הנדסה

 

פרטי התקשרות

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-684060008-6280244בניין העירייהtamarf@br7.org.il
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00
קבלת קהל מקוונת בנושא קליטת בקשה

קבלת קהל מקוונת בנושא בדיקת בקשה להיתר

 

פרטי התקשרות מחלקת רישוי

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6840650בניין העירייהrishuyb@br7.org.ilקבלת קהל מקוונת בנושא קליטת בקשה

קבלת קהל מקוונת בנושא בדיקת בקשה להיתר
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00

 

פרטי התקשרות מחלקת פיקוח על הבניה

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6206461בניין העירייהolegb@br7.org.il
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00

 

פרטי התקשרות מידע תכנוני
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6463768בניין העירייהקבלת קהל מקוונת
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00

 

מידע שימושי

 
​​​​​​​​​​​​