רווחת בעלי חיים

בעיריית באר שבע מונתה לאחרונה מתאמת רווחת בעלי חיים עירונית, וזהו תפקיד ייחודי וראשון מסוגו בארץ. התפקיד כולל פיקוח על רווחת בעלי חיים בשלל מסגרות כגון: חנויות לממכר בעלי חיים, פינות חי, חוות סוסים, מפעילי אירועים הנעזרים בבעלי חיים, הכלבייה העירונית ועוד. במסגרת התפקיד נערך מיפוי מלא ומפורט של כל הגורמים הנ"ל, פיקוח על קיום התקנות השונות המחייבות כל אחד מהשימושים, ואף ניהול מערכת פיקוח אכיפה וענישה לעוברים על התקנות, בעזרת מנגנוני אכיפה ארציים. בנוסף כולל התפקיד מינוף וקידום פרויקטים הנוגעים לבעלי חיים, כגון: תוכנית חינוכית בנושא בעלי חיים, שיתופי פעולה עם עמותות, פעילות הסברה ועוד.

החזון לתפקיד

  • קידום, תכנון, ויישום תכניות עבודה ופרויקטים המקדמים את רווחת בע"ח בעיר.
  • תאום ויצירת שותפויות בנושא הגנה על בעלי חיים עם ארגונים, משרדי ממשלה, תושבים ובעלי העניין השונים.
  • תיאום וקידום הנושא עם המחלקות/ אגפים ברשות העירונית לבין גורמי חוץ כגון: ארגונים, תושבים ועוד.
  • העלאת המודעות לנושא בעלי החיים באמצעות פרסום והסברה בקרב התושבים והקהילה בעיר תוך מתן מענה לפניות התושבים והארגונים.
  • גיוס תקציבים מקולות קוראים וקרנות שונות.
  • קיום קשר רשותי לפניות הציבור וגורמים נוספים בתחום.
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
  
ליאת פוחיסמתאמת רווחת בעלי חיים עירונית08-6270099המכונאי 7 עמק שרהvet@br7.org.il
​​