שינויי שמות גנים לקראת שנה"ל תשפ"א

רישום מקוון לגני ילדים

כמידי שנה ברצוננו לעדכן אתכם בשינויים עתידים במוסדות החינוך לקראת הרישום, שינויים כגון: מוסדות חינוך חדשים שעתידים להיפתח/שינויי כתובת/החלפת שמות גנים/החלפת זרם/שינוי מגמה.

השינויים נדרשים בכפוף לנתוני מרשם האוכלוסין, אכלוס שכונות חדשות בעיר, שינויים במס תלמידים בשנתון ועוד.

להלן השינויים לתשומת ליבכם:

  • בשכונה ב' ברח' שמעוני- יפתחו 3 כיתות גן חדשות. למתחם יועברו הגנים נורית וחיפושית וכיתה חדשה תיפתח, כיתת מרגנית. הגנים ייפתחו לרווחת תושבי אזור הרישום שנקבע בעקבות השינוי במתחם הגנים.
  • גן פיסטוק (טרום) חינוך רגיל, יהפוך לגן חובה לרווחת התלמידים השייכים לאזור הרישום . בבית ספר יחדיו יפעלו רק שתי כיתות חט"צ.
  • בשכונת הסיגליות ייפתח בית ספר חדש ובו תפעל כיתת גן.
  • גן תאנה- גן על אזורי לתושבי שכונת נווה זאב.