מתקני מחזור פלסטיק

  
  
  
  
הרחב שכונה : אזורי תעשייה + עמק שרה ‏(7)
הרחב שכונה : ו' החדשה ‏(33)
הרחב שכונה : נאות לון + שכונה ט' ‏(41)
הרחב שכונה : נווה זאב ‏(48)
הרחב שכונה : נווה נוי + נחל בקע ‏(13)
הרחב שכונה : נחל עשן + נווה מנחם ‏(18)
הרחב שכונה : עיר עתיקה ‏(14)
הרחב שכונה : רמות ‏(84)
הרחב שכונה : שכונה א' ‏(40)
הרחב שכונה : שכונה ב' ‏(29)
הרחב שכונה : שכונה ג' ‏(28)
הרחב שכונה : שכונה ד' ‏(75)
הרחב שכונה : שכונה ה' ‏(44)
הרחב שכונה : שכונה יא' ‏(40)