מוסדות חינוך

להלן רשימת מוסדות חינוך בהם בוצעו התאמות נגישות כללית

שם מוסדכתובתשכונהשלב חינוךסוג חינוךסוג פיקוח
אוצר החיים (מעורב)יעקב דורי 27ו'יסודי בלבדאחרתחרדי
אילנות אברהם שלונסקי 4ה'יסודי בלבדמיוחדממלכתי
אפיקמרדכי נמיר 8יא'יסודי בלבדרגילממלכתי
בית הספר הטכני של חיל האויראילן רמון 31סיגליותעליונה בלבדרגילממלכתי
בית חיה ורבקהחנה רובינא 39נווה מנחםעליונה בלבדאחרתחרדי
בנות חיליעקב דורי 8ו'יסודי בלבדאחרתחרדי
דקליםבני אור 35ב'חט"ב + עליונהמיוחדממלכתי
הנשיא הרצוגהערים התאומות 43רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
חן במדבר הרב עוזיאל 24איא'חט"ב + עליונהרגילממלכתי דתי
יוסף קארו (בית מוריה)אברהם אבינו 93ד'יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
יחדיוחטיבה שמונה 12נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי
יפה נוף-יסודי צהלגדעון האוזנר 67רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
מעניתהגנים 16נווה נוייסודי בלבדרגילממלכתי
מרכז נוער דתייוחנן בן זכאי 36ד'עליונה בלבדאחרתממלכתי דתי
נאות לוןשמחה הולצברג 6ט'יסודי בלבדרגילממלכתי
עירוני מקיף א'השלום 11ג'חט"ב + עליונהרגילממלכתי
רכסיםנחום שריג 37ארמותיסודי בלבדרגילממלכתי
שחרהאיסיים 9ד'יסודי ועליונהמיוחדממלכתי
תורני חב"דדב רונאל 12נווה זאביסודי בלבדרגילחרדי
אוריםדוד המלך 16ד'חט"ב + עליונהמיוחדממלכתי
אלומותסנהדרין 81אד'יסודי בלבדרגילממלכתי
אפיקים בנגבהדעת 89רמותיסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אשכולמגידו 4ט'יסודי בלבדרגילממלכתי
גביםהשל"ה 5יא'יסודי בלבדרגילממלכתי
גולדה מאירמבצע עובדה 116ו'יסודי בלבדרגילממלכתי
דגניהזאב ז'בוטינסקי 17ג'יסודי בלבדרגילממלכתי
יסודותבני אור 3ב'יסודי ועליונהמיוחדממלכתי דתי
ישיבת מרכז תורה אורשלמה המלך 75ד'עליונה בלבדאחרתחרדי
מגןמרדכי מקלף 22ו'יסודי חט"ב ועליונהמיוחדממלכתי
מולדתירושלים 46ט'יסודי בלבדרגילממלכתי
מנחם בגיןרבקה 4נווה מנחםיסודי בלבדרגילממלכתי
מקיף רגרהנשיא הרצוג 2נווה זאבחט"ב + עליונהרגילממלכתי
נאות אברהםיהושוע ייבין 7נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי דתי
נטעים מיתריםאורד וינגייט 45ג'יסודי בלבדרגילממלכתי
עירוני מקיף טוביהודוד הראובני 31נווה מנחםחט"ב + עליונהרגילממלכתי
רימוניםישראל ישעיהו 1יא'יסודי בלבדמיוחדממלכתי
רמותהדעת 98רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
רעיםמבצע עובדה 57ו'יסודי ועליונהמיוחדממלכתי
אור ע"ש זבולון המרמאיר יערי 50יא'יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אורייןיצחק טבנקין 7ה'יסודי בלבדרגילממלכתי
בן גוריוןיצחק מודעי 67רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
היובלהמלכים 10נווה מנחםיסודי בלבדרגילממלכתי
יובליםמוצא 5ט'יסודי בלבדרגילממלכתי
מצפהשאול המלך 1ו'יסודי בלבדרגילממלכתי
מקיף  ז הרב תחומי הדעת 87רמותחט"ב + עליונהרגילממלכתי
מקיף אמי"ת  - מקיף היהודה הלוי 95ו'חט"ב + עליונהרגילממלכתי דתי
נווה שלוםאברהם מאפו 22נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי
נתיבות יורםבצלאל 35ב'יסודי בלבדרגילממלכתי
נתיבי עםירושלים 70ט'יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
עירוני מקיף רביןמרדכי נמיר 7יא'חט"ב + עליונהרגילממלכתי
רמב"םשאר יישוב 6ה'יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
רננות אוטו ורבורג 10א'יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אולפנת עקיבא -אמית אוריהאורד וינגייט 65ג'חט"ב + עליונהאחרתממלכתי דתי
ישיבת בני עקיבאהתלמוד 10ד'חט"ב + עליונהרגילממלכתי דתי