הגשת ערעור, בקשה להישפט, תשלומים וגזרי דין

שירות מתן שוברים, גזרי דין בבית המשפט

לאחר מתן פסק דין על ידי בימ"ש לעניינים מקומיים, באותם מקרים שבהם נפסק חוב כספי לחייב, מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים מעדכנת את החלטת בית המשפט במערכת המחשוב העירונית, ומוסרת שובר תשלום לחייב אותו הוא יוכל לשלם במשרדי אגף הפיקוח, באינטרנט או בכל סניף דואר.
כאשר פסק הדין נקבע בהעדר הנאשם, מזכירות בית המשפט שולחת את שובר התשלום לחייב בדואר המעודכן ברישומי משרד הפנים לאחר העדכון במערכת.
 

אופן הגשת בקשה

ניתן להגיש בקשה להישפט על קנס בתוך 90 יום ממועד רישומו (או בתוך 30 יום לאחר שניתנה תשובה שלילית לבקשה לביטולו). על מגיש הבקשה לצרף צילום ת.ז. או רישיון נהיגה עדכני. כאשר מדובר בחברה יש להציג גם ייפוי כוח עם לוגו החברה.
 

ערעורים ובקשות להישפט

אופן הגשת ערעור - קנסות חניה/חוקי עזר

בקשה לביטול קנסות (ערעור) יש להגיש בכתב בתוך 30 יום מהמועד בו הומצאה הודעה לעבירה. בבקשה זו יש לכלול:
  • פרטים מלאים של המבקש
  • מס' הדו"ח ומס' הרכב
  • אסמכתאות לתמיכה בבקשה
 

דרכי הגשת הערעור

ניתן להגיש ערעור על ידי שליחת מכתב למחלקת החנייה/פיקוח כללי/מרכז שירות באמצעות הדואר,שליחת פקס או הגעה למשרדי המחלקה.

 

פרטי התקשרות

חניה

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620511108-6205139הרצל 32, באר שבעmhanaia@br7.org.il
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
​​


פיקוח כללי/חוקי עזר

 
  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620511108-6205135הרצל 32, באר שבעpikuhk@br7.org.il
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
​​


מרכז שירות

 
  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-6205111agafpk@br7.org.ilהרצל 32, באר שבע08-6205104
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
​​
 ​

בקשה להישפט

ניתן לבקש להישפט בתוך 90 יום מיום המצאת ההודעה לתשלום הקנס וזאת ע"י מילוי הספח המצורף להודעת הקנס, ושליחתו למחלקת החניה, אגף הפיקוח העירוני, רחוב הרצל 32, באר-שבע. מומלץ להגיש את הבקשה לאחר קבלת מענה לבקשה לביטול קנס (ערעור).
 

תשלום

את דוחות החנייה ניתן לשלם על פי חוק בתוך 90 יום מיום ביצוע העבירה. לאחר תקופה זו מתווספת ריבית פיגורים. ניתן לשלם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי, בבנק הדואר, במשרדי האגף, ובאינטרנט.
 

אכיפה

לתשומת לב החייבים: קנסות אשר סכומי הקנס הקבועים בהם לא ישולמו במועדם, מועברים להליכי אכיפת גבייה . פקודת מיסים (גבייה) ותקנותיה מתירים לבצע עיקולים בכדי לגבות חובות ובין היתר עיקולי רכב, חשבון בנק, ומיטלטלין.