בגן וגדולים באולם, כמאזין מודע ופעיל.
 
 

תכניות העשרה – גני חובה וטרום חובה 

חשיפת הילדים לעולם עשיר ומגוון בתחומי דעת שונים תוך פיתוח יכולת בחירה ומודעות לטעם אישי.
 
יעדים - פיתוח מיומנויות של התבוננות, האזנה, הבנה והזדהות על מנת להכשיר את הילד להיות צרכן תרבות פעיל, נבון, רגיש, נהנה וביקורתי. טיפוח פתיחות לתחומים השונים תוך מניעת דעות קדומות.
מטרות - הקניית מושגים בסיסיים כדי לאפשר דו-שיח מושכל של הילד בתחום הדעת. פיתוח התמצאות בנהלים ובנורמות התנהגות הדרושים במוקדי תרבות כדי לתת לילד להרגיש בטוח, נעים, רצוי וחברתי.
 

סל תרבות

סל התרבות חושף את הילדים לתכנים וחוויות שמטרתן יצירת תשתית תרבותית משותפת, חינוך לפלורליזם תרבותי, חינוך לאסתטיקה, פיתוח כישורי הערכה, ביקורת וטיפוח הטעם האישי. הסל מצייד את הילד בכלים שמאפשרים לו לזהות ולפענח תכנים אומנותיים שמעשירים ומעמיקים את יכולתו לחוות חוויה אומנותית. הגננות בוחרות את הפעילות האומנותית. לפני כל מופע, מועבר חומר רלוונטי לגננת על מנת להכין את ילדי הגן לחוויה.