מסמכי מדיניות

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קישור לטופס
מסמך מדיניות עירונית לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שיש בהם סכנה לפגיעה בשימורמסמך מדיניות עירונית לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שיש בהם סכנה לפגיעה בשימורמסמך מדיניות עירונית לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שיש בהם סכנה לפגיעה בשימור
20201525 מסמך מדיניות עקרוני לעסקים שאינם עומדים בהיבטי תכנון ובניה 20201525 מסמך מדיניות עקרוני לעסקים שאינם עומדים בהיבטי תכנון ובניה 20201525 מסמך מדיניות עקרוני לעסקים שאינם עומדים בהיבטי תכנון ובניה
20201526 מדיניות אכיפה לשימושים חורגים והקפאת הליכים ברחוב הנגרים לתקופה של שנתיים20201526 מדיניות אכיפה לשימושים חורגים והקפאת הליכים ברחוב הנגרים לתקופה של שנתיים20201526 מדיניות אכיפה לשימושים חורגים והקפאת הליכים ברחוב הנגרים לתקופה של שנתיים
20201437 נוהל הנחיות הקמת קירוי למען תפילות בתקופת הקורונה20201437 נוהל הנחיות הקמת קירוי למען תפילות בתקופת הקורונה20201437 נוהל הנחיות הקמת קירוי למען תפילות בתקופת הקורונה
20201407 הקמת סגירת חורף בפטור מהיתר – דיון עקרוני20201407 הקמת סגירת חורף בפטור מהיתר – דיון עקרוני20201407 הקמת סגירת חורף בפטור מהיתר – דיון עקרוני
מסמך מדיניות לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שנהרס בהם מבנה לשימור או חלק ממבנה לשימורמסמך מדיניות לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שנהרס בהם מבנה לשימור או חלק ממבנה לשימורמסמך מדיניות לטיפול בבקשות במגרשים בעיר העתיקה שנהרס בהם מבנה לשימור או חלק ממבנה לשימור
מסמך מדיניות עירונית בנושא הוראות קולונדה- בתקופת הביניים- עד לאישורה של תוכנית מס' 605-0450627 לעיר העתיקהמסמך מדיניות עירונית בנושא הוראות קולונדה- בתקופת הביניים- עד לאישורה של תוכנית מס' 605-0450627 לעיר העתיקהמסמך מדיניות עירונית בנושא הוראות קולונדה- בתקופת הביניים- עד לאישורה של תוכנית מס' 605-0450627 לעיר העתיקה
נוהל קיום ועדת משנה באמצעות שיחת ועידה מקוונת נוהל קיום ועדת משנה באמצעות שיחת ועידה מקוונת נוהל קיום ועדת משנה באמצעות שיחת ועידה מקוונת
מדיניות לתימרוץ ועידוד פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר העתיקהמדיניות לתימרוץ ועידוד פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר העתיקהמדיניות לתימרוץ ועידוד פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר העתיקה
הטמעת ממצאי סקר טבע במערכת תכנון העירוניתהטמעת ממצאי סקר טבע במערכת תכנון העירוניתהטמעת ממצאי סקר טבע במערכת תכנון העירונית
מדיניות לקו אפס אזור התעשייה עמק שרהמדיניות לקו אפס אזור התעשייה עמק שרהמדיניות לקו אפס אזור התעשייה עמק שרה
מדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתךמדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתךמדיניות לניוד שטחים במגרשים צמודי קרקע בנה ביתך
מדיניות אכיפהמדיניות אכיפהמדיניות אכיפה
מספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גןמספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גןמספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גן
דיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרהדיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרהדיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרה
002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית
מספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתותמספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתותמספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתות
22-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 122-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 122-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 1
מספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלניתמספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלניתמספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלנית
מספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרהמספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרהמספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרה
דיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוידיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוידיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוי
דיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקעדיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקעדיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקע
מספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיותמספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיותמספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיות
מספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקעמספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקעמספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקע
מספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקעמספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקעמספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקע
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקהדיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקהדיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמותדיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמותדיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העירדיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העירדיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבעדיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבעדיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעליםדיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעליםדיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים