מסמכי מדיניות

קישור לטופסמסנן
מדיניות לקו אפס אזור התעשייה עמק שרה
מדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתך
מדיניות אכיפה
מספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גן
דיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרה
002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית
מספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתות
22-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 1
מספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלנית
מספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרה
דיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוי
דיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקע
מספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיות
מספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקע
מספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקע
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים
דיון עקרוני: 007/2016 - עדכון מדיניות הנחיות להכנת תכניות מפורטות עפ"י עקרונות של בניה ירוקה
דיון עקרוני: 007/2014 - מדיניות עירונית בנושא כיתוב ע"ג מבנים
דיון עקרוני: 006/2016 - קירוי חצרות פנימיות בבתי אוכל בעיר העתיקה
דיון עקרוני: 005/2016 - מדיניות לשימושים עיקריים למפלס שמתחת לכניסה הקובעת
דיון עקרוני: 005/2014 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם תעסוקה בן גוריון
דיון עקרוני: 003/2015 - דיון עקרוני קידום תכנית מפורטת במבנים שנמצא בהם פיצול דירות
דיון עקרוני: 002/2016 - מסמך מדיניות לגודלי דירות תוספת זכויות בניה לבניה פרטית
דיון עקרוני: 002/2013 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם הנגרים
דיון עקרוני: 001/2012 - קביעת הנחיות להקמת תחנות דלק בעיר באר שבע