פיקוח והסדרי חניה

עיריית באר שבע פועלת להרחבת שטחי חניה, פיתוח שטחי חניה וחניונים, פיתוח ושילוב של אמצעי תשלום, הסדרת שטחי חנייה לדיירים אשר גרים באזורים של חניה מוסדרת וכן אכיפה בתחום כחול-לבן ואיסורי חנייה, כגון:
 
 • חניה במקומות השמורים לנכים
 • חניה בתחום תחנת אוטובוס
 • חניה בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטר לפניו
 • חנייה כפולה (בצד רכב חונה)
 • חניה בתוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו
 • חניה על מדרכה
 • חניה בצד שמאל של הדרך בכביש שאינו חד סטרי
 • חניה במקום כניסה בשטח המיועד לכלי רכב
 • חניה בתחום שני מטר מברז כיבוי (הידרנט)
 • חניה בצד מעקה בטיחות
 • חניה בתחום תחנת מוניות
 • חניה במקום שמור לרכב מסוים
 • חניה בתחום אדום לבן
 • חניה בניגוד לתמרור ב-29 ב-28 ד-16
 • חניה במקום המיועד לרכב מסוג מסוים
 

פעילויות בתחום

 • יצירת סדר ציבורי בהיבט חניה ותנועה
 • התאמת תמרור, סימון ושילוט לצורכי הסדרת מקומות חנייה
 • תיקון חוקי עזר עירוניים והתאמתם לצרכי האכיפה בשטח
 • אכיפת חוקי עזר עירוניים – העמדת הרכב וחנייתו
 • שילוב אמצעים טכנולוגים מתקדמים לייעול עבודת הפקחים בשטח
 • שילוב אמצעים מתקדמים לתשלום דמי חניה, מדחנים, מכונות לממכר תווי חניה תווי חניה אלקטרוניים ("איזי פארק"), תשלום חניה באמצעות טלפון סלולרי (4500*)