דף מידע לתשלום אגרות בניה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה

תושב יקר/ה,
להלן אפשרויות התשלום העומדות בפניכם:

הערות כלליות:
 • תשלום אגרות והיטלים הינם  תנאי למתן היתר בניה .
 • החבות בתשלום אגרות והיטלי פיתוח חלה על בעל הנכס, וזאת בהתאם להוראת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תקנותיו וחוקי העזר העירוניים של עיריית באר שבע.
 • קביעת גובה ותעריף האגרות וההיטלים הינם בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תקנותיו וחוקי העזר העירוניים של עיריית באר שבע.
 • תעריפי אגרות בניה והיטלי פיתוח צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים ביום 1 לכל חודש.
 • תשלום בגין היטל השבחה צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן ביום 15 לכל  חודש.
 • באחריותך לשלם את הנדרש במועד על מנת להימנע מחיובי הצמדה וריבית במעמד התשלום.


אפשרויות תשלום אגרות והיטלים:
 • העברה בנקאית:
 • ניתן לבצע העברה לחשבון מס' 46171,  סניף 177,  בנק הפועלים 12
  אישור בדבר ביצוע תשלום וחתימה על טופס הטיולים יינתן לאחר 24 שעות.
 • ניתן לבצע העברת זהב למס' IL83-0121-7700-0000-0046-171
  אישור בדבר ביצוע תשלום וחתימה על טופס הטיולים יינתן לאחר שעה.
 • התשלומים מתקבלים בכל הבנקים המסחריים.
  אישור בדבר ביצוע תשלום  וחתימה על טופס הטיולים יינתן לאחר 48 שעות.
 • תשלום בכרטיס אשראי:
  • תשלום בטלפון 1-800-200-155 במענה קולי (שיחת חינם) 24 שעות
  • תשלום בטלפון 08-6206511 במענה אנושי א'-ה' 08:00-17:00
   לתשומת ליבך תשלומים באמצעות הטלפון מוגבלים בסכום של עד 100,000 ₪.
  • אתר אינטרנט citypay.co.il
   בכ"א ניתן לבצע תשלום בקרדיט מינימום 3 תשלומים מקסימום 18 תשלומים.
   ריבית הקרדיט נקבעת על ידי חברת האשראי.
   אישור בדבר ביצוע תשלום וחתימה על טופס הטיולים יינתן במקום.

 • תשלום בהמחאה בנקאית:
  • לא ניתן לבצע פריסה לתשלומים התשלום הוא בהמחאה במזומן בלבד.
   אישור בדבר ביצוע תשלום וחתימה על טופס הטיולים יינתן לאחר 5 ימי עסקים.
   (יש לשים לב שמתן ההיתר מתעכב בהתאם והתהליך ברישוי זמין יצטרך להתחיל מההתחלה)

 

*על מנת לקבל אישור תשלום וחתימה על טופס הטיולים, יש להעביר את אסמכתאות התשלום למנהלת תחום הגבייה, דנה לוי:

תחום גביית אגרות והיטלים, חדר 120

מענה טלפוני:
א', ב', ה', בשעות  08:00-09:00, 13:30-15:00

קבלת קהל:
ב', ה'  בשעות: 09:00-13:00 , ג' בשעות  16:30-18:30
לתשומת ליבכם בימים א' ו ד' לא תתקיים קבלת קבל.

טלפון: 08-6463633, פקס 08-6463745 מייל: danal@br7.org.il