ניקיון העיר

מחלקת הניקיון בעיריית באר שבע שוקדת על מתן שרותי ניקיון ברחבי העיר, הכוללים: פינוי עגלות/מכולות אשפה, פינוי גזם וטיאוט רחובות. על מנת לייעל את השירות לתושבים, חולקה העיר ל-9 אזורים.
 
כל יחידת שטח אזורית אחראית על הניקיון בשטח שלה הכולל:
 
  • טאטוא רחובות ידני
  • טאטוא מכני
  • פינוי אשפה ביתית באמצעות כלי אצירה שונים (עגלות, מכולות ודחסנים)
  • פינוי גזם וגרוטאות קלות
  • הפעלת ציוד מכני הנדסי (טרקטור לפינוי פסולת גושית ובניין ויישור שטחים)
 
 

מינוי תברואנים

לפי חוק העזר לבאר שבע (איכות סביבה) התשנ"א-1991, מונו לתברואנים לעניין חוק זה לאחר שהוסמכו והוכשרו כדין:
  • ראם חזן
  • שמעון ביטון
 
 

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים

  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
  
מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'106yakovf@br7.org.ilזלמן שניאור 10
מחלקת ניקיון ד' רבתי106sefa43@br7.org.ilזלמן שניאור 10
מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרום106shefadarom@br7.org.ilמורדי הגטאות 2 עיר עתיקה
מחלקת ניקיון מזרח106shefamizrach@br7.org.ilזלמן שניאור 10
מחלקת ניקיון מערב106shefamerkaz@br7.org.ilזלמן שניאור 10
מחלקת ניקיון עיר עתיקה106shefaAtika@br7.org.ilזלמן שניאור 10
מחלקת ניקיון צפון106shefatzafon@br7.org.ilזלמן שניאור 10
​​