רישום לגני ילדים

 
 
ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת החינוך העירונית. איחולי הצלחה,  לממשיכים ולמצטרפים החדשים.   

עיריית באר-שבע חרטה על דגלה את ערך "המצוינות וההצטיינות" בתחומי דעת מגוונים ובתחום השירות האיכותי לאזרח. המטרה היא לתת חווית שירות מסבירת פנים המקלה על תושביה, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, בכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות מוחלטת לכלל התושבים.

רישום מקוון לגני ילדים   ​

הרישום לגני הילדים ותוכנית "ניצנים" (צהרונים)  לשנה"ל התש"פ יחל ביום שני, א' בשבט תשע"ט 7.1.19, עד יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט 27.1.19.

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן מקוון​, בלבד.

הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום. בהתאמה לחזון העיר באר-שבע, מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון, עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד. כחלק ממדיניות הרצף-  ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית ספר יסודי והאחרונים משויכים לתיכוניים.
תלמידים שאינם מאזור הרישום ישובצו על פי אזור רישום ובכפוף לשיקולי המערכת .  

לתשומת ליבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן עירוני, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תש"פ.

תלמידים שאינם מאזור הרישום, ומבקשים רצף חינוכי - ישובצו על פי אזור הרישום המקורי אליו שייך התלמיד ובכפוף לשיקולי המערכת תיבחן האפשרות לשיבוץ על פי הרצף החינוכי.  

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להרחבת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4 . הרשות נערכת בבניית גנים וחידוש מבנים קיימים ברחבי העיר. עם זאת יצוין כי, יתכן ולא ימצא שיבוץ לכל תלמידי שנתון 3 באזור הרישום. שיבוץ תלמידי שנתון זה הינו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר, לאחר שיבוץ תלמידי שנתון 5 ו-4.

הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים/ בבתי הספר.
תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ. מכאן, אין קדימות למי שנרשם ראשון. לא כל הקודם זוכה!

לתשומת לב ההורים, הגדרת הגנים המוצגת בטבלת הגנים הינה תיכנון . יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים/ זרם/ אזורי רישום) בכפוף לביקוש וההיצע בכל איזור רישום. תהליך השיבוץ נעשה בכפוף לביקוש וההיצע בכל איזור רישום. לאחר תהליך הרישום נעשות הערכות והתאמות נדרשות על בסיס נתוני הרישום.

בנוסף, ברישום לגנים סמוכים הנותנים שירות לגיל ואזור רישום זהה - הרישום נעשה לכיתת גן אחת, החלוקה בין הכיתות נעשית בתקופת השיבוץ על פי הקריטריונים הבאים:  

 • חלוקה שווה של מס תלמידים בכיתות
 • התחשבות בחלוקה מיגדרית וגילאית
 • מתן עדיפות לרצף חינוכי (בכפוף לשייכות לאיזור רישום)


שנתוני רישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגנ"י לשנה"ל תש"פ:
 • שנתון 2014- גן חובה
 • שנתון 2015- טרום חובה
 • שנתון 2016- טרום, טרום חובה

תלמידי שנתון 2017  אינם זכאים לרישום! לשנה"ל התש"פ . לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.

יחד עם זאת, משרד החינוך מאפשר בחינת בקשות חריגות לרישום תלמידי שנתון 2017 בתנאים הבאים:

 • יוגשו לבחינה בקשות לשיבוץ תלמידים שתאריך הלידה שלהם עד 15.1.2017. לא יאושרו תלמידים קטנים יותר.
 • הורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד שנתי. הסכום עומד על כ- 9,000 ₪ לשנת לימודים (סכום מדויק יינתן במעמד התשלום ע"י אגף הגביה). יודגש כי, סכום זה ללא עלות צהרון אותו יש לשלם מול חב' "כיוונים".  
 • בקשות יוגשו עד תאריך 30.6.2019, בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא ידונו.
 • ההורים יתבקשו למלא מסמכים והתחייבות לתשלום. כמו כן, יתבקשו למלא הצהרה בנוגע להתפתחות הילד (גמילה מטיטולים/ מוצץ/ בקבוק וכדומה).
 • הורים יתבקשו לכתוב הצהרה שהובא לידיעתם שבאם הילד לא ישתלב בגן בגין גילו הצעיר, הנושא יטופל ובאם יהיה צורך השירות ייפסק. 
 • שיבוץ לגן יעשה על בסיס מקום פנוי, לגן רשמי. בגן בו משובצות שתי סייעות דהיינו כילד 35 בכיתה.
 • ילד חריג גיל יחיד בכיתת גן.
 • יודגש כי, שיבוץ יעשה על פי אפשרויות העומדות בפני המע בכפוף לקריטריונים.
 • הודעות שיבוץ יפורסמו להורים במהלך חודש אוגוסט.

