תכניות להארכת יום לימודים

רישום מקוון לכיתה א'

הצהרונים בשנת הלימודים התשפ"א יחלו בתאריך 1.9.2020 ויסתיימו בתאריך 30.6.21  
ימי הפעילות בבתי הספר בימים ראשון עד חמישי, מסיום יום הלימודים עד שעה 16:30.
פעילות בחופשות החגים: עפ"י לוח חופשות משרד החינוך  
פעילות במקרה של שביתה: אין פעילות בימי שביתה.

רכזות פדגוגיות: ביקורות שוטפות בכל המוקדים, במהלך השנה.
צוותים: מורה/מדריכה.
חוגים: שתי תוכניות העשרה
מזון: ארוחת צהרים מלאה, מסופקת על ידי חברת הקייטרינג זר מעדנים

הצהרונים פועלים בבתי הספר בסביבה המוכרת לילדים. אין ניוד והסעות.

פתיחת כל צהרון מותנית ברישום של 22 ילדים, לפחות.