טופס בקשה למתן / חידוש "תעודת תושב"

לידיעתך,
עלות תעודת תושב 20 ₪ לשנתיים מיום הנפקת התעודה. הגבייה תתבצע באופן טלפוני לאחר הגשת הבקשה.​

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטים אישיים
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
כולל ספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע

רחוב, מס' בית ומס' דירה


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

קבלת הטבת תעריף חניה מוזל 25% הנחה

מספר משלם של בית האב
למבקשי תו חניה לתשלום תעריף חניה מוזל

אם הרכב אינו רשום על שם המבקש באחריותו לצרף אחד מסמכים הבאים:

  • רכב בבעלות קרבה ראשונה - ת.ז כולל ספח של בעל הרכב, שניתן לעמוד על קשר משפחתי ותצהיר על שימוש ברכב
  • רכב חברה - אישור חשב/רו"ח המעיד על הצמדת הרכב למחזיק באופן בלעדי
  • רכב שכור - חוזה שכירות חתום
  • רכב ליסינג - העתק מחוזה הליסינג המעיד על מכירה