מוסדות חינוך על אזוריים, ייחודיים

בדיקת שיבוץ גנים​

רישום מקוון לגני ילדים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך על אזוריים, ייחודיים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך העל אזוריים, הייחודיים ונהלי הרישום.
 

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי

גני תאגיד

 גני תאגיד הינם גנים פרטיים שעומדים בקריטריונים של משרד החינוך ומוכרים כמוסדות בזרם "חינוך מוכר שאינו רשמי". גנים אלו נכללים במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך. התקשרות ההורים היא מול גננת הגן שאחראית על כל ההיבטים בגן לרבות נושאי בטיחות, ביטחון, תשלומים ועוד. הרישום לגנים אלו נעשה מול גננת הגן. גני התאגיד אינם בפיקוח או באחריות הרשות.

יודגש כי, רישום לגני תאגיד מבטל רישום לגן עירוני (באם יעשה רישום כפול)- על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגני תאגיד, באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

להלן רשימת גני תאגיד הפעילים בעיר, הפרסום של גני התאגיד ניתן כשירות לציבור. הפעלת הגנים בכפוף להחלטת הגננת:
  
  

מוסדות בזרם החרדי

רישום למוסדות חינוך אלו יש לבצע באמצעות האינטרנט וכן יש לפנות ישירות למוסד החינוכי למלא טפסים ולקבל את אישור המוסד לקליטת התלמיד. השלמת הרישום תיעשה בתיאום המוסד החינוכי ולמחלקת רישום.
יודגש כי, רישום לגנים בזרם החרדי מבטל רישום לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד (באם יעשה רישום כפולעל פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 
בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגנים חרדיים, באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

רשימת הגנים:

 • אוצר החיים
 • חניכי תורה
 • בית יעקב
 • בנות חיל
 • חב"ד
 • מצדיקי הרבים
 • שובו
 • נתיב מאיר
 • השם יסעדני
 
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים. רישום למוסדות אלו יש לבצע באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד החינוכי.

 גני טרום חובה: 

 • יונה
 • טלה

גן חובה:

 • פעמון 
 • ענבל
            
 

מוסדות על אזוריים/ייחודים

רישום יעשה באמצעות האינטרנט כבקשת גן חלופי. בנימוק גן ייחודי/על אזורי. שיבוץ לגנים אלו יעשה על פי הסדר הבא:
 1. שיבוץ ילדי אזור הרישום
 2. רצף חינוכי - ילדים שלמדו שנה קודמת בגן/ ברצף הגנים
 3. בקשת גן חלופי- נימוקים שונים ומגוונים

גיל התלמידים מלווה כל קריטריון לשיבוץ, ראשית ישובצו ילדים גדולים ואח"כ הקטנים בשנתון. 

ניתן להגיש בקשות בנימוק איחוד משפחות – כל בקשה תיבחן לגופה. יודגש כי, אין מדובר בקריטריון לשיבוץ. אין הרשות מחויבת להיענות לבקשה.

להלן רשימת הגנים העל אזורים/ייחודיים: