תכניות להעצמה חינוכית, לפיתוח ולטיפוח מצטיינים

רישום מקוון לכיתה א'

תכנית "אמירים" לפיתוח תרבות המצוינות בבתי הספר וטיפוח תלמידים מצטיינים

תכנית "אמירים" הינה תכנית לטיפוח תרבות בית ספרית של מצוינות, הכוללת את המטרות הבאות:
 1. השפעה על התרבות הבית-ספרית.
 2. העצמת הסגל הבית-ספרי.
 3. הרחבת הזדמנויות הלמידה לתלמידים ולמורים.
 
המטרה המרכזית של התוכנית הבית-ספרית לטיפוח מצטיינים ומצוינות, הינה:
 1. להעמיד בפני התלמידים אתגרים ומשימות.
 2. להכשיר את התלמידים לצרוך מידע באופן יעיל וביקורתי וכן ליצור באורח פעיל ידע חדש.
 3. להדגיש טיפוח של מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ולא רק הולכים בתלם.
 
כל בתי הספר היסודיים משתתפים בתוכנית.
 
העשייה הברוכה מאתגרת את עבודתם של המורים המשתתפים, ומעשירה את עולמם של באי קהילת בית הספר – מורים, תלמידים והורים. ההתפתחות המקצועית של המורים מאירה ומקרינה בפיתוח כשורי חשיבה מסדר גבוה, ובפדגוגיות ייחודית ברמה האקדמית, החברתית והרגשית.
 
תכנית אמירים היא תכנית לימודים ייחודית המיועדת להרחיב את השכלתם של התלמידים והמורים במסגרת בין-תחומית. לתכנית מספר מטרות המשולבות זו בזו, ומבנה התכנית משקף את מורכבותה. המטרה עיקרית של התכנית הינה להפגיש שיטות חשיבה ומחקר בתחומים שונים, בעיקר (אך לא רק) במדעי הרוח. מטרה נוספת הינה היכרות עם מורשות תרבותיות שונות.
 

חינוך לפסגות

מנהל החינוך בעיריית באר-שבע בשיתוף עמותת חינוך לפסגות, פתחו מרכז למידה בבית ספר "היובל" (בשכונת נווה מנחם) לטיפוח מצוינות והצטיינות. תלמידי בתי הספר משתלבים בתכנית לימודית-חברתית מקיפה בת 16 שעות שבועיות למשך כל השנה - מכיתה ג' ועד י"ב. תכנית זו מסייעת להם לממש את יכולותיהם, להרחיב אופקים, לפתח מודעות חברתית-ערכית ולהשתלב בהצלחה במוסדות אקדמיים ובחברה הישראלית.
 
התכנית מדגישה למידה חווייתית, עידוד סקרנות, הבניית ידע והעשרה כללית - גם בתחום הידע הנלמד וגם בתחומים נוספים (על ידי שילוב "חלונות ידע" בין-תחומיים). כמו כן, מושם דגש רב על חיזוק מיומנויות יסוד והרגלי חשיבה בתחום הנלמד.
 
התכנית מותאמת לכל שכבת גיל, בנושאי חשיבה מתמטית, מיומנויות שפה עברית, מיומנויות שפה אנגלית ונושאים נוספים כגון: עבודת חקר "פרויקט הדגל", חשיבה יצירתית ("מחוץ לקופסא"), קומיקס, מדעים והכרת המחשב.
 

פותחים עתיד

"פותחים עתיד" היא תכנית לאומית המבוססת על שותפות בין יהדות התפוצות לבין ישראלים.
התוכנית מופעלת בעיר על ידי הסוכנות היהודית ובשיתוף עיריית באר-שבע ומשרד החינוך.
מטרת התכנית: להעניק לילדים הזדמנות שווה לפיתוח כישוריהם הייחודיים, הלימודיים והחברתיים ולפרוץ ממעגל הקשיים.
אוכלוסיית יעד: ילדים מגילאי בית ספר יסודי ועד סיום התיכון.
 
יעדי התכנית:
 1. שיפור בתפישת המסוגלות האישית והביטחון העצמי (חיזוק הדימוי העצמי ושיפור תפישת העתיד)
 2. שיפור התנהגויות חברתיות והרחבת מעגל החברים
 3. שיפור הישגים לימודיים ותפקוד לימודי כולל (הגעה, התמדה והשתתפות פעילה במרחב הבית ספרי)
 4. הגדלת נגישות הילד למשאבי הקהילה הרלבנטיים (השתתפות ושימוש בשירותים קהילתיים על בסיס קבוע)
 5. ביסוס יכולת הילד להאמין ולסמוך על דמות מבוגר נאמנה, אשר תסייע לו לבנות תמונת עתיד חיובית, והתנהלותה תשמש כמודל לחיקוי
 
דרך הפעולה: התוכנית מופעלת ישירות על ידי הסוכנות היהודית באמצעות מערך עובדים מקצועי, תוך שיתוף פעולה עם הסביבה התומכת בילד ("המעטפת המסייעת"- מערכות חינוך, רווחה, משפחה, מתנדבים ועוד).
 

פאקט+

במסגרת הקואליציה החינוכית ליוצאי אתיופיה ובשיתוף עיריית באר-שבע ומשרד החינוך, פועלת תכנית בשם "פאקט" - PACT (ראשי תיבות באנגלית של "הורים וילדים ביחד"). תכנית פאקט בגיל הרך נותנת מענה לילדים מגיל 0 עד 6, ותכנית פאקט+ נותנת מענה לילדים בבתי הספר היסודיים. התכנית מפעילה פרויקטים שונים ברחבי העיר. על פי רציונל התכנית, השנה הראשונה בחייו של הילד מהווה תקופה מכרעת להתפתחותו. על כן, יש חשיבות גדולה להתערבות מוקדמת בגיל הרך, המותאמת לצרכי הילדים כפרטים.
 
עקרונות התכנית: התאמה לצרכים, מעורבות הורים, ראייה מערכתית, העצמה קהילתית, גאווה תרבותית.
 
מטרות התכנית: פיתוח מיומנויות יסוד, חיזוק והעשרת הידע בשפה ובמתמטיקה, חיזוק הקשר בין ההורים לבין בית הספר, חיזוק הקהילה האתיופית, עידוד ראיה רב-תרבותית במבחן התוכניות והשירותים השונים. התוכנית מלווה בהערכה של מכון ברוקדייל, והממצאים מעידים על הצלחה הן של תכנית פאקט והן של תכנית פאקט+.
 

מיל"ת

תכנית מיל"ת פועלת על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך ובשיתוף הרשות המקומית. התוכנית מופעלת על ידי צוות של מורים ואנשי מקצוע, ומורכבת מתכנים לימודיים ופעילות נוספת הכוללת העשרה וטיפול פרטני. המרכיב הלימודי משלים את תכנית הלימודים הבית ספרית, ומהווה המשך של יום הלימודים הרגיל.
 
אגף הקליטה והעליה במשרד החינוך העמיד תקציב להפעלת מסגרות מיל"ת לתלמידים עולים מאתיופיה הלומדים בכיתות ק.ל.ע (גרים במרכזי קליטה). מסגרת מיל"ת תומכת לימודית וחברתית בתלמידים, מאפשרת הארכת יום לימודים ומעניקה לתלמידים ארוחה חמה.
 

קרן קרב

תכנית קרב למעורבות בחינוך היא תכנית משותפת לעיריית באר-שבע, משרד החינוך וקרן קרב, ופועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.
 
תכנית קרב למעורבות בחינוך מפתחת ומפעילה תכניות העשרה ייחודיות, דרכי הוראה חווייתיות ומרתקות ותחומי למידה ויצירה חדשים בבתי-הספר היסודיים ובגני-הילדים במסגרת יום הלימודים. בנוסף, מקיימת התכנית פעילויות תומכות למידה, מאריכה את יום הלימודים, מאפשרת רכישת ציוד עזר ומקיימת פעילויות הורים וצוותי חינוך.
 
מטרות התכנית: הארכת יום הלימודים והעשרת תכנית הלימודים. חיזוק השותפים והעצמתם תוך קיום שיח מתמיד ביניהם; פיתוח האוטונומיה של הילד ושל המוסד החינוכי וחיזוקו; התמודדות עם נושאים חברתיים וחינוכיים בעלי חשיבות לאומית; פיתוח סטנדרטים גבוהים בניהול; שקיפות בניהול תקציב וליווי מקצועי.

 

נתיב האור

חברת החשמל, בשיתוף משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, יזמה ופיתחה תכנית חינוכית חברתית קהילתית: "נתיב האור". התכנית אושרה על ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, בברכתם של כל השרים הממונים בעבר ובהווה ובברכת שבעת מחוזותיו של משרד החינוך.
 
תכנית "נתיב האור" המחנכת לאורח חיים בטוח בעידן חשמלי, יצאה לדרך בשנת 2005 מתוך כוונה לעודד ילדים - ובאמצעותם את הוריהם ואת מעגלי הקהילה הנוספים - להתנהגות נבונה ובטוחה בסביבה צורכת חשמל.
 
תכנית "נתיב האור" נולדה כתוצאה מהצורך להתמודד עם בורות וחוסר בקיאות בציבור בנושא בטיחות בשימוש בחשמל. זאת, בעקבות עשרות מקרים של התחשמלות ילדים, ביניהם גם מקרים מצערים של התחשמלות ילדים שטיפסו על עמודי חשמל.
 
הנחת היסוד של הפרויקט היא שהתנהגות נכונה ובטוחה תבוא רק ממקום של ידע וחוויה. ב"נתיב האור" הושם דגש על הילדים כשותפים בהובלת תרבות התנהגות אחרת בקהילתם ויצירת שינוי תרבותי ואקלים של בטיחות.
 
קהל היעד שהוגדר הוא ילדי כיתות ד'- ו', גילאים שבהם רמות הסיכון בשימוש בחשמל גבוהות, והפעילות החינוכית עימם מתאפשרת גם על פי התוכניות הקיימות במשרד החינוך. מכון יעדים שעוסק בפיתוח, הנחיה והפקה של תכניות חינוכיות, פיתח תכנית מערכתית לקהילה ולבית הספר המשתלבת בתוכניות הקיימות ומותאמת לצרכיה של כל קהילה. התוכנית משלבת משימות קהילתיות, במסגרתן לומד הילד לזהות את הסכנות, להתריע עליהן וליצור מודעות להתנהגות בטוחה.
 

מוכשרים מעו"ף

בית הספר מעו"ף (מרכז לעידוד וטיפוח מצוינות) למחוננים פועל בשיתוף עיריית באר-שבע, המחלקה למחוננים בירושלים, ובחסותה האקדמית של אוניברסיטת בן גוריון. במרכז מעו"ף לומדים ילדים מכיתה ג' עד כיתה י'. בסה"כ ישנן 14 כיתות בבית הספר הפועלות בבוקר וכן אחר הצהרים.
 
לבית הספר מבנה פיזי מיוחד, השונה מבתי הספר בעיר. המקום קטן אך מלא בגירויים - הן ויזואליים והן הפעלתיים - המאפשרים ליישם גישה חינוכית המעודדת אינטראקציות לימודיות וחברתיות תוך הגמשת מסגרות של דרך ומקום.  המבנה הלימודי נותן מענה פרטני יותר לצורכי הלומד בכך שמאפשר את קידומו האישי ותורם לפיתוח כישורים אקדמאים וחברתיים בטווח זמן גמיש ובמסגרת חברתית גמישה.
 
כבר בתחילת הדרך הוצבו ערכי בניית תרבות למידה, מתוך מחויבות לחינוך ערכי וקהילתי של הילדים. הופעלו מסגרות פעילות נוספות במרחבי בית הספר בשעות אחר הצהרים והערב אשר נותנות מענה לקהילה הרחבה.
 
מרכז מעו"ף משמש אכסניה קבועה לתכנית למחוננים אך בד בבד שואף להוות מרכז מצוינות לכלל האוכלוסייה ורבדיה השונים. לימודי אחר הצהריים ניתנים במגוון תחומים: רפואה, משפטים , רובוטיקה, תכנות ומחשבים, פילוסופיה, כימיה ועוד.
 
פרויקטים בולטים: תכנית הבוקר של המחוננים; חוגי מחוננים אחר הצהריים; חוגי מצטיינים; לימודי המשך לתואר ראשון לתלמידי תיכון מצטיינים.
 

תעשיידע

תעשיידע - עמותת החינוך מיסודה של התאחדות התעשיינים - לקחה על עצמה לפעול מתוך אחריות לאומית, להשתתף בפיתוח ההון האנושי במדינה ובשילובו של הדור הצעיר בתחומי התעשייה השונים ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי, הבית ספרי והלאומי.
 
עמותת החינוך פועלת במסגרת תהליך מובנה ומערכתי תוך שיתוף פעולה מלא עם המובילים במשרד החינוך.  הפעילות החינוכית חושפת את התלמידים לחשיבות ולכדאיות השתלבותם בתעשייה ומעלה בני נוער רבים על מסלול המוביל לבחירה במקצועות אלו בהמשך דרכם.
 
כמו כן הפעילויות מאפשרות הקניית ערכים של עבודת צוות, אחריות, איכות, חשיבה יצירתית כדרך לפתרון בעיות, תוך העצמת התלמידים ופיתוח גישה יזמית לחיים.
 

מגוון פעילויות נוספות

קורסים בבתי הספר

 • יזמות - להיות ממציא: הקורס מזמין את התלמידים לעסוק בחשיבה תעשייתית על כל גווניה: חשיבה המצאתית, יצירתית, ביקורתית ומערכתית, תוך התנסות אמתית בפיתוח מוצר בדומה למקובל במפעל תעשייתי!
 • חשיווקית: פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית על ידי למידת עקרונות השיווק המודרני בצוותי עבודה קטנים, בתהליך המדמה משרד מכירות ופרסום. במהלך הקורס מנתחים פרסומות, מבינים כיצד הפרסומות פונות אלינו, מהו מותג, ולבסוף מכינים קמפיין פרסומי לתחרות הארצית!
 • מנהיגות טכנולוגית: התלמידים יעסקו בפיתוח רעיון למוצר בעולם ההיי-טק תוך שימוש בכלי ניהול ומנהיגות בסביבה טכנולוגית מתקדמת.

 

סדנאות בבתי הספר

להיות ממציא, סדנת פיננסים, חדשנות במוצר טכנולוגי, סדנאות בנושא איכות הסביבה, המעגל התעשייתי, מגדר, עיצוב מוצר בתעשייה, שיווק ועוד.
 

מרכז המבקרים הווירטואלי

יום חשיפה לתעשייה הישראלית, הדמיה ממחושבת בניהול מפעל, הנדסה וטכנולוגיה בשרות התעשייה - תחנות אינטראקטיביות הממחישות עקרונות פיסיקליים הנדסיים ומימושם בתעשייה.
מיפעלון – התנסות בפס יצור של משחת שיניים.
 

השתלמויות מורים המשלבות סיור במפעל

סדנאות חד יומיות במרכז המבקרים, והשתלמויות למורים בבתי הספר.
 

מועדון מנהלים

מועדון מנהלים הוא פורום מנהלי בתי הספר היסודיים בבאר-שבע. בפורום משתתפים: מנהלי בתי ספר הממלכתי , הממלכתי דתי , חינוך מיוחד , מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בעיריית באר-שבע , מפקחים ממשרד החינוך , ראש מנהל החינוך, מ"מ ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך. מועדון מנהלים מתכנס במהלך שנה"ל ללמידה ויישום תכניות מיוחדות וקידום מצוינות בבתי הספר.  פורום מועדון מנהלים מהווה ציר נוסף לחשיבה , תכנון ויישום מיזמים מגוונים למצוינות ברמה עירונית.  כל שנה מתקיימים כ-6 מפגשים אשר מתמקדים בנושא מרכזי, במטרה להעמיק את הדיונים בנושא ולהוביל תהליכים חינוכיים, חברתיים וערכיים ברמה עירונית.
 

