עיר ללא אלימות

​תכנית עיר ללא אלימות נבחרה לשמש תכנית הדגל של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית-מערכתית. התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות במשפחה, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים.

חזון עיר ללא אלימות

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם. זאת, לצד הוקעת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא.


קהל היעד

קהל היעד של התכנית הוא המגיבים החברתיים לאלימות ולא הגורמים האלימים עצמם, ובניגוד למקובל, התכנית אינה מתמקדת בתחום אחד של פעילות (למשל: אלכוהול), או בסוג אחד של אוכלוסייה (למשל: נוער). 

 

התכנית

תכנית עיר ללא אלימות מביאה עימה סל של תכניות ליבה סביב חמישה תחומי פעילות:
  • תוכניות ליבה בתחום החינוך (מדריכי מוגנות בבתי ספר)
  • תוכניות ליבה בתחום הפנאי (חלופות פנאי והיערכות עירונית לקיץ
  • מניעת אלימות מבוססת ספורט)
  • תוכניות ליבה בתחום האכיפה (סיירת הורים, יחידת שיטור עירוני, מוקד רואה)
  • תוכניות ליבה בתחום הרווחה (פעולות לקידום החיבור בין גורמי הטיפול לבין גורמים אחרים שיש להם נגיעה בתופעת האלימות)
  • תוכניות ליבה בתחום ההקשר העירוני הרחב (פרסום ושיווק, מעורבות תושבים במאמץ ומתן כלים לאנשי מקצוע)

מטרות התוכנית הינן צמצום אלימות ופשיעה, העלאת תחושת הביטחון של התושב, והגברת יכולת ההתמודדות היישובית עם אלימות ופשיעה.

חמש ועדות מקצועיות פועלות בכל רשות ועוסקות בתחומי הפעילות הנוגעים להתמודדות עם מניעת אלימות. כל ועדה מתייחסת בעבודתה למיפוי, המלצות לפעולה וסדרי עדיפויות.

תוכנית ''עיר ללא אלימות'' פועלת בעיר באר-שבע מאז שנת 2010, בהובלת ראש העיר, במטרה לספק מענה מקיף ונרחב לתופעת האלימות, ליצור אקלים עירוני שמקדם ערכים של סובלנות והידברות ולהגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים.

התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום האכיפה

אסטרטגית האכיפה של תכנית 'עיר ללא אלימות' מגובשת תוך שיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. שותפות זו באה לידי ביטוי בהובלה וברמת מעורבות גבוהה של מפקדי תחנות המשטרה בכל יישוב.
תוכניות הליבה בתחום האכיפה מבוססות על שותפות בין גורמי אכיפה לגורמי קהילה, שימוש בהון חברתי מקומי ושיתוף פעולה הדוק בין המשטרה, העירייה והתושבים. מטרתן של תוכניות האכיפה הינן לצמצם פשיעה והתנהגויות אנטי-חברתיות, להגביר את הנראות והחשיפה של גורמי האכיפה בעיר ולייצר נוכחות מרתיעה ומונעת בזירות המאופיינות בריבוי פשיעה ובפגיעה בתחושת הבטחון של התושבים.

 

פורום אכיפה עירוני

הפורום, בראשות מפקד תחנת המשטרה, מתכנס באופן קבוע ועוסק בתיאום פעילות כלל גורמי האכיפה בעיר ובהגדרת יעדים משותפים למשטרה ולרשות המקומית. יעדי הפורום: הצגת נתונים עדכניים וקיום דיון של נציגי משטרה וקהילה בתופעות פשיעה, בניית תוכנית עבודה שנתית ומעקב אחר יישומה, ייזום ומעקב אחר פעולות משותפות למשטרה ולקהילה, סקירת סטאטוס תוכניות שונות בתחום האכיפה, תכנון פעולות להגברת ''נראות'' ומדעות הציבור לפעילות בתחום.

 

מוקד רואה – מערך שליטה ובקרה

הצבת מצלמות באזורים בעייתיים המועדים לאלימות ופשיעה או בלשון המשטרה "נקודות חמות". מיפוי הנקודות החמות והזירות הבעייתיות נעשה בהחלטה משותפת של העירייה והמשטרה. המצלמות פועלות ברדיוס של 360 מעלות ומסוגלות להקליט ולספק ראיות, להרתיע ולאפשר התערבויות בזמן אמת. שידור המצלמות נעשה למרכז שליטה ובקרה היושב במוקד העירוני ומאוייש 24 שעות ביממה. מרכז זה עובד באופן צמוד עם כוחות האכיפה בעיר על מנת להבטיח כוח תגובה אפקטיבי לכל תופעה.

