קדם יסודי

רישום מקוון לגני ילדים

בדיקת שיבוץ גנים​

החינוך הקדם יסודי שואף למצוינות, איכות וחדשנות במטרה לקדם ולעודד את ההתפתחות הכללית של הילד. תוך הנחת תשתית לפיתוח בוגר מסתגל, עצמאי, בעל ערכים חברתיים ולאומיים, בוגר המכיר בערך עצמו ומסוגל לתרום לחברה ולקהילה בהן הוא חי.
    

הנחות יסוד

 • החינוך בגיל הרך הוא התשתית לחינוכם הכולל של הילדים.
 • מתן הזדמנות שווה לכל ילד.
 • יצירה של בסיס מושגים עשיר ועמדות חיוביות, כלפי הלמידה וכלפי מערכת החינוך.
 • הקניית ערכי חברה, חברות ותרבות ראשוניים.
 • השרשת דפוסי התנהגות.
 • פתיחת צוהר לידע ומידע.
 • הלמידה בגיל הרך מבוססת על עשייה חינוכית וסביבת למידה מתאימה ומאתגרת.

 

יעדי החינוך הקדם יסודי

 • גיבוש מדיניות עירונית לפיתוח, יישום והטמעת פעולות חינוכיות לימודיות מתוכננות ומבוקרות.
 • מתן אוטונומיה למוסדות חינוך בגיל הרך.
 • איתור ומיפוי צרכים ייחודיים ופיתוח תוכניות חינוכיות וטיפוליות ספציפיות המלוות במערך תמיכה והערכה מעצבת.
 • פיתוח מודלים חינוכיים מתקדמים.
 • הטמעת שיטות ונהלי עבודה.
 • הכנה אופטימאלית של הילד להשתלבות בעידן הפוסט מודרני.
 • טיפוח אקלים חיובי ומניעת אלימות.
 • קידום הישגים לימודיים בדגש על צמצום פערים.
 • טיפוח ערכים ומורשת עם.
 • קידום לימודי מדע וטכנולוגיה.


 

שעות פעילות גני הילדים

גני הילדים פועלים כעשרה חודשים בשנה, מ-27 באוגוסט ועד 30 ביוני, למעט החופשות המאושרות על ידי משרד החינוך.
 
הגנים פועלים בימים א' עד ה' בשעות 7:30 – 14:00 וביום ו' בשעות 7:30 – 12:45
 
מסגרות להארכת יום הלימודים בגן הפועלות במהלך השנה בהתאם לכתב ההתחייבות של הגוף המפעיל
 
 
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
08-684400008-6209084בית הקרן, הנרייטה סולד 1Kyesodi@br7.org.il