שינויי שמות גנים לקראת שנה"ל תשפ"ב

בדיקת שיבוץ גנים​

רישום מקוון לגני ילדים

כמדי שנה, ברצוננו להביא לידיעתכם את  השינויים העתידים המתוכננים במוסדות החינוך לקראת  הרישום. ( מוסדות חינוך חדשים שעתידים להיפתח/ שינויי כתובת /החלפת שמות גנים/ החלפת זרם/ שינוי מגמה). 

השינויים נגזרים משינויים בנתוני מרשם האוכלוסין, אכלוס שכונות חדשות בעיר, שינויים במס' תלמידים בשנתון ועוד. 

להלן השינויים לתשומת ליבכם:

  • גני ניצן וניצנה- במקום מתחם הגנים הכפתי ייבנה מתחם גנים חדש. עד להשלמת הבנייה, שתי כיתות הגן יועתקו למתחם גנים זמני, ברח' מוריה. 
  • בשכונת הסיגליות – ייבנו 4 כיתות גן חדשות (רוזמרין, מרווה, דפנה, עירית). גני הטרום חובה יעברו למשכן הקבע במתחם החדש. 
  • גן תאנה בנווה זאב-  גן אוטונומי על אזורי בעדיפות לתושבי שכונת נווה זאב . רצף חינוכי לביס לון. 
  • גן חרוב בנווה זאב- גן על אזורי בעדיפות לתושבי שכונת נווה זאב.
  • גן תמנון רמות הרכס- רצף חינוכי לביס רכסים. 
  • גן ארבל- גן על אזורי בעדיפות לתושבי רמות. חינוך פלורליסטי, משלב את שני הזרמים ממלכתי וממלכתי דתי. 
  • בשכונת הפארק ייבנה בית ספר, ככל בית ספר חדש צומח יינתן מענה לכיתות א-ג וכן  שתי כיתות גן, הדבר כפוף לרישום בפועל ולאישור התקנים על ידי משרד החינוך.  
  • גן אגס רח' הגדודים- גן תלת גילאי, משמש את תושבי השכונה וכן מהווה גן על אזורי בייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות.