תו חניה לדייר

עיריית באר שבע מנפיקה לתושבי העיר המתגוררים באזורי שטחי חניה מוסדרת כחול לבן, תו חניה לדייר אזורי.
תו החניה לדייר נותן מענה הולם לכל אחד ואחת מכם בבואכם להחנות רכבכם בסמוך למקום מגוריכם.

קריטריונים לקבלת תו דייר לשנת 2020-2021

לכל בית אב יינתנו עד 3 תווי חניה לדייר לתקופה עד שנתיים.

   לאישור יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות, כולל ספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון רכב בתוקף על שם המבקש התו
 • רישיון נהיגה בתוקף


אם הרכב אינו רשום על שם המבקש באחריותו לצרף מסמכים נוספים:
 
 • רכב בבעלות קרבה ראשונה - ת.ז כולל ספח של בעל הרכב, שניתן לעמוד על קשר משפחתי ותצהיר על שימוש ברכב
 • רכב חברה – אישור חשב/רו"ח המעיד על הצמדת הרכב למחזיק באופן בלעדי
 • רכב שכור– חוזה שכירות חתום
 • רכב ליסינג – העתק מחוזה הליסינג המעיד על מכירה

יובהר כי תוקף תו דייר הינו עד 24 חודשים מיום אישור/חידוש תו דייר
לחידוש תו דייר אזורי על בעל/ת תו החניה להגיש בקשה חדשה תוך 30 יום בטרם פקגיעת תוקף התו.

הנפקת תו חניה לדייר יבוצע ללא תשלום

ניתן להגיש את הבקשה לאישור תו דייר אזורי באופן מקוון או באופן ידני בהדפסת טופס הבקשה לתו חניה לדייר והאסמכתאות יש להגיש במשרדי אגף הפיקוח העירוני באמצעות פקס 08-6205104 או מייל: tavdayar@br7.org.il

אוכלוסייה המסמכים הנדרשים
רכב בבעלות פרטית
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף על שם המבקש התו (ניתן אף במסגרת של בעלות נוספת כאשר מדובר ברכב פרטי)
רכב בבעלות קרבה ראשונה
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • ת.ז וספח של בעל הרכב שניתן לעמוד על קשר משפחתי ותצהיר על שימוש ברכב (טופס תצהיר מתאים נמצא באתר)
רכב חברה
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור חשב/רו"ח המעיד על הצמדת הרכב למחזיק באופן בלעדי
רכב צבאי
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור מת"ש שהרכב צמוד באופן בלעדי למחזיק ו/או אישור מקצין רכב המעיד על שימוש מלא ברכב
רכב משטרתי לבן
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור אגף משאבי אנוש או אגף תפעול לוגיסטי, שהרכב צמוד באופן בלעדי ו/או אישור מקצין רכב המעיד על שימוש מלא ברכב
רכב שכור
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • חוזה שכירות חתום
רכב שנקנה בעסקת ליסינג
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • העתק מחוזה הליסינג המעיד על החכירה
מונית
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף על שם בעל הזכות הציבורית
 • הסכם בין השוכר לבעל הזכות הציבורית
 • רישיון הסעה תקף
 • קבלה המעידה על קניית המונית
תושב חוץ
 • דרכון תקף על שם המבקש
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף

טפסים

קישור לטופסמסנן
בקשה למתן / חידוש תו דייר אזורי
תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות קרבה ראשונה

 

איזורים בהם זכאים לקבל תו דייר

  
  
הרחב איזור : 1 ‏(3)
הרחב איזור : 14 חניון מרכז מורים ‏(2)
הרחב איזור : 15 מתחם שלמה המלך ‏(6)
הרחב איזור : 17 חניון מובילים ‏(1)
הרחב איזור : 18 חניון אלי כהן ‏(2)
הרחב איזור : 2 ‏(2)
הרחב איזור : 3 ‏(5)
הרחב איזור : 7 עיר העתיקה ‏(27)
הרחב איזור : 9 ‏(6)