איכות בניה ומבנים מסוכנים

מתן מענה לפניות התושבים לבדיקת כל סוגי מבנים ברחבי העיר ועריכת חו"ד הנדסית עבורם על יציבות/בטיחות

 • בקשות לבדיקת מבנים מתקבלות באמצעות 106, לשכת פניות הציבור או אחר
 • התנהלות העיריה לטיפול במבנים שהוכרזו כמסוכנים מבוססת לחוק עזר לבאר שבע (מבנים מסוכנים).
 • בדיקה ע"י מהנדס העיריה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י חוק
 • חו"ד הנדסית כוללת תיאור הליקוים ההנדסיים/הבטיחותיים שנמצאו בבדיקה, קביעת רמת הסיכון ליציבות המבנה ו/או לביטחון הדיירים/הציבור וכן המלצות להרחקת הסכנה ו/או להסדרת הליקויים
  .

 מעקב אחר איכות הבניה ברמה העירונית בבניה במגזר הפרטי והציבורי

 • המחלקה מקבלת בשלבי הבניה תעודות בדיקה על אי התאמה לתקן הישראלי של חומרי הבניה ו/או האלמנטים הנבדקים באתרי הבניה מכל המעבדות/המכונים המורשים ודורשת מגורמים אחראים על תכנון/ביצוע קבלת התייחסות לתוצאות הבדיקה.

אישור מערך בדיקות מעבדה לפני מתן היתר הבניה ובדיקת התאמה המערך לצורך מתן אישור אכלוס (טופס 4)

 • באחריות המחלקה לבדוק ולאשר תוכן הבדיקות הנדרשות בהסכמים בין בעלי הבניה למעבדות/מכונים בהתאם למהות הבקשה בתיק לקבלת היתר בניה.
 • המחלקה בודקת ומאשרת יישום עריכת הבדיקות המעבדתיות בהסכמים האמורים לעיל וכן על תקינות התוצאות בתעודות (התאמה לתו תקן) לפני מתן אישור לאכלוס המבנה (טופס 4) או שחרור ערבות לאחר סיום תוספת בניה.  

ביקורים  באתרי בניה ובמוסדות העירוניים לצורך איתור מרכיבי סיכון הנדסיים/בטיחותיים

 • מתבצע סיורים יזומים באתרי בניה ברחבי העיר לאיתור מפגעי בטיחות ומטפלת להרחקת הסכנה הכרוכה בביצוע עבודות מול הגורמים האחראים על הבניה.
 • מעקב על מבנים שנבנו בשיטת הפל קל בתחומי העיר במסגרת יישום דרישות בחוזר מנכ"ל 5/2007
 • שיתוף הפעולה עם המערכות העירוניות להכנת מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים וכן במהלכה.
 • אחריות על מתן אישורי קונסטרוקטור למוסדות בבעלות/אחזקת העיריה.


רשימת מבנים שהוכרזו על ידי העירייה כמסוכנים בהתאם לחוק העזר העירוני למבנים מסוכנים

 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-6840600בניין העירייהmairz@br7.org.il
בתיאום מראש דרך המענה הטלפוני במספר 08-6840600/במייל maayans2@br7.org.il
​​