שיתוף ציבור

​התכנון העירוני נעשה בשיתוף תושבי העיר באמצעות מפגשים מגוונים העוסקים בנושאים שונים לליבון סוגיות וקבלת התייחסות תושבים לתכנון מוצע. הפרסום נעשה באופן ישיר ומוקד (חלוקת פליירים, טלפונים וסיורים בשטח וכו') ודרך פרסום עירוני (פייסבוק, אתר העירייה וכדומה).


 
לפרטים נוספים: נא לפנות למחלקת תכנון.

 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646373208-6464983בניין העירייהeilanitk@br7.org.il
בתיאום מראש
​​