מסמכי מדיניות

קישור לטופסמסנן
מדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתך
מדיניות אכיפה
מספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גן
דיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרה
002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית
מספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתות
22-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 1
מספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלנית
מספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרה
דיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוי
דיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקע
מספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיות
מספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקע
מספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקע
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים
דיון עקרוני: 007/2016 - עדכון מדיניות הנחיות להכנת תכניות מפורטות עפ"י עקרונות של בניה ירוקה
דיון עקרוני: 007/2014 - מדיניות עירונית בנושא כיתוב ע"ג מבנים
דיון עקרוני: 006/2016 - קירוי חצרות פנימיות בבתי אוכל בעיר העתיקה
דיון עקרוני: 005/2016 - מדיניות לשימושים עיקריים למפלס שמתחת לכניסה הקובעת
דיון עקרוני: 005/2014 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם תעסוקה בן גוריון
דיון עקרוני: 003/2015 - דיון עקרוני קידום תכנית מפורטת במבנים שנמצא בהם פיצול דירות
דיון עקרוני: 002/2016 - מסמך מדיניות לגודלי דירות תוספת זכויות בניה לבניה פרטית
דיון עקרוני: 002/2013 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם הנגרים
דיון עקרוני: 001/2012 - קביעת הנחיות להקמת תחנות דלק בעיר באר שבע