גינות כלבים

אוכלוסיית הכלבים בעיר גדלה כל שנה. הרצון לתת מענה לצרכי הכלבים ומשפחותיהם בגנים ציבוריים, מבלי שתגרם הפרעה לשאר המשתמשים בגן, הוביל להקמת גינות כלבים ברחבי באר שבע.
בגינות אלה אפשר למצוא מתקני משחק לכלבים, מתקני שקיות לגללי כלבים, ספסלים וברזיות לשתייה
.
 
לגינות הכלבים השפעה חיובית על בריאותם של הכלבים, שכן הן מאפשרות להם פעילות פיזית חופשית ואינטראקציה חברתית בריאה עם כלבים אחרים.  התרועעות הכלבים בסביבה ניטראלית מפחיתה את תוקפנותם ואת תחושת הטריטוריאליות שלה. הגינות הביאו לכך שלבעלי הכלבים יש אופציה שלא לשחרר את כלביהם ברשות הציבור באופן המנוגד לחוק, והן אף תורמות לניקיון הסביבה.
 

מיקום גינות הכלבים

כתובת שכונה
רחבת חתם סופרי"א
רחוב שומרון פארק נאות לוןנאות לון
מתנ"ס מרגליות ההגנה 10עיר עתיקה
כיכר קפלן רחוב בזלשכונה א'
גן הראשונים רחוב ויצמןשכונה א'
גן ארגנטינה שניאור זלמןשכונה ב'
בן גוריון יפתח בשבועיים הקרובים לציבורשכונה ג'
פארק ד' רחוב יהודה הלוישכונה ד'
פארק סיאטל - רחוב רינגבלום שדרות רגרשכונה ד'
רחוב שי עגנון בורלא - פארק ה'שכונה ה'
רחבת אופירה משעול מוצא שכונה ט'
פארק הצנחנים רחוב שדרות הצנחניםנחל בקע​
צה"ל פינת ערים תאומותרמות​
  
 
 
בעתיד מתוכננים הקמת פארקים לכלבים נוספים ברחבי העיר .