רישום לכיתה א'

ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם לכיתה א'! 
ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת החינוך העירונית. איחולי הצלחה, לממשיכים ולמצטרפים החדשים.   
עיריית באר-שבע חרטה על דגלה את ערך "המצוינות וההצטיינות" בתחומי דעת מגוונים ובתחום השירות האיכותי לאזרח. המטרה לתת חווית שירות מסבירת פנים המקלה על התושבים, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, בכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות לכלל התושבים.

 

רישום מקוון לכיתה א'

ילידי השנתון המיועדים לרישום לכיתה א' הינם ילדים שנולדו בשנתון 2013.
הרישום לכיתות א' ותוכנית "ניצנים" (צהרונים)  לשנה"ל התש"פ יחל ביום שני, א' בשבט תשע"ט 7.1.19, עד יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט 27.1.19
 

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן מ​קוון ​, בלבד.

הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום. מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי (עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד) מגן הטרום ועד התיכון. כחלק ממדיניות הרצף-  ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית ספר יסודי והאחרונים משויכים לתיכוניים.

תלמידים שאינם מאזור הרישום, ומבקשים רצף חינוכי- ישובצו על פי אזור הרישום המקורי אליו שייך התלמיד ובכפוף לשיקולי המערכת תיבחן האפשרות לשיבוץ על פי הרצף החינוכי.

הרישום אינו מבטיח שיבוץ סופי בבית הספר המבוקש! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בבתי ספר.

תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ. מכאן, אין קדימות למי שנרשם ראשון. לא כל הקודם זוכה! 

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות נרשמים למוסדות החינוך.

על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה, באמצעותו ניתן להזדהות במסך הכניסה למערכת הרישום,  לצד פרטי התלמיד וההורים.

ניתן גם להקליד מס' נייד או כתובת מייל הזהים למידע המופיע במערכת הרישום.

בהזנת הנתונים המערכת תישלח קוד למייל /לנייד על פי המידע שציינתם, אותו תצטרכו להזין למע' הרישום.

במידה והמידע שציינתם לא קיים במערכת הרישום העירונית לא ניתן לבצע רישום  ולכן ההמלצה להצטייד במס' נכס.

באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת רישום בקשה לעדכון- צילום תז+ ספח בציון מס' נייד רלוונטי ו/או כתובת מייל.

את הבקשה ניתן לשלוח לפקס- 08-6463707 או למייל rishum-h@br7.org.il  .

אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

רישום מקוון לכיתה א'

רישום לבית הספר

  • הרישום לבית הספר מתבצע על פי אזור הרישום ובכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל.
  • עיריית באר שבע ערה לצרכי תושביה ומציעה חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי, בתי ספר ייחודיים ובתי ספר על-אזוריים.

כמו כן, מאפשרת העירייה לבקש בית ספר חלופי ולציין את סיבת הבקשה.

סיבות לבקשת בית ספר חלופי

  • רצף חינוכי
  • שינוי מקום מגורים
  • בית ספר ייחודי / בית ספר על-אזורי
  • איחוד משפחות

יודגש כי אין הרשות מחויבת לאשר את בקשת ההורים, לרבות בציון נימוקי רצף חינוכי ואיחוד משפחות.

בנימוק בגין איחוד משפחות- באם מתאפשר ובכפוף לאפשרויות, האיחוד ייבחן כל מקרה לגופו אל מול בקשות הורים נוספים. הקריטריון יהיה גיל האח/ אחות המשובצים כבר במוסד החינוכי מהצעיר אל הבוגר.  

בנימוק רצף חינוכי- הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים, בקשות הורים נוספים, עומסים עתידיים, שיקולים פדגוגיים. יודגש כי, באם תלמיד שובץ בגן חלופי שאינו על פי אזור הרישום בשנה קודמת. יוחזר בתום שנת הלימודים לאזור הרישום המקורי אליו שייך. רצף חינוכי הינו עבור תלמידי אזור הרישום בלבד!

 

מרכזי שירות שכונתיים

מרכזי השירות יפעלו בין התאריכים: 13.1.19 עד 15.1.19.
שעות: ימים א' ו-ג' בין השעות: 14:00 עד 17:00, יום ב' בין השעות 08:30 עד  13:00 .

בית ספר רמב"ם - רח' קדושי בגדד, שכונה ה'
שירות לשכונות: א'+ ט'+ ה'+ עיר+ נאות לון 
מנהלת המרכז: גב' איילת כהן זדה.

מתנ"ס נווה זאב - רח' רונאל דב 6 , נווה זאב.
שירות לשכונות: נווה זאב + נווה נוי.
מנהלת המרכז: גב' רינת חדד.

בית ספר נטעים - רח' וינגייט 41, שכ' ג'.
שירות לשכונות: ב' + ג' + ד' + ו'.
מנהלת המרכז: גב' ענבל בן זקן.

ספורטיב - רח' הערים התאומות 20, שכונת רמות.
שירות לשכונת: רמות.
מנהלת המרכז: גב' מירב בוקובזה.

בית הספר נווה מנחם - רח' רבקה 6, נחל עשן
שירות לשכונות:   יא' + נחל עשן.
מנהלת המרכז: גב' לימור נזרי.
 
 

טבלת רצף חינוכי

במערכת החינוך העירונית, מוגדר רצף חינוכי לפיו ילד ששובץ לגן טרום מסוים ישובץ בהמשך למוסדות חינוך קבועים
מראש . יודגש כי, מדיניות הרצף הינה עבור ילדי אזור הרישום ועבור תושבי העיר באר שבע בלבד!
באם אושר שיבוץ בגן חלופי בשנה קודמת, האישור ניתן לשנה אחת בלבד. תלמיד תמיד יחזור לאזור הרישום המקורי.
בטבלאות הבאות ניתן לעקוב אחר הרצף החינוכי של הגנים העירוניים.
נא לשים לב: הרצף החינוכי מחולק לפי חלוקת השכונות והצבעים תואמים בין הטבלה למפה.
לתשומת לב ההורים - יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים / זרם / אזורי רישום) בכפוף לביקוש וההיצע.
העירייה שומרת לעצמה זכות לשינויים בהתאם לצרכים החינוכיים. פרסום זה הינו תכנון בלבד.
יובהר כי,  ברישום לגן הממוקם במקבץ גנים המיועדים לאותה שכבת גיל (צמד, תלת או יותר), מתבצע רישום לאשכול עצמו אין ברישום משום
הבטחה לשיבוץ לכיתת גן או לגננת מסוימת. השיבוץ הסופי יעשה בכפוף לשיקולים חינוכיים פדגוגיים (גיל, מגדר, רצף ושיקולי מערכת).

הודעה סופית תימסר בפרסום השיבוצים בתחילת חודש יוני.

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתיים תש"פ
טבלת איזור גנים ממלכתי תש"פ

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתי דתי תש"פ
טבלת איזור גנים ממלכתי דתי תש"פ
  

​​ליצירת קשר ופרטים נוס​פים

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
074-755954008-6463707rishum-h@br7.org.il
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 18:00
ימי ו' בין השעות 08:00 עד 12:00
​​ 
      
     

טפסים רלוונטים

קישור לטופסמסנן
בקשת העברה לשיבוץ בבית ספר חלופי
הנגשת מוסדות חינוך
הצהרה להורים עצמאיים
הצהרה על מעבר דירה
בקשה לרישום מאוחר לבתי ספר
בקשה לביטול רישום לבית ספר