 

יחידת שיטור עירוני

ניידות המשותפות למשטרה ולפיקוח העירוני שמטרתן לטפל באירועים הקשורים בפגיעה באיכות החיים של התושבים . התוכנית מאפשרת הצבת פקח עירוני ושוטר ברכב המשמש לסיור רציף ברחבי העיר, איתור מוקדי אלימות ורעש, מענה מיידי לקריאות התושבים ותגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות והשפחתת רכוש.
הניידות פועלות 24 שעות ביממה ומסיירות בעיקר במוקדי בעיות ובזירות בהן אין מצלמות או פעולות אכיפה ומעקב אחרות. כך, נמנעות תופעות של זליגת אלימות ממוקדים בהם הוצבו מצלמות למוקדים אחרים, ומתאפשר כיסוי אופטימאלי  של כמה שיותר אזורים.
נוכחות השוטר בניידת מעצימה את סמכויות האכיפה ומחזקת את תחושת הביטחון של התושב הנחשף ליותר נוכחות משטרתית.


פורום קיץ חם

מדי שנה, עם תחילת עונת הקיץ, חוברים יחד לשולחן עגול גורמי חינוך, אכיפה ופנאי לישיבות שבועיות. מטרת הפורום הינה לתכנן את הפעילות המשולבת בכל סוף שבוע, לאגם כוחות למתן מענה הולם לאירועים השונים ולהפחית את פוטנציאל האלימות בתקופה זו.

 

סיירת הורים

סיירת ההורים כוללת מתנדבים מהקהילה המסיירים בעיר על תקן ''מבוגרים אחראים'' ומסייעים לגורמי האכיפה והטיפול. סיירת ההורים פועלת בשיתוף עם המשטרה והפיקוח העירוני. פעילות ההורים מתבצעת בדרך כלל בשעות הלילה ובסופי שבוע על פי צרכי העיר ויכולת ההורים המתנדבים. הפעילות כוללת סיורים במוקדי הבילוי, כגון פאבים, מועדונים וכיו''ב. כמו כן, מתקיימים סיורים באזורים של התגודדות בני נוער, כגון גינות ציבוריות ופארקים. על מנת להפעיל ולתחזק את הסיירת ההורים עוברים הכשרות שוטפות.


חינוך

תפיסת החינוך של ''עיר ללא אלימות'' ועקרונות העבודה בתחום גובשו עם משרד החינוך ותוך למידה מהניסיון הנצבר באגפי החינוך ברשויות בהן פועלת תוכנית ''עיר ללא אלימות''. תוכניות הליבה בתחום החינוך מבוססות על הגברת רצף הנוכחות הבוגרת בבתי הספר, הגברת הנראות של מאמצים חינוכיים וקהילתיים לצמצום אלימות, רתימת מערכות השירותים היישוביות (אכיפה, חינוך בלתי פורמלי) לטובת המאמץ החינוכי, הפעלת מיזמים הרותמים הורים ומתנדבים לטובת צמצום אלימות וקידום אקלים מיטבי בבתי הספר.


 

התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום החינוך

ועדת חינוך עירונית

ועדה המכילה בתוכה אנשי חינוך רלוונטיים, גורמי פנאי, אכיפה, רווחה וקהילה. ועדה זו דנה בתופעות אלימות המתרחשות במערכת החינוך ומקדמת גיבוש מדיניות להתמודדות עמן. לצד דיונים המתקיימים ביישוב סביב אירועים חריגים, ועדת החינוך של עיר ללא אלימות עוסקת גם בדרכי המניעה של תופעות שגורמות לאלימות ופגיעה בביטחון האישי של התלמידים. הועדה מאפשרת יצירה של תמונה עירונית כוללת ביחס למאמצים בתחום. הועדה מהווה קרקע ליצירתם של פתרונות קהילתיים התומכים במאמץ הנעשה במסגרת בית הספר.

 

מדריכי מוגנות בבתי הספר

בבתי הספר התיכוניים בעיר פועלים 7 מדריכי מוגנות שייעודם להשתלב בצוות החינוכי ולהגביר את רצף הנוכחות הבוגרת בבית הספר, תוך איתור מצבי סיכון ומצוקה בקרב בני הנוער ושינוי האקלים הבית ספרי. מדריכי המוגנות מהווים ''אוזן קשבת'' לבני הנוער ומשמשים להם מעין ''אחים גדולים''- דמות בוגרות ומשמעותיות בחייהם. מדריך המוגנות גם לוקח חלק מרכזי בחיבור תלמידים לתוכניות חינוך בלתי פורמליות שמציעה הקהילה ואף מלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים לוקחים חלק.


