מדיניות בנייה ירוקה

עיריית באר שבע פועלת לצמצום השפעות הליכי הבנייה בעיר על הסביבה, בהתאם למחויבותה לתהליכים העולמיים והארציים ובמסגרת פורום ה-15. זאת על ידי פעילות בנייה ירוקה, חתירה לחיסכון באנרגיה וחסכון במשאבים.

 

עיקרון אנרגיה​

מבוא: מבנים אחראיים לרוב צריכת החשמל בעיר.
המטרה: להציע תכנון אשר יטמיע את עקרונות הבנייה הירוקה משלב התכנון הראשוני של התב"ע, יתבסס על תכנון פסיבי, יוב​יל להתייעלות אנרגטית במבנים, יצור תנאים לשימוש באנרגיות מתחדשות באתר, ויוביל לאיזון ביניהם.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-8 דונם, מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים.
 
 

עקרון אפס פסולת

מבוא:  פסולת מבנים ובנייה יוצרת עומס סביבתי רב.
המטרה: להציע תכנון אשר יוביל לצמצום כמויות הפסולת, לשימוש חוזר בחומרים, יצור תשתית לאיסוף והפרדת פסולת במקור ולמחזור פסולת רטובה ולצמצום כמויות הפסולת המופנית להטמנה.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-8 דונם, מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים
 
 

עקרון תחבורה בת-קיימא

מבוא: לאורח חיים המבוסס על התניידות בתחבורה ציבורית והליכה רגלית השלכות סביבתיות, חברתיות, כלכליות ובריאותיטיות.
המטרה: להציע תכנון אשר יצמצם את הצורך בנסיעות, יעודד שימוש בתחבורה שאינה מזהמת והליכה רגלית בטוחה.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-8 דונם, מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים
 
 

עיקרון חומרים בריאים וברי קיימא

מבוא: השימוש בחומרים בריאים מפחית את הפגיעה באדם ובסביבה.
המטרה: להציע תכנון אשר יוביל לשימוש בחומרים בריאים, ברי קיימא ומקומיים אשר נדרשת אנרגיה נמוכה לשינועם לאתר, עם תכולה של חומר ממוחזר.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ 8 דונם, מס יח"ד גדול מ 4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים.
 
 

עיקרון מזון מקומי

​מבוא: מערכת מזון מקומי מבוסס על ייצור, עיבוד, הפצה וקנייה של מזון הקשורים באותו אזור.
המטרה: לעודד בחירה של מזון מקומי, עונתי ושאינו מותיר פסולת ולהגביר את הבריאות הסביבתית והכלכלית של האזור.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ 8 דונם )תבחן הרלוונטיות בהתאם לאופי האתר (מס יח"ד גדול מ 4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים).
 
 

עיקרון חסכון ושימור מים

מבוא: משאב המים יקר ועל כן יש לשמרו.
המטרה: להציע תכנון לשימוש יעיל במים, שימוש חוזר, שימור והשבה לצורך חיסכון בצריכת המים.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ 8 דונם, מס יח"ד גדול מ- - 4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים.
 
 

עיקרון שימוש קרקע, חי וצומח

מבוא: הקרקע הינה בעלת תבליט טבעי ומשמשת לנגר, כבית גידול וסביבה אופיינית לקיומם של מיני חי וצומח.
המטרה: להציע תכנון שיתאים לתנאי המקום ותבליט הקרקע הטבעי, יפחית את כמות עודפי העפר וינקוט בפעולות אשר יאפשרו לשמר את החי והצומח באתר, ישפר וינגיש את ערכי הטבע העירוני, ישקם קרקע מופרת, יצור בינוי קומפקטי ויעודד הליכה ברגל.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-2 דונם (תיבדק הרלוונטיות לאופי האתר), מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה.
 
 

עיקרון תרבות ומסורת מקומית

מבוא: לכל אוכלוסיה תרבות ומסורות משלה, המאפיינים ומגדירים את חיי היום יום ואת התנהלותם.
המטרה: לשמר את הזהות והמסורת המקומית.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-8 דונם, מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים
 
 

עיקרון כלכלה מקומית

מבוא: העדפת האוכלוסייה והסביבה המקומית על עושרן וייחודן.
המטרה: מינוף הפיתוח הכלכלי ועידוד עסקים ותוצרת מקומיים, ככלי לתרומה לרווחתן של אוכלוסיות מקומיות, תוך שמירה על וקידום עקרונות של צדק חברתי וסביבתי.
חלות: שטחים פתוחים, שינוי ייעוד משטח פתוח, שטח התכנית גדול מ-8 דונם, מס' יח"ד גדול מ-4 יח"ד, פינוי בינוי/הריסה, מבני ציבור גדולים​
​​