נגישות

בחברה קיימים אנשים בעלי מוגבלויות שונות: בתנועה, בראיה, בשמיעה, בהבנה ועוד. אנו כחברה מחויבים להנגיש את המרחב הציבורי עבורם כדי שיוכלו לקחת חלק פעיל בחברה.

הטמעת נגישות

עובדי העירייה עוברים הכשרות מקצועיות לצורך שיפור במתן השירות הנגיש, כמו כן בימים אלו שוקדים על נהלי עבודה ברוח הנגישות.
 
 

מחלקת נגישות

  • איסוף והפצת מידע עדכני בנושאי נגישות לגורמי חוץ ולגורמי פנים בעירייה
  • תכנון פריסת עבודות הנגישות לביצוע רב שנתי ועמידה ביעדי ביצוע נדרשים לפי חוק
  • מתן מענה לבעיות נגישות המופנות ע"י תושבים וגופים אחרים באופן שוטף
  • העירייה מבצעת אכיפה בעסקים החייבים בהנגשה ומקבלת פניות מתושבים בנושא זה

 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
ציון כהןמנהל מחלקת נגישות08-6840634zionc@br7.org.ilבניין העירייה

 

נגישות במבני ציבור

העירייה פועלת לביצוע הנגשת המבנים בהם ניתן שירות לקהל ומשמשים את הציבור- מוסדות חינוך, מוסדות רווחה, מוסדות תרבות ואומנות מבני העירייה עצמה ומוסדות ספורט.
בנוסף למבנים, העיריה פועלת גם להנגשת המרחב הציבורי- מדרכות, גנים ציבוריים, רמזורים, תחנות אוטובוסים, צמתים ועוד. חלק מהמבנים הונגשו וחלקם כרגע בשלבי הנגשה. אנו מקווים לסיים את הנגשת כל המבנים והמרחב הציבורי עד לשנת 2021
 
  • מקומות אותם העירייה מנגישה:
  • הנגשת מוסדות חינוך: כ-25% מבתי הספר ועוד מספר גני ילדים הונגשו  
  • הנגשת מוסדות רווחה :בעיצומה
  • הנגשת מוסדות תרבות אומנות וספורט: לאחרונה הושלם סקר נגישות
  • הנגשת המרחב הציבורי: בעיצומה.
  • הנגשת השירות: בעיצומו של סקר מקיף

במידה ונתקלת במקום שע"פ הרשומות אמור להיות נגיש ובפועל קיימים פערים, אנא פנה אל המוקד העירוני/מחלקת הנגישות לטובת הסדרת הפער.

​​