כל הבקשות שיוגשו לוועדה, יידונו וידורגו על פי סדר עדיפות לשיבוץ בכפוף לאישור וועדת חריגי הגיל. הוועדה מתקיימת במשרד החינוך במהלך חודש אוגוסט. יודגש כי, אין בהגשת הבקשה לרישום חריג כהודעת שיבוץ! במידה ותלמיד אושר כחריג גיל,  בשנת הלימודים שלאחר מכן ישויך התלמיד לשנתון המתאים לגילו.

רישום מקוון לגני ילדים

 

מרכזי שירות שכונתיים

מרכזי השירות יפעלו בין התאריכים: 13.1.19 עד 15.1.19.
שעות: ימים א' ו-ג' בין השעות: 14:00 עד 17:00, יום ב' בין השעות 08:30 עד  13:00 . 

בית ספר רמב"ם- רח' קדושי בגדד, שכונה ה'
שירות לשכונות: א'+ ט'+ ה'+ עיר+ נאות לון 
מנהלת המרכז: גב' איילת כהן זדה.

מתנ"ס נווה זאב - רח' רונאל דב 6 , נווה זאב.
שירות לשכונות: נווה זאב + נווה נוי.
מנהלת המרכז: גב' רינת חדד.

בית ספר נטעים - רח' וינגייט 41, שכ' ג'.
שירות לשכונות: ב' + ג' + ד' + ו'.
מנהלת המרכז: גב' ענבל בן זקן.

ספורטיב - רח' הערים התאומות 20, שכונת רמות.
שירות לשכונת: רמות.
מנהלת המרכז: גב' מירב בוקובזה. 

בית הספר נווה מנחם- רח' רבקה 6, נחל עשן.
שירות לשכונות:   יא' + נחל עשן.
מנהלת המרכז: גב' לימור נזרי. 

 

טבלת רצף חינוכי

במערכת החינוך העירונית, מוגדר רצף חינוכי לפיו ילד ששובץ לגן טרום מסוים ישובץ בהמשך למוסדות חינוך קבועים מראש. יודגש כי, מדיניות הרצף הינה עבור ילדי אזור הרישום ועבור תושבי העיר באר שבע בלבד!

באם אושר שיבוץ בגן חלופי בשנה קודמת, האישור ניתן לשנה אחת בלבד. תלמיד תמיד יחזור לאזור הרישום המקורי.

בטבלאות הבאות ניתן לעקוב אחר הרצף החינוכי של הגנים העירוניים.

נא לשים לב: הרצף החינוכי מחולק לפי חלוקת השכונות והצבעים תואמים בין הטבלה למפה.

לתשומת לב ההורים - יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים / זרם / אזורי רישום) בכפוף לביקוש וההיצע.

העירייה שומרת לעצמה זכות לשינויים בהתאם לצרכים החינוכיים. פרסום זה הינו תכנון בלבד.

יובהר כי,  ברישום לגן הממוקם במקבץ גנים המיועדים לאותה שכבת גיל (צמד, תלת או יותר), מתבצע רישום לאשכול עצמו אין ברישום משום

הבטחה לשיבוץ לכיתת גן או לגננת מסוימת. השיבוץ הסופי יעשה בכפוף לשיקולים חינוכיים פדגוגיים (גיל, מגדר, רצף ושיקולי מערכת).

הודעה סופית תימסר בפרסום השיבוצים בתחילת חודש יוני

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתיים תש"פ
טבלת איזור גנים ממלכתי תש"פ

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתי דתי תש"פ
טבלת איזור גנים ממלכתי דתי תש"פ
 

​תהליך רישום באינטרנט לגני הילדים (עיקר הפעולות)

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות נרשמים למוסדות החינוך.

על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה, באמצעותו ניתן להזדהות במסך הכניסה למערכת הרישום,  לצד פרטי התלמיד וההורים.

ניתן גם להקליד מס' נייד או כתובת מייל הזהים למידע המופיע במערכת הרישום.

בהזנת הנתונים המערכת תישלח קוד למייל /לנייד על פי המידע שציינתם, אותו תצטרכו להזין למע' הרישום.