מנחים של עיר ללא אלימות

אנשי מקצוע המרכזים את עבודת החינוך במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות. המנחים מסייעים לראש מנהל החינוך ומנהל התוכנית בהובלה של ועדת החינוך ובקידום היוזמות והמענים הקהילתיים שיוזמת הועדה. המנחים אחראים גם על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות  בבתי הספר ועל עיבוד המידע הנאסף על ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול.


תמיכה בפעילות קהילתית של בתי הספר

תוכנית ''עיר ללא אלימות'' מאפשרת לבתי הספר להרחיב את מעגלי ההתערבות שהם מפעילים ולקיים אירועים ופעולות נוספות שמטרתן להגביר את הנראות של המאמים הנעשים במסגרתה. כחלק מהתמיכה בפעילות הקהילתית של בתי הספר, מתקיימים ימי שיא המלווים בסדנאות והפעלות חוייתיות שנועדו לשם מתן מידע, מניעה וניתוב ילדים ובני נוער לאפיקים חיוביים ובעלי משמעות.


התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום הפנאי

תוכניות הליבה בתחום הפנאי מטרתן להפוך את מרחבי וזמני הפנאי של בני הנוער לבטוחים תוך הבטחת הבטחון האישי ואיכות החיים של כלל תושבי העיר, לקדם את יכולת ההתמודדות של מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי ולטפח מנהיגות נוער מחוייבת למאבק באלימות ובפשיעה. עיר ללא אלימות מפעילה תוכנית אטרקטיבית לילדים ובני נוער במהלך כל חודשי השנה ובחודשי הקיץ במיוחד. הניסיון מלמד שככל שישנה פעילות פנאי איכותית יותר באזורים רבים יותר בעיר כך פוחתות תופעות כגון אלימות, שוטטות וונדליזם.

ועדת פנאי עירונית

ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת ''עיר ללא אלימות'' כוללת משתתפים מכל הגופים ברשות המקומית העוסקים בחינוך פורמלי ובלתי פורמאלי. הועדה מסייעת להבטיח איגום משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער בשעות הפנאי.


חלופות פנאי לכלל בני הנוער בעיר

עיר ללא אלימות תומכת בהרחבת שעות הפעילות במועדונים המצויים בעיר, בהפעלתן של תוכניות עשירות יותר בתכנים ובהפעלת מגרשי ספורט כמו מגרשים מוארים שיש בכוחם למשוך את בני הנוער.


תוכנית קיץ בטוח

ימי הקיץ והחופשות מבית הספר מהווים תקופה הדורשת היערכות מיוחדת לאור היעדר תעסוקה לתלמידים. תכנית הקיץ היישובית, הנבנית בסיוע "עיר ללא אלימות" נועדה לתת מענה רחב לבני הנוער בחודשי הקיץ החמים ולייצר מגוון של מסגרות חלופיות ואטרקטיביות הפועלות בו-זמנית, ובעיקר בשעות הלילה. בסביבת הפעילות נמצאים מבוגרים משמעותיים, כגון מתנדבים ומדריכי נוער בעלי הכשרה מתאימה שמוודאים קיום תקין של הפעילות, שומרים על הסדר וערניים לבעיות שעלולות להתעורר. כמו כן, בפעילויות אלה משולבים תכנים ערכיים המעודדים סובלנות והימנעות מצריכת סמים ואלכוהול. דוגמאות לתכניות המופעלות בקיץ: מגרשים מוארים (הארת מגרשי ספורט הפועלים בשעות הערב והלילה והצבת מדריך ספורט שהוא גם מדריך חברתי), מחצלות, לילות לבנים ואירועי שיא במתחמים מפוקחים.


מניעת אלימות מבוססת ספורט

תוכניות ספורט מהוות קרקע אופטימאלית להקניית ערכים ומיומנויות אישיות וקבוצתיות הטבועות בעיסוק בספורט. בין ערכים ומיומנויות אלה ניתן למנות התמדה, עבודת צוות, התמודדות עם הפסד וכישלון, משמעת עצמית, שמירה על בריאות והימנעות מהתנהגויות מזיקות. תוכנית עיר ללא אלימות רואה במאמנים ובמדריכים סוכן מניעה חשוב ופועלת על מנת להבטיח להם הכשרה ואמצעים להקניית ערכים ומיומנויות חשובות אלה, והפיכתם ל"אוזן קשבת" ו"עין רגישה" בעבור בני נוער הנזקקים לסיוע וייעוץ של גורמים נוספים בקהילה.

