רשימת מוסדות

רישום מקוון לכיתה א'

ממלכתי

שם בי"סכתובת בי"סטלפון
אוריין רח' טבנקין ת.ד. 30316411123
אלומות- על אזורי. מדע חברה ואמנויותהסנהדרין ת.ד. 41406419045
אמירים- על אזורי. תל"י מסלול דמוקרטירח' קלאוזנר ת.ד. 40866493193
אפיק- על אזורי. אמנויותהרב הרצוג ת.ד. 32236414414
אשכולרחבת מגידו 126410188
באריאסף שמחוני 483 6277943
בן-גוריוןיצחק מודעי6481211
גבים- על אזורי. למצוינות, ספורט ומדעי הגוףחתם סופר ת.ד. 33026412975
דגניה- על אזורי -דו לשוני ג'בוטינסקי 176277796
החווה החקלאיתקריית בץ ת.ד 3451 מיקוד 841336434608
היובלהמלכים 106101413
הרצוג הערים התאומות8537469
יובליםרח' שיבטה6434037
יחדיוחטיבה 8 מס' 126437324
יפה נוףרחוב גדעון האוזנר 679170261
גולדה מאיר- על אזורי. מצוינות בחיים, מנהיגות, עצמאות בלמידהמבצע עובדה 1166418455
מולדתשד' ירושלים6413745
מעו"ף- מחונניםהעצמאות 79 עיר העתיקה 6415305
מעניתככר הגנים 166278025
מצפה- לימודי מחשבים, תכנות ורובוטיקהיהודה הלוי6416184
נאות-לוןשמחה הולצברג 66419020
נווה במדבראליהו מויאל6106565
נווה מנחםרבקה 66443975
נווה שלוםאברהם מאפו 66108092
נטעים מיתרים- על אזורירח' גולומב6277739
נתיבות יורם- ייחודי. מוסיקהבצלאל 356432281
רכסיםנחום שריג 37 
רמותהדעת פינת המדע6490116
תומר- על אזורי. פועל ברוח ההכוונה העצמית. מטפח תלמידים וחושים בעלי כישורים מותאמים למאה ה-21מבצע נחשון6419240
6419224
יצחק נבוןיוסף בורג  336822165
כלניותשושנה דמרי 66870247
סיגליות- על אזורי. גישת חקר טיפוח מצוינות. עידוד התלמידים למיצוי אישי מרווה 11 6281624

ממלכתי דתי

שם ביה"סכתובתטלפון
אורמאיר יערי 506109758
אפיקים בנגבהדעת 89 רמות6482961
חב"ד עוזיאל- על אזורי -בנותרח' בן-יאיר 196414187
חזון עובדיהגוש עציון 136277198
יוסף קארואברהם אבינו 936480882
נאות אברהםיהושוע ייבין 76100506
נתיבי עםשד' ירושלים6430771
עץ חיים- על אזורי-בניםי.בן-מתיתיהו 286491661
רמב"םקדושי בגדד 16436131
רננות- על אזורי-בנותוורבורג 66496811
6480590
מוריהמנדלי מוכר ספרים6277378
מעיינות- על אזורי-בניםניב דוד 256101577

מוכר שאינו רשמי

שם ביה"סכתובתטלפון
אוצר החיים בנותיעקב דורי 276105855
אוצר החיים בניםהאיסיים 116494704
באר מים חייםרבי טרפון 86498844
נתיב מאיריהודה הנשיא 1 6495445
אגף בית יעקב עיר  בנות
אגף בית יעקב עיר בנים
החלוץ 26278125 
בנות חייליעקב דורי 76430289
שובומרדכי מקלף 286199226
נטע ארז- אנתרופוסופימרדכי מקלף 6411669