פרסומי תכנון ובניה

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בקבצי פרוטוקולים מדיוני הועדות השונות לתכנון ובניה.