הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

תושב המבקש להסדיר בקשת מקום חניה פרטי לרכב נכה מתבקש למלא את הטופס המצורף "בקשה להקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה".

על המבקש להגיש בצירוף בקשה הזו:

 • צילום תג נכה ממשרד התחבורה, תג  משולש או תג עגלה (צילום תג נכה בשני צדדים).
  עיוור- תעודת עיוור ואישור לדמי ליווי ממשרד הרווחה.
 • אישור מוגבלות בניידות או קצבת ניידות מהביטוח לאומי בנושא גפיים תחתונות, לגבר עד גיל 67 ואישה  עד גיל 62.
 • גבר נכה מעל גיל 67, ואישה נכה מעל גיל 62 ימציא/תמציא, חוות דעת חתומה על גבי רשימת הליקויים   
  של הביטוח הלאומי, בידי רופא מומחה באורתופדיה או כירורגיה או כלי דם, אשר בו מצוינים סעיפי המוגבלויות בניידות.
 • במידה והנכה היה מוגבל בניידות לפני גיל 67 לגבר, ואישה מעל גיל 62, יש להמציא אישורים לכך.
 • נכי צה"ל - יש להמציא פרוטוקול ועדה רפואית של משרד הביטחון, עם פרוט הפגימות הרלבנטיות – כל זאת בתנאי של נכות לצמיתות.
 • נכי צה"ל, גבר מעל גיל 67 אישה מעל גיל 62 לפי סעיף 5 לעיל.
 • צילום רישיון רכב ורישיון נהיגה רשום על שם הנכה או בן משפחתו הגר באותה קורת גג.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת רשום על שם הנכה או בן משפחתו בקרבה ראשונה הגר באותה קורת גג.


פרטי התקשרות

  
  
  
  
  
ערן צדיקימנהל תחום וועדות תנועה והסדרי תנועה08-684415508-9789491erens@br7.org.il

 

קישור לטופסמסנן
הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה
בקשה לסימון מעטפת מול בית לרכב נכה
בקשה להעברת מקום חניה שמור לרכב נכה