טפסים ונהלים

קישור לטופסמסנן
ארכיב תיק בנין
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
טופס עדכון פרטים
תנאי סף קליטת בקשה להיתר בנייה חדשה ותוספת
תנאי סף קליטת בקשה להיתר עבודה מצומצמת
תצהיר בקשה להיתר
תצהיר פרסום
בריכת שחייה פרטית
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 119
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 145

 

מסמכי מדיניות

קישור לטופסמסנן
דיון עקרוני: 001/2012 - קביעת הנחיות להקמת תחנות דלק בעיר באר שבע
דיון עקרוני: 002/2013 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם הנגרים
דיון עקרוני: 002/2016 - מסמך מדיניות לגודלי דירות תוספת זכויות בניה לבניה פרטית
דיון עקרוני: 003/2015 - דיון עקרוני קידום תכנית מפורטת במבנים שנמצא בהם פיצול דירות
דיון עקרוני: 005/2014 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם תעסוקה בן גוריון
דיון עקרוני: 005/2016 - מדיניות לשימושים עיקריים למפלס שמתחת לכניסה הקובעת
דיון עקרוני: 006/2016 - קירוי חצרות פנימיות בבתי אוכל בעיר העתיקה
דיון עקרוני: 007/2014 - מדיניות עירונית בנושא כיתוב ע"ג מבנים
דיון עקרוני: 007/2016 - עדכון מדיניות הנחיות להכנת תכניות מפורטות עפ"י עקרונות של בניה ירוקה
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה
מספר בקשה 20180775 - מדיניות חדר מדרגות בבתים צמודי קרקע
מספר בקשה 20170550 - קביעת מדיניות לגודל בנייה מזערית בבתים חד משפחתיים, בנייה צמודת קרקע
מספר בקשה 20180418 - קביעת הליכי עבודה וקריטריונים להסדרת חוקיות
דיון עקרוני 0052016 - קידום מדיניות לשימושים במפלס שמתחת לקומה הקובעת בבתים צמודי קרקע
דיון עקרוני 0012018 - קידום מדיניות לתוספת יחד בבתים צמודי קרקע חד משפחתיים בשכונת נווה נוי
מספר בקשה 20181127 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות – גדר למגרשים בעמק שרה
מספר בקשה 20181126 - הנחיות מרחביות בנושא גדרות בבנייה קבלנית
22-03-5(2)הוראות בנייה בתכנית בינוי עבור קו בניין צידי 1
מספר בקשה 20181570 - הנחיות מרחביות לעיצוב חזיתות
002-2019 דיון עקרוני - מדיניות לשינוי קווי בניין בתכנית
דיון עקרוני 0014-2017 הרחבת מדיניות עירונית למתחם מיטבית סיביל בעמק שרה
מספר בקשה 20191073 מדיניות אישור שימוש חורג למסגרות חינוכיות (גילאי לידה עד 5 שנים) בבתים צמודי קרקע ודירות גן