שינויי שמות גנים לקראת שנה"ל תש"פ

רישום מקוון לגני ילדים

כמידי שנה אנו נוהגים לעדכן אתכם ההורים בשינויים שעתידים להיערך לקראת הרישום, על סמך נתוני מרשם האוכלוסין. 

להלן רשימת מוסדות חינוך חדשים שעתידים להיפתח ו/או שינויי כתובת /החלפת שמות גנים/ החלפת זרם/שינוי מגמה:

 • גן "יקינתון" (טרום חובה ) חינוך רגיל בנחל עשן, יקרא גן "ורד".
 • בשכונה ב' ברח' שמעוני- יפתחו 3 כיתות גן חדשות. למתחם יועברו הגנים "נורית" ו"חיפושית" וכיתה חדשה "מרגנית". הגנים ייפתחו לרווחת תושבי אזור הרישום שנקבע בעקבות השינוי במתחם הגנים.
 • גן "ארנבת" (חובה) חינוך רגיל בפלח 5, יהפוך לגן טרום חובה לרווחת תושבי פלח 5.
 • גן "תאנה" (חובה) חינוך רגיל בנווה זאב ייסגר. תלמידי אזור הרישום יופנו  לבי"ס "יצחק נבון", חט"צ ותלמידי כיתה א'.
 •  גן "נשר" – יוגדר כגן טרום ממ"ד במקום גן הדס. ילדי אזור הרישום יופנו לחט"צ רמות על פי אזור הרישום.
 • גן "גחלילית" (חובה) חינוך רגיל בנווה זאב ייסגר.  ילדי חובה מאזור הרישום יופנו לחט"צ "יובלים". 
 • גן "פקאן" (חובה) חינוך רגיל, יהפוך לגן טרום חובה לרווחת התלמידים השייכים לאזור הרישום ילדי חובה יופנו לחט"צ יחדיו, נבנית כיתת חט"צ נוספת. 
 • בית ספר חדש ייבנה בשכונת הכלניות. בשנה"ל תש"פ ייפתחו כיתות א' עד ג', כיתת חט"צ וכיתת טרום חובה ששמה יהיה "נעמי שמר". כיתת הטרום חובה תמוקם במתחם בי"ס באופן זמני, עד מעבר למבנה גן אוטונומי קבוע, על כך תימסר הודעה בבוא העת.

אנו מובילים הקמת גנים ייחודיים על אזוריים בהם תיושם תכנית לימודים  תוספתית, שתאפשר לילדי הגן למידה של נושאים ייחודיים בדרכי למידה חדשניות. התכנית תיבנה בשיתוף בית הספר אליו יעלו ילדי הגן על מנת לאפשר רצף לימודי והתמחות העשרתית לאורך כל שנות הלימוד. יושקו מס' כיתות גן ייחודיות על אזוריות:

 • גן "שביל החלב" -למצוינות, ספורט ולבריאות הגוף.
 • גן "ציון" – משלב.
 • גן "איילה" - חינוך יהודי, ציוני ואזרחי דמוקרטי.
 • גן "שיבולת"-  מפתח בוגרים נחושים, יוזמים ומשפיעים המצליחים במכלול תחומי החיים .
 • תיפתח כיתת גן חדשה ברח' מבצע נחשון בשכונה ו', גן "דבורנית" כיתה ייחודית על אזורית במיקוד – ערכים, חדשנות וסייבר.