מתקני מחזור נייר

  
  
  
  
  
  
הרחב שכונה : א' ‏(67)
הרחב שכונה : ב' ‏(106)
הרחב שכונה : ג' ‏(53)
הרחב שכונה : ד' ‏(70)
הרחב שכונה : ה' ‏(134)
הרחב שכונה : העיר העתיקה ‏(77)
הרחב שכונה : ו' ‏(213)
הרחב שכונה : יא' ‏(201)
הרחב שכונה : נאות לון + ט' ‏(238)
הרחב שכונה : נווה נוי ‏(174)
הרחב שכונה : נחל בקע ‏(75)
הרחב שכונה : נחל עשן ‏(416)
​​