ימי הוצאת פסולת גינה ופסולת גושית

​פינוי פסולת גינה (גזם) ופסולת גושית מתבצעת ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.
הוצאת פסולת גינה/גושית שלא במועדים הנקובים לעיל הנה עבירה על חוק העזר ודינה קנס.
 

הגדרות פסולת

 • פסולת גינה (גזם): פסולת שמקורה מהצומח דוגמת ענפים, שלכת, דשא וכו'.
 • פסולת גושית: פסולת מוצקה יבשה כגון ריהוט, מכשירי חשמל, גרוטאות וכו' למעט פסולת בניין וחומרים מסוכנים.​

מפת ימי הוצאת פסולת לפי איזורים

ניתן לחפש במפה את ימי ההוצאה לפי רחובות.
לפניכם המועדים בהם מותר להוציא גזם (פסולת גינה) ופסולת גושית (ריהוט ישן, מכשירי חשמל, גרוטאות וכד') אל הרחוב.
 
נא להקליד מיקום ולבחור מתוך ההשלמה האוטומטית:
 

ימי הוצאת גזם ופסולת גושית לפי שכונה

לפניכם המועדים בהם מותר להוציא גזם (פסולת גינה) ופסולת גושית (ריהוט ישן, מכשירי חשמל, גרוטאות וכד') אל הרחוב.
ראשון, שלישי – מזרח העירשני, רביעי – מערב העירראשון עד חמישי כולל – העיר העתיקה / אזורי תעשייה
נחל בקעו'עיר עתיקה (רחובות מדויקים מופיעים במפה)
נווה נויו' החדשהאיזורי תעשייה
שיכון דרוםי"אקריית יהודית
נאות חצריםנחל עשןמרכז אזרחי (רחובות מדויקים מופיעים במפה)
רמותט' 
נווה עופר, וילות רסקונאות לון 
א'נווה זאב 
ב'נאות אילן, פלח 7 
ג'פלח 6 
ד'פלח 5 
 ה'  
כלניות 
סיגליות​

הנחיות נוספות

 • שעות הוצאת הפסולת: משעה 06:00 עד שעה 00:00 ביום הנקוב בטבלה.
 • יש להניח את הגזם והפסולת הגושית במקום מרוכז, נגיש למנוף ובשטח מרוצף בלבד.
 • יש להניח פסולת גינה כגון: דשא קצוץ, שלכת וכד' בתוך שקיות סגורות בלבד.
 • אין לחסום באמצעות הגזם ו/או הפסולת הגושית צירי הליכה / נסיעה.
 • פינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם ופסולת גושית, יש לתאם עם אגף איכות הסביבה דרך מוקד 106.
 • אין להוציא פסולת בניין אלא לפנותה לאתר מורשה.
 • חשוב להדגיש שאין להוציא גזם ופסולת גושית בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.
 • הקנס עבור הוצאת גזם (פסולת גינה) שלא ביום הנקוב הינו 320 ש"ח.
 • הקנס עבור הוצאת פסולת גושית שלא ביום הנקוב הינו 730 ש"ח.
 

לפרטים נוספים: מוקד עירוני 106