רישוי ופיקוח בניה

תפקידי מחלקת פיקוח על הבניה

  • עריכת סיורים קבועים ברחבי העיר וניהול מעקב שוטף אחר עבודות בניה
  • אכיפה כנגד בניה בלתי חוקית (יזומה או ע"פ תלונות \ פניות)
  • גיבוש תיקי פיקוח: (איסוף ראיות, תיעוד וגביית עדויות וניהול חקירה) לגבי בניה שבוצעה ללא היתר כחוק
  • הופעה בבית משפט כעד תביעה במסגרת ההליך השיפוטי בעבירות בניה
  • עריכת בדיקות שונות באתרים לרבות בדיקות התאמה להיתר לאחר ביצוע, לקראת אכלוס ו\או תעודת גמר

 

פיקוח על בניה חוקית וטיפול באישורי אכלוס וגמר

 
  • איתור בנייה בלתי חוקית המתבצעת בתחום העיר בהתאם לחוק התכנון והבניה על פי תלונות אזרחים או באופן יזום וטיפול בה לרבות קידום תיקי ודו"חות פקוח להמשך טיפול התביעה העירונית באמצעות סקירות בשטח, גביית עדויות, בדיקת תכניות בניה​
  • טיפול במסמכים ובתכניות שונות ותיוקם בתיקי הבניין.

 

פרטי התקשרות מחלקת רישוי

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6840650בניין העירייהrishuyb@br7.org.ilקבלת קהל מקוונת בנושא קליטת בקשה

קבלת קהל מקוונת בנושא בדיקת בקשה להיתר
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00
 
 

פרטי התקשרות מחלקת פיקוח על הבניה

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684060008-6206461בניין העירייהolegb@br7.org.il
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00
 
 
 

מידע שימושי

​​