סיירת ירוקה

מטרת הסיירת הירוקה לאכוף את סעיפי חוק עזר לבאר שבע איכות הסביבה 1992 בעיר, על מנת לסייע לאגף איכות הסביבה בעירייה לשפר את רמת הניקיון ואיכות הסביבה בעיר.
 
תחומי טיפול:
 
 • השלכת פסולת בתחום הרבים, בדגש על השלכת פסולת מחוץ לטמוני קרקע
 • הוצאת פסולת מתחום הפרט לתחום הרבים בניגוד לקביעת העירייה
 • השלכת פסולת בניין בתחום הרבים
 • אכיפת איסוף צואת כלבים
 • גרימת מפגעים בתחום הרבים
 • טיפול בפסולת מחזור בניגוד לקביעת העירייה
 • אכיפה מול קבלני העירייה (ניקיון בעת פינוי כלי אצירה , נזילות מכלי דחס  וכו')
 • נקיון בחזיתות עסקים
 • כניסת רכבים לגן והשחתת צמחייה 
 • הוצאת פסולת גינה אל הרחוב שלא במועד
 • לא גזם גדר חיה /עץ מסוכן
 • השלכת גרוטאות /פסולת מרכב 
 • עשה צרכיו במקום ציבורי 
 • הקמת רעש​
 

ערעורים ובקשות להישפט

בקשה לביטול קנס (ערעור) יש להגיש בכתב בתוך  30 יום מהמועד בו הומצאה הודעה לעבירה. בבקשה זו יש לכלול:

 

דרכי הגשת הערעור

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-684027008-6840264זלמן שנאור 10dodosa@br7.org.ilראשון ושלישי 12:00-9:00
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
שני, רביעי וחמישי 12:00-9:00
​​
 

בקשה להישפט

ניתן לבקש להישפט בתוך 90 יום מיום המצאת ההודעה לתשלום  הקנס וזאת ע"י מילוי הספח המצורף להודעת הקנס או בטופס בקשה להישפט + צירוף של צילום תעודת זהות כולל הספח ושליחתו לאגף איכות הסביבה. מומלץ להגיש את הבקשה לאחר קבלת מענה לבקשה לביטול קנס (ערעור).

 

תשלום

את דוחו"ת ניתן לשלם ע"פ חוק בתוך 90 יום מיום ביצוע העבירה. לאחר תקופה זו מתווספת ריבית פיגורים. ניתן לשלם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי, בבנק הדואר או במשרדי הפיקוח העירוני.

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-6205111agafpk@br7.org.ilהרצל 32, באר שבע08-6205104
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)

אכיפה

לתשומת לב החייבים, קנסות אשר סכומי הקנס הקבועים בהם לא ישולמו במועדם, מועברים להליכי אכיפת גבייה. פקודת מיסים (גביה)ותקנותיה מתירים לבצע עיקולים בכדי לגבות חובות.

​​

טפסים