יסודי

 
בתי הספר הינם מרחבים המאופיינים באקלים חינוכי מיטבי, ומציגים רשת של הזדמנויות ללמידה וצמיחה. בתי הספר פועלים לאורם של ערכים תוך דגש על כבוד האדם, אהבת הזולת, התנדבות ונתינה. תרבות המצוינות המוטמעת בבתי הספר מובילה להישגים, פיתוח והתחדשות. בנוסף, בתי הספר מנחילים לתלמידיהם את השפה העברית על רבדיה העמוקים ומהמקורות היהודיים.


מטרות מרכזיות

 
  • טיפוח השפה העברית תוך התייחסות לרבדיה העמוקים ולמקורות היהודיים
  • הטמעת תרבות המצוינות המעודדת הצטיינות של תלמידים ומורים
  • העצמת המנהיגות החינוכית של מנהלים ומורים
  • העמקת הקשר והרצף החינוכי פדגוגי מהגן ליסודי ומהיסודי לעל יסודי
  • הגברת המעורבות החברתית ופיתוח המנהיגות הצעירה
  • פיתוח וטיפוח הסביבה הלימודית תוך התייחסות לתשתיות פיזיות


ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
  
08-684400008-6463972בית הקרן, הנרייטה סולד 1dinadavid@br7.org.il