רישום לגני ילדים


 
ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת החינוך העירונית. איחולי הצלחה,  לממשיכים ולמצטרפים החדשים.   

עיריית באר-שבע חרטה על דגלה את ערך המצוינות בתחומי דעת מגוונים ובתחום השירות האיכותי לאזרח. המטרה היא לתת חווית שירות מסבירת פנים המקלה על תושביה, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, בכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות מוחלטת לכלל התושבים.

רישום מקוון לגני ילדים   ​

בשנת הלימודים תשפ"ב, הרישום לצהרוני "ניצנים" יתבצע בנפרד ורק לאחר שיתקבל שיבוץ סופי למסגרת החינוכית של בנך/בתך (לקראת חודש יוני 2021).
הודעה על תחילת הרישום לצהרונים תפורסם באתרי העירייה וכיוונים ובדף הפייסבוק של כיוונים.
עקבו אחר הפרסומים.
יובהר, כי פתיחת הצהרון במסגרת של בנך/בתך מותנית במינימום נרשמים, ובכפוף להנחיות משרדי החינוך והבריאות.

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן מקוון​, בלבד.

הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום. בהתאמה לחזון העיר באר-שבע, מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון, עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד. כחלק ממדיניות הרצף-  ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית ספר יסודי והאחרונים משויכים לתיכוניים.
תלמידים שאינם מאזור הרישום, ישובצו על פי אזור רישום ובכפוף לשיקולי המערכת .  

לתשומת ליבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן עירוני, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תשפ"ב.

תלמידים שאינם מאזור הרישום, ומבקשים רצף חינוכי - ישובצו על פי אזור הרישום המקורי אליו שייך התלמיד ובכפוף לשיקולי המערכת תיבחן האפשרות לשיבוץ על פי הרצף החינוכי.

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להרחבת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 . הרשות נערכת בבניית גנים וחידוש מבנים קיימים ברחבי העיר. עם זאת יצוין כי, יתכן ולא ימצא שיבוץ לכל תלמידי שנתון 3 באזור הרישום. שיבוץ תלמידי שנתון זה הינו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר, לאחר שיבוץ תלמידי שנתון 5 ו-4.

הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדיהם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים.
תקופת הרישום היא אחידה רק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ. מכאן, אין קדימות למי שנרשם ראשון. לא כל הקודם זוכה!

השיבוץ נעשה על פי גילאי התלמידים מילדי חודש ינואר ועד סוף השנתון. במידה והביקוש עולה על ההיצע, מח' רישום תפנה להורים באופן פרטני ותציע חלופות לשיבוץ על פי ההיצע הקיים ברחבי העיר.

לתשומת לב ההורים, הגדרת הגנים המוצגת בטבלת הגנים הינה תיכנון . יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים/ זרם/ אזורי רישום) בכפוף לביקוש וההיצע בכל איזור רישום. תהליך השיבוץ נעשה בכפוף לביקוש וההיצע בכל איזור רישום. לאחר תהליך הרישום, נעשות הערכות והתאמות נדרשות על בסיס נתוני הרישום.

בנוסף, ברישום לגנים סמוכים הנותנים שירות לגיל ואזור רישום זהה - הרישום נעשה לכיתת גן אחת, החלוקה בין הכיתות נעשית בתקופת השיבוץ על פי הקריטריונים הבאים:  

 • חלוקה שווה של מס תלמידים בכיתות
 • התחשבות בחלוקה מיגדרית וגילאית
 • מתן עדיפות לרצף חינוכי (בכפוף לשייכות לאיזור רישום)
 • אחים ישובצו בכיתות נפרדות

שנתוני רישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגנ"י לשנה"ל תשפ"א:
 • שנתון 2016- גן חובה
 • שנתון 2017- טרום חובה
 • שנתון 2018- טרום, טרום חובה

ילדי שנתון 2019 אינם רשאים לרישום לשנה"ל תשפ"ב. בהנחיית משרד החינוך בוטלה האפשרות לרישום חריגי גיל.

רישום מקוון לגני ילדים

קוד זיהוי

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות נרשמים למוסדות החינוך. על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה (מופיע בטופס הארנונה), באמצעותו ניתן להזדהות במסך הכניסה למערכת הרישום,  לצד פרטי התלמיד וההורים.

באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת רישום בקשה לעדכון פרטים - צילום תז+ ספח בציון מס' נייד רלוונטי ו/או כתובת מייל. אישור עדכון פרטים יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

מרכזי שירות שכונתיים

בשל הקורונה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, השנה לא יופעלו מרכזי שירות במוקדים העירוניים. נעמוד לרשותכם במוקד הטלפוני 074-7880603 / פקס מס' 08-6463707 / מייל  rishum-h@br7.org.il  

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות אלינו לסיוע.

rishum-h@br7.org.il
 
 

טבלת רצף חינוכי

במערכת החינוך העירונית, מוגדר רצף חינוכי לפיו ילד ששובץ לגן טרום מסוים ישובץ בהמשך למוסדות חינוך קבועים מראש. יודגש כי, מדיניות הרצף הינה עבור ילדי אזור הרישום ועבור תושבי העיר באר שבע בלבד!

באם אושר שיבוץ בגן חלופי בשנה קודמת, האישור ניתן לשנה אחת בלבד. תלמיד תמיד יחזור לאזור הרישום המקורי. הורים רשאים לבקש שיבוץ בגן חלופי בגין רצף חינוכי, הבקשה תיבחן והתייחסות תימסר להורים. 

בטבלאות הבאות ניתן לעקוב אחר הרצף החינוכי של הגנים העירוניים.

נא לשים לב: הרצף החינוכי מחולק לפי השכונות והצבעים תואמים בין הטבלה למפה.

לתשומת לב ההורים - יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים / זרם / אזורי רישום) בכפוף לביקוש וההיצע.
העירייה שומרת לעצמה זכות לשינויים בהתאם לצרכים החינוכיים. פרסום זה הינו תכנון בלבד.
יובהר כי,  ברישום לגן הממוקם במקבץ גנים המיועדים לאותה שכבת גיל (צמד, תלת או יותר), מתבצע רישום לאשכול עצמו אין ברישום משום הבטחה לשיבוץ לכיתת גן או לגננת מסוימת. השיבוץ הסופי יעשה בכפוף לשיקולים חינוכיים פדגוגיים (גיל, מגדר, רצף ושיקולי מערכת).

הודעת שיבוץ לגן תימסר בפרסום השיבוצים בתחילת חודש יוני.

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתיים תשפ"ב
טבלת איזור גנים ממלכתי תשפ"ב

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתי דתי תשפ"ב
טבלת איזור גנים ממלכתי דתי תשפ"ב

       

איתור רצף חינוכי

נא לחצו על אזור המגורים שלכם ותיפתח רשימת מוסדות החינוך אליה ילדיכם שייכים בחלוקה לזרמים ממלכתי/ ממלכתי דתי על פי הרצף החינוכי העתידי. יודגש כי, נתוני הרצף הינם תכנון לשנה"ל תשפ"ב, יתכנו שינויים בהתאם לנתוני אמת של הרישום.

בעיר באר שבע ישנם מוסדות חינוך על אזוריים:

רישום למוסדות על אזוריים/ ייחודיים רק בתקופת הרישום. יש לסמן כמוסד חלופי במע' הרישום ולהמתין להתייחסות הרשות לבקשה. השיבוץ למוסדות חינוך אלו, בכפוף לקריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת "לקראת רישום". רשימת מוסדות בלשונית מוסדות חינוך ייחודיים על אזוריים.
 
 

​תהליך רישום באינטרנט לגני הילדים (עיקר הפעולות)

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות נרשמים למוסדות החינוך.

על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה, באמצעותו ניתן להזדהות במסך הכניסה למערכת הרישום,  לצד פרטי התלמיד וההורים.

ניתן גם להקליד מס' נייד או כתובת מייל הזהים למידע המופיע במערכת הרישום העירונית.

בהזנת הנתונים המערכת תישלח קוד למייל /לנייד על פי המידע שציינתם, אותו תצטרכו להזין למע' הרישום.

במידה והמידע שציינתם לא קיים במערכת הרישום העירונית לא ניתן יהיה לבצע רישום  ולכן ההמלצה להצטייד במס' נכס.

באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת רישום בקשה לעדכון פרטים- צילום תז+ ספח בציון מס' נייד רלוונטי ו/או כתובת מייל.

את הבקשה ניתן לשלוח לפקס- 08-6463707 או למייל rishum-h@br7.org.il  .

אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

להלן הסבר לעיקר הפעולות שיש לבצע בעת הרישום באתר האינטרנט:
 1. הקלדת פרטים מזהים (הורה + תלמיד+ קוד זיהוי)
 2. בחירת זרם (ממלכתי/ ממלכתי דתי/ זרם  מוכר שאינו רשמי-חרדי)
 3. רישום לגן מבוקש - שייכות לגן על פי אזור הרישום לא ניתן לשינוי
 4. באם הורה מעוניין ניתן לבחור מוסד נוסף (מתוך אשכול הגנים על פי הרצף החינוכי העתידי). אינו שדה חובה.  
 5. גן חלופי- אינו שדה חובה. יודגש שבאם יאושר זה לשנה אחת בלבד! שנה לאחר מכן יוחזר התלמיד לאזור הרישום המקורי.
 6. רישום לתוכנית "ניצנים" (צהרון) עיריית ב"ש אינה מפעילה צהרונים! שיבוץ לגן נעשה על פי אזור הרישום ללא תלות בהפעלת צהרון בגן. צהרון ייפתח בגן באם נרשמים לפחות 22 תלמידים למסגרת הצהרון.  
 7. תשלום בעבור סל תרבות. 
​ 
בתום הרישום​- יש לרשום את מס' הרישום, שמהווה הוכחת ביצוע רישום (במידת הצורך).
 
הגדרות מושגים:
 • מוסד נוסף- גן מתוך רשימת גנים הקיימים באשכול הגנים המשויכים לבית הספר היסודי על פי הרצף החינוכי העתידי המוגדר לתלמיד.  הרשות תתייחס לבקשת ההורים לגן נוסף, רק באם אין מקום בגן אליו שייך התלמיד (גן מבוקש).                                                            
 • גן חלופי- בקשה לשבץ תלמיד לגן רצוי להורים. הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים ( שיבוץ ילדי אזור הרישום, ילדי רצף או איחוד, שיקולי עומס עתידי במוסד החינוכי או ברצף החינוכי, מורכבות תלמידים, והמלצת וועדה).  יודגש כי, שיבוץ במוסד חלופי אינו מחייב את עיריית ב"ש לרצף בשנים הבאות. מדיניות רצף חינוכי, עבור תלמידי אזור הרישום. 

 

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום שבצעו, מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום ת.ז וספח.

עבור ילדים בשנתון טרום חובה- יש להגיש בקשה בכתב לפיקוח והעתק למח' הרישום. אישור הביטול יינתן לאחר בחינת הבקשה ע"י הפיקוח.

עבור ילדים בשנתון טרום חובה- יש להגיש בקשה בכתב לפיקוח והעתק למח' הרישום. אישור הביטול יינתן לאחר בחינת הבקשה ע"י הפיקוח.

עבור ילדי חובה -  לא ניתן לבטל רישום/שיבוץ מאחר ומדובר בחוק חינוך חובה.

באם סיבת הביטול היא עזיבת עיר - על ההורים לצרף לבקשה אסמכתא המעידה על מעבר לרשות חדשה לדוגמה: צילומי תז עם כתובת מעודכנת של העיר החדשה או אישור רכישת דירה חתום ע"י עו"ד/ אישור הרשות החדשה המעיד על המעבר העתידי. באם במשפחה יש ילדים הלומדים בבי"ס יש להציג טפסי עזיבה חתומים ע"י בי"ס- חובה.
טפסי העזיבה ניתנים ברמת משפחה לכל הילדים.  

על ההורה לציין מס פקס/ מייל לקבלת אישורי עזיבה מהרשות.

הודעה על אישור ביטול הרישום תשלח להורה עד שלושה שבועות מקבלת הבקשה.

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
074-788060308-6463707rishum-h@br7.org.il
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 18:00
ימי ו' בין השעות 08:00 עד 12:00 למידע ותיאום פגישה .
​​

 

טפסים רלוונטים

קישור לטופסמסנן
בקשה לדיון במסגרת וועדת חריגים
בקשה לשיבוץ בגן חלופי
הנגשת מוסדות חינוך
הצהרה להורים עצמאיים
הצהרה על מעבר דירה
רישום מאוחר לגן
בקשה לביטול רישום גנים (עזיבת עיר)
​​