במידה והמידע שציינתם לא קיים במערכת הרישום העירונית לא ניתן לבצע רישום  ולכן ההמלצה להצטייד במס' נכס.

באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת רישום בקשה לעדכון פרטים- צילום תז+ ספח בציון מס' נייד רלוונטי ו/או כתובת מייל.

את הבקשה ניתן לשלוח לפקס- 08-6463707 או למייל rishum-h@br7.org.il  .

אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

להלן הסבר לעיקר הפעולות שיש לבצע בעת הרישום באתר האינטרנט:
 1. הקלדת פרטים מזהים (הורה + תלמיד+ קוד זיהוי)
 2. בחירת זרם (ממלכתי/ ממלכתי דתי/ זרם  מוכר שאינו רשמי-חרדי)
 3. רישום לגן מבוקש - שייכות לגן על פי אזור הרישום לא ניתן לשינוי
 4. באם הורה מעוניין ניתן לבחור מוסד נוסף (מתוך אשכול הגנים על פי הרצף החינוכי העתידי). אינו שדה חובה.  
 5. גן חלופי- אינו שדה חובה. יודגש שבאם יאושר זה לשנה אחת בלבד! שנה לאחר מכן יוחזר התלמיד לאזור הרישום המקורי.
 6. רישום לתוכנית "ניצנים" (צהרון) עיריית ב"ש אינה מפעילה צהרונים! שיבוץ לגן נעשה על פי אזור הרישום ללא תלות בהפעלת צהרון בגן. צהרון ייפתח בגן באם נרשמים לפחות 22 תלמידים למסגרת הצהרון.  
 7. תשלום בעבור סל תרבות. 
​ 
בתום הרישום​- יש לרשום את מס' הרישום, שמהווה הוכחת ביצוע רישום (במידת הצורך).
 
הגדרות מושגים:
 • מוסד נוסף- גן מתוך רשימת גנים הקיימים באשכול הגנים המשויכים לבית הספר היסודי על פי הרצף החינוכי העתידי המוגדר לתלמיד.  הרשות תתייחס לבקשת ההורים לגן נוסף, רק באם אין מקום בגן אליו שייך התלמיד (גן מבוקש).                                                            
 • גן חלופי- בקשה לשבץ תלמיד לגן רצוי להורים. הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים ( שיבוץ ילדי אזור הרישום, ילדי רצף או איחוד, שיקולי עומס עתידי במוסד החינוכי או ברצף החינוכי, מורכבות תלמידים, והמלצת וועדה).  יודגש כי, שיבוץ במוסד חלופי אינו מחייב את עיריית ב"ש לרצף בשנים הבאות. מדיניות רצף חינוכי, עבור תלמידי אזור הרישום. 

 

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום שבצעו, מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום ת.ז וספח.

עבור ילדים בשנתון טרום חובה- יש להגיש בקשה בכתב לפיקוח והעתק למח' הרישום. אישור הביטול יינתן לאחר בחינת ההקשה ע"י הפיקוח.

עבור ילדי חובה -  לא ניתן לבטל רישום/שיבוץ מאחר ומדובר בחוק חינוך חובה.

באם סיבת הביטול היא עזיבת עיר- על ההורים לצרף לבקשה צילומי תז עם כתובת מעודכנת על העיר החדשה או אישור רכישת דירה חתום ע"י עו"ד/ אישור הרשות החדשה המעיד על המעבר העתידי. באם במשפחה יש ילדים הלומדים בבי"ס יש להציג טפסי עזיבה חתומים ע"י בי"ס- חובה.
בעזיבת עיר- טפסי העזיבה ניתנים ברמת משפחה,

על ההורה לציין מס פקס/ מייל לקבלת אישורי עזיבה מהרשות.

הודעה על אישור ביטול הרישום תשלח להורה עד שלושה שבועות מקבלת הבקשה.

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
074-788060308-6463707rishum-h@br7.org.il
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 18:00
ימי ו' בין השעות 08:00 עד 12:00
​​

 

טפסים רלוונטים

קישור לטופסמסנן
בקשה לדיון במסגרת וועדת חריגים
בקשה לשיבוץ בגן חלופי
הנגשת מוסדות חינוך
הצהרה להורים עצמאיים
הצהרה על מעבר דירה
רישום מאוחר לגן
בקשה לביטול רישום גנים (עזיבת עיר)
טופס בקשה לשיבוץ חריגי גיל לשנה
נספח ז + ח לחריגי גיל
​​