בתוך כך, מתקיימות תוכניות כגון: טורניר ''כן לספורט לא לאלימות'' המתקיים בחודשי יולי אוגוסט ובו לוקחים חלק פעמיים בשבוע מאות ילדים בגילאים שונים ומגוונים. מדריכי הספורט עוברים הכשרות מקצועיות שתפקידן לחנך למניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער תוך גיוס כללי המשחק לטובת מטרה זו. וכן, תוכנית "שער שוויון" המקנה לילדים מסגרת תומכת בשעות אחר הצהריים, הכוללת אימוני כדורגל ומרכזי למידה המוקדשים לתגבור לימודים ולהקניית ערכים.


רווחה

תוכניות הליבה בתחום הרווחה מבוססות על מתן מענה משטרתי וקהילתי מקיף לחסרי ישע המעורבים באלימות, חיזוק הקשר בין תחנות המשטרה לשירותי הטיפול הקהילתיים ועבודה קהילתית המכוונת לצמצום פשיעה והעלאת תחושת הביטחון.התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום הרווחה

ועדת רווחה עירונית

ועדה הרווחה כוללת בתוכה גורמי רווחה עירוניים שונים כדוגמת מנהלת אגף הרווחה, מנהלת התחנה למניעת אלימות במשפחה, מנהלת המחלקה לרווחת הקשיש, מנהלת מחלקת שיקום, רכז מניעה קהילתי. מטרתה של הועדה לקיים מעקב ובקרה אחר תוכניות הליבה ולשקוד על מערך של תוכניות תומכות שילוו את תוכניות הליבה, כמו הדרכות והכשרות לאנשי מקצוע או פעילות מניעה בקהילה לצמצום אלימות.


תוכנית מצוף

תוכנית להגברת האיתור והדיווח על אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות. מטרות התוכנית: להביא לצמצום מצבי הסיכון בקרב אנשים עם מוגבלויות, להגביר את  המודעות לנושא האלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולהעלות אותו  על סדר היום הציבורי, להגביר את האיתור ודיווח על אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות, להקנות כלים לאנשי מקצוע מפרופסיות שונות לאיתור ודיווח אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות, ליצור רשת גדולה של אנשי מקצוע שיעסקו בנושא זה ויפתחו ידע ומענים.


סיירת עו''ז

סיירת עו''ז (עוצמה לזקן) היא סיירת ביטחון שתפקידה לתגבר את הנוכחות בסניפי הדואר והבנקים ביום חלוקת קצבאות הזקנה, להוות כוח מרתיע ולחזק את תחושת הביטחון האישי של הקשישים ברחבי העיר. הסיירת מורכבת מ-50 מתנדבים גמלאים אשר מתייצבים בקבוצות במקומות מועדים לפורענות. לצד פעולות של הרתעה ומניעה הם לוקחים חלק בהסברה ומספקים ליווי אישי של קשישים לביתם במידת הצורך.
 
  

''מקשיבים בלילה'' – יחידת איתור עירונית

מטרת היחידה לאתר, ליצור קשר, לאבחן ולבנות תוכנית טיפולית אישית לבני נוער המשתמשים באלכוהול וחומרים אחרים, תוך מתן מענה לבני משפחותיהם.  יחידת האיתור מלווה בצוות רב מקצועי המתמחה בטיפול בנוער נפגע אלכוהול וסמים ומשמשת גורם מתווך בין הנוער למסגרות השונות בקהילה.

ג'מילה

פרוייקט הג'מילה הוא פרוייקט של הרשות למלחמה בסמים הפועל למעלה מעשר שנים בעיר. הג'מילה היא ניידת מניעה, איתור והסברה המופעלת באמצעות מתנדבים. מתנדבי הג'מילה עורכים סיורים בלילות ומקיימים שיח פתוח עם בני נוער בנושא סמים ואלכוהול, מספקים מידע והכוונה ומהווים מענה חלופי להתנהגויות סיכוניות.


הקשר עירוני רחב

ההקשר העירוני הרחב הוא תחום העוסק בפרסום ושיווק התוכנית בצינורות הפרסום השונים באמצעות ערוצי התקשורת וכן בהכשרת אנשי מקצוע והעשרת הידע והאוריינטציה שלהם. מטרתם של הפרסום וההכשרה הינה להגביר את המודעות הציבורית ולגייס תושבים למאמץ האזרחי למניעת אלימות.