היחידה לפניות הציבור

השירות לתושב הינו האלמנט המרכזי בעבודתה של העירייה. תפיסה זו, מעמידה את התושב כלקוח, אשר סביבו מתבצעים תהליכי העבודה העירונית. בהקשר זה, היחידה לפניות הציבור מהווה אמצעי קשר מרכזי בין התושב לעירייה על יחידותיה ואגפיה. בנוסף, מטפלת היחידה במקרים בהם אגפי העירייה לא הצליחו לטפל, או לחלופין במקרים בהם הטיפול לא התבצע לשביעות רצון התושב.
 

ליצור קשר בכל דרך

היחידה מטפלת ומגיבה לכל פניה המגיעה אליה במגוון אמצעי קשר:
 
פנייה מקוונת ליחידה לפניות הציבור

 
  
  
  
  
  
  
גילי טנדלר לוימנהלת היחידה לפניות הציבור 08-6463895 08-6206470gilil@br7.org.ilבניין העירייה
​​
משלוח מכתבים: היחידה לפניות הציבור, כיכר מנחם בגין 1 , ת.ד. 15 , באר שבע​
הליך הטיפול בפניה ומתן המענה לתושב, מתבצעים ברמת שירות ומהימנות גבוהה, תוך שמירה על מסגרת זמן מענה קבוע ומוסכם. בנוסף, מתקיימים סיורים בעיר בהשתתפות גורמים פנימיים וחיצוניים, דיונים מורחבים במסגרת דלת פתוחה, ומפגש תושבים עם ראש העיר.
 
היחידה פועלת בין השעות 8:00-16:00