הדרכת עובדים בנושא נגישות

האגף/מנהלמספר העובדים שעברו הכשרות
הנהלת העירייה2
מנהל החינוך7
אגף הפיקוח7
אגף רישוי עסקים10
אגף ההנדסה23
מנהל ההכנסות/אגף הגבייה52


שם האגףנושא ההשתלמות
אחזקההשתלמות בנושא נגישות-ניגוד מישושי וחזותי
הנדסההשתלמות בנושא נגישות-ניגוד מישושי וחזותי
הנדסההשתלמות למורשים לנגישות בנושא תקנות בנין
רישוי עסקיםהשתלמות ממוקדת בנושא רישוי עסקים ונגישות
רישוי עסקיםהשתלמות ממוקדת בנושא רישוי עסקים ונגישות
רישוי עסקיםהשתלמות ממוקדת בנושא רישוי עסקים ונגישות
רישוי עסקיםהשתלמות ממוקדת בנושא רישוי עסקים ונגישות
הנדסהועידת נגישות ישראל ה-2
רישוי עסקיםיו"ע בנושא נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, חידושים ועידכונים
הנדסהיו"ע בנושא נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, חידושים ועידכונים
הנדסהיו"ע בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות
הנדסהיו"ע השקת תקנות נגישות שירות ויישומן
יועץ משפטייו"ע השקת תקנות נגישות שירות ויישומן
מינהל כללייו"ע השקת תקנות נגישות שירות ויישומן
הנדסהיו"ע יישום תקנות הנגישות ברשומ"ק
רישוי עסקיםיו"ע יישום תקנות הנגישות ברשומ"ק
רישוי עסקיםיו"ע יישום תקנות הנגישות ברשומ"ק
הנדסהיו"ע יישום תקנות הנגישות ברשומ"ק
הנדסהיו"ע לרכזי נגישות ברשויות המקומיות
הנדסהיו"ע משמעות הנגישות באדריכלות
הנדסהיו"ע רכז הנגישות כמוביל תפיסה ותרבות
מינהל כלליכנס בנושא נגישות מתקני משחקים לילדים
לשכה משפטיתכנס היבטים משפטיים של הטמעת הנגישות בארגון
הנדסהכנס טכנולוגיה בשירות הנגישות
הנדסהנגישות כחוק 2006
הנדסהנגישות כחוק 2007
הנדסהנגישות כחוק 2007
הנדסה הנגשה במצב של קמפוס - אוסף בניינים 
הנדסהקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
חינוךקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
רווחהקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
אחזקהקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
פיקוחקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
כספיםקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
איכות הסביבהקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
משאבי אנושקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
רישוי עסקיםקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
מינהל כלליקורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות
הנדסהקורס מורשה נגישות השירות
רישוי עסקיםקורס מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה
הנדסהקורס מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה
משאבי אנושקורס הכשרה למדריכים פנים רשותיים להדרכת עובדים לנגישות