רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08-102512/04/2021אידה אורמן רודנסקי שמואל 28בטיחות
08-102208/04/2021עיריית באר שבע הר רמון 10בטיחות
08-102308/04/2021עיריית באר שבע יערה 38סכנה בריאותית לציבור
08-102106/04/2021זאב חיטין נורית 22בטיחות
08-096730/12/2020חדאד מרדכי יוחנן בדר 33פגיעה בתשתיו הביוב
09-096322/12/2020עיריית באר שבע ג'ו אלון יבין נפתלי הרץ בטיחות
08-095109/12/2020עיריית באר שבע מבצע עובדה 116עץ מת
08-094909/12/2020עיריית באר שבע השומר ליד המקווה עץ מת
08-094809/12/2020עיריית באר שבע גן הראשונים רגר עץ מת
08-094709/12/2020עיריית באר שבע אי תנועה רגר מול בית משפט מניעת נזק וקשיי אחזקה בהמשך
08-094101/12/2020עיריית באר שבע אורי צבי גרינברג גן הפורום למטהעץ מת
08-094301/12/2020עיריית באר שבע הפלמ"ח פארק הרמב"םעץ מת
08-094030/11/2020עיריית באר שבע כיכר אגרנט אבן שושן מחלת עץ
09-091916/11/2020עיריית באר שבע האיסיים חורשה בטיחות
עיריית באר שבע 16/11/2020עיריית באר שבע מטודלה בטיחות
08-091301/11/2020דור שכני התקווה 12בטיחות
08-091401/11/2020דור שכני יהודה הלוי 48בטיחות - מפריע לצוברים של גז
08-090214/10/2020מיכל לוימשה דיין 12בטיחות
08-088510/09/2020עיריית באר שבע אלפסי 25בטיחות
08-087727/08/2020עיריית באר שבע בן רחוב דני לרחוב אסא בטיחות
08-086427/07/2020עיריית באר שבע אהרון מסקין 73בטיחות
08-083614/06/2020עיריית באר שבע שד' יצחק רגרעץ מת
08-082219/05/2020עיריית באר שבע פקועה עץ מת לצרכי בניה ופיתוח
080-081004/05/2020איגור בוצ'וק אופירה 26בטיחות
08-080123/03/2020עיריית באר שבע עבדת 88בטיחות
08-079816/03/2020טויטו יגל טרומפלדור 6בטיחות
080-079211/03/2020עיריית באר שבע בני אור 20-26בניה
08-078226/02/2020עיריית באר שבע מבצע ארז גן דביר בניה ופיתוח
08-077311/02/2020עיריית באר שבע עמיצור שמשון בטיחות
08-075608/01/2020דודי ליפשיץ דבורה בוארון פינת שמעוני בניה
1 - 30הבא
​​