ביטחון מוסדות חינוך

ביטחון מוסדות החינוך בעיר מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי אגף הביטחון בעירייה.
האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995. בהתאם לכך המשרד לביטחון פנים בשיתוף עם משטרת ישראל הם הגורמים המוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות בכל הנוגע לקריטריונים לאבטחה נאותה, לרבות:

  • קביעת תקני האבטחה החמושה בכל מוסד חינוכי.
  • קביעת אמות המידה למאבטחים במוסדות החינוך.
  • קביעת רמות ומאפייני הכשרת המאבטחים.
  • מימון תקני האבטחה במוסדות החינוך.

האחריות על נושא הביטחון בכל מוסד נמצאת בידי מנהל המוסד. יחד עם זאת, אגף הביטחון בשיתוף עם משרד החינוך ממנה קציני ביטחון האמונים על הנחייה ופיקוח על מוסדות החינוך בכל הקשור להסדרי הביטחון בשגרה ובחירום.

קציני הביטחון אחראים על קביעת סידורי ביטחון נאותים על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר את קיום הלימודים התקין.

האמצעים הפיזיים והטכנולוגיים הנדרשים מכל מוסד מאופיינים ומבוקרים לאורך שנת הלימודים בהתאם לנהלי משטרת ישראל ולקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לבטיחות ביטחון ושעת חירום.

סיירת אבטחת גני הילדים

אגף הביטחון מפעיל סיירת גנים רכובה שתפקידה אבטחת גני הילדים בצורה פרטנית ומרחבית וסיוע זמין ומהיר לאירועים ביטחוניים במוסדות החינוך.


הכנת המוסד החינוכי לחירום

הנחיית מוסדות החינוך בנושאי חירום הינו חלק מתפיסת ה'חינוך לחירום' המטמיע בתלמידים את תרגולות החירום מגיל קטן ופועל בכל מוסדות החינוך בארץ:

  • אגף הביטחון פועל להכשרת צוות המוסד החינוכי לתפקוד בשעת חירום.
  • מוסדות החינוך מתרגלים בצורה קבועה תרחישי חירום שונים על מנת לבחון את מוכנות המוסד במעבר משגרה לחירום וחיזוק חוסן האוכלוסייה בהתמודדות עם אירועים שכאלה.
  • בבתי הספר פועל צוות לחירום בית ספרי שתפקידו ניהול אירוע חירום בצורה מיטבית.
  • בבתי הספר התיכוניים פועלת תוכנית להכשרת נוער לפעילות וסיוע לאוכלוסייה בחירום.


לפרטים נוספים

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
08-684017708-6840191זלמן שנאור 10, באר-שבע
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
​​