באר-שבע עיר קוראת

השפה העברית, החינוך הלשוני וקריאת ספרים הינם מרכיבים מחוברים ברשת בלתי נפרדת.
השפה – כתרבות , כבסיס ותשתית לבניית מערכת מגוונת מסועפת חשובה ומשמעותית, היא אתגר אינסופי.  אנו בעיר באר-שבע , בשיתוף משרד החינוך ומנהלי בתי הספר, הובלנו מספר תהליכים המשקפים את התפישה של באר-שבע כעיר קוראת.
 
ברמה בית ספרית:
 • הצמחת רכזי שפה
 • השתלמויות בתחום החינוך הלשוני
 • הדרכה
 • תגבור מפגשי סופרים
 • עידוד קריאה
 • יוזמות בית ספריות מגוונות בנושא שפה
 
ברמה עירונית:
 • מתן ביטוי לשפה בכנסים ובמועדון מנהלים
 • הענקת ספר קריאה כשי לתלמידי כיתות א'
 • הענקת תיק להחלפת ספרים. בין הספרים שהוענקו:
  • החלום הוא צייר גדול – לאה גולדברג
  • התרנגולים והשועל - חיים נחמן ביאליק
  • הארנב ממושי – שלומית כהן אסיף
  • אני וטלי בארץ הלמה – אברהם שלונסקי
  • הספר הגדול של עודד בורלא - השנה תש"ע
  • האפרוח העשירי – נתן אלתרמן תשע"א
 • כרטיס קורא - כל תלמיד קיבל כרטיס קורא לרישום חינם בספריה העירונית
 • שבוע הספר העברי – ביטוי התפישה של באר-שבע כעיר קוראת. שבוע הספר העברי האחרון זכה להצלחה רבה בזכות שיתוף פעולה משמעותי בין כל האגפים של עיריית באר-שבע: מנהל החינוך , חברת כיוונים , מחלקת אירועים , המשכן , הספרייה , הקונסרבטוריון , בית הספר למשחק וכל מרחבי התרבות הקיימים בעיר. שבוע הספר מתקיים במתחם התרבות של באר-שבע.
 

אופק חדש

כל בתי הספר היסודי בבאר שבע עברו לתכנית "אופק חדש". התכנית מאפשרת הוראה בקבוצות קטנות, הקצאת שעות פרטניות ומתן מענה אישי לתלמידים. עיריית באר שבע השקיעה יחד עם משרד החינוך בהקמת עמדות חדשות וממוחשבות המהוות מרחבי שהייה לצוותים החינוכיים ולתלמידים. השעות הפרטניות מאפשרות זמן יצירה וחינוך איכותי ייחודי.
 

מנהיגות צעירה

פורום חצ"ב – חולמים צעירים באר-שבע.  במסגרת פיתוח המנהיגות הצעירה התלמידים מקיימים מפגשים קבועים לתלמידי מועצת התלמידים עם ראש העיר.  במפגש ייחודי, מציג ראש העיר את משנתו הציבורית ובחלק השני מוצגות שאלות התלמידים לראש העיר.
הילדים והמורים יוצאים נרגשים ממפגש עם ראש העיר אשר מקדיש מזמנו ומתפנה להשיב לשאלות התלמידים ולתרום להבנת המכלול של ראשות עיר.
 

תעודה חברתית

ממשיכים ומעמיקים בתכנית "התעודה החברתית": כל תלמידי כיתות ה'-ו' יקבלו בסוף שנת הלימודים תעודה חברתית. הענקת התעודה מעבירה מסר חינוכי ברור, המתייחס לערכים כמו: אחריות, נתינה, אכפתיות ומעורבות חברתית.