המרכז העירוני לגישור

המרכז העירוני לגישור ודיאלוג בקהילה בעיר באר שבע מעמיד את שירותיו המקצועיים ליישוב סכסוכים עם שכנים, יצירת דיאלוג קהילתי ליישוב סכסוכים בין קבוצות, פתרון סכסוכים בענייני משפחה וחינוך וכן לאוכלוסיית בעלי מוגבלות. תהליך הגישור במרכז נערך על ידי מגשרים מוסמכים בארבע שפות: עברית, רוסית, אמהרית וספרדית.

התנהלות המרכז

במהלך השנים קיבל המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה הוקרה מקצועית והוגדר כמרכז המוביל בדרום. שיתופי פעולה עם ארגונים שונים התרחבו, המודעות בנושא גישור ושירותי המרכז עלתה, ועוד. דבר זה בא לידי ביטוי בעליה משמעותית של מספר פניות למרכז , וגם במספר גישורים בתחום קהילה.
 

חזון המרכז

בשנים הבאות מקווה המרכז להמשיך ולהתפתח, ולממש את החזון הבא:
 • הטמעת השפה הגישורית בעיר כחלק מהאקלים הבאר שבעי
 • שיפור התקשורת והגברת הלכידות בקהילה
 • צמצום ומניעת הסלמה של סכסוכים בקבוצות וקהילות שונות
 • מענה לסכסוכים בין פרטים, קבוצות וקהילות
 

תפיסת הגישור במרכז

המרכז הינו מוקד מקצועי, המציג דרך נוספת לשינוי תרבות ניהול סכסוכים בבאר שבע ומשמש מנוף לשינוי חברתי בניהול קונפליקטים ושיפור האקלים בקהילה. המרכז מופעל על ידי כ-30 מגשרים מקצועיים מתנדבים ומעניק שירותי גישור לקהילה תוך מענה למחסומי שפה, פערים בין תרבותיים ואילוצים כלכליים.  כמו כן, צוות המרכז יוזם ומפעיל תכניות לפיתוח קהילתי בין תרבותי, שיעדם הוא שיפור יחס הקהילה באמצעות דיאלוג קהילתי והגברת מודעות לגישור.
 

מטרות המרכז

למרכז מספר מטרות אותן הוא מעוניין להגשים ולפתח במסגרת העבודה בתוך הקהילה:
 
 • פיתוח שירות מקצועי נגיש ורגיש תרבות לתושבי העיר כמענה ליישוב סכסוכים ודיאלוג בקהילה.
 • העלאת מודעות בנושא גישור ויישוב סכסוכים בקרב הציבור הרחב ועידוד הציבור להשתמש בגישור  ושירותי המרכז.
 • חיזוק מידת מעורבות והתמיכה של בכירי העיר בשינוי התרבות של ניהול קונפליקטים בעיר
 

המשך הפיתוח המקצועי במרכז

במסגרת התפתחות התחום המקצועי במרכז, ממשיכים צוות המרכז להתקדם וליזום פעילויות נוספות להגברת המודעות בקהילה ופיתוח המקצועיות בצוות. במהלך הפיתוח, צוות המגשרים ניגש לשלל השתלמויות בנושא גישור ודיאלוג בקהילה, משתתף בימי עיון, מחזק את הקשר עם מרכזי גישור אחרים ברחבי הארץ ומשלבים הדרכה וליווי מקצועי בתהליך הגישור. בנוסף, במסגרת ההטמעה והפיתוח של השפה הגישורית צוות מגשרים מקיים מפגשי למידת עמיתים ומפגשי חשיפה בארגונים וקהילות מגוונות.
 

חדשנות חברתית ביזמות קהילתית

 • שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון. קשר עם אקדמיה בא לידי ביטוי בביצוע פרקטיקום במרכז גישור של סטודנטים תואר שני מתכנית ליישוב סכסוכים. סטודנטים מקדמים בעיקר תהליכי דיאלוג קהילתי שמאפשר בניית קהילה ויישוב סכסוכים בין קבוצות, בין קהילה וארגונים פורמליים ובלתי פורמליים. כמו כן, סטודנטים עושים מחקר על תהליכים חברתיים שמביא הביט אקדמי למתרחש בשטח.
 • מרכז גישור כמוקד מקצועי פיתח מודל ייחודי לגישור רגיש תרבות עם עולים דוברי רוסית. המודל הוגשה באחד הכנסים ארציים בתחום גישור ונכתב מאמר שמתאר את המודל בספר "מרכזי הגישור ודיאלוג בקהילה חדשנות חברתית ויזמות קהילתית" (עמ'199) בשנת 2011.
 • חיבור לתכניות חדשות שמטרתם שינוי אקלים חברתי ויחסי קהילה. בשנה אחרונה מרכז גישור הפך לאחד השותפים המרכזיים בתכנית פיילוט "בית משפט קהילתי".

מטרתו של בית המשפט הקהילתי: צמצום פשיעה חוזרת וחיזוק ביטחונם האישי של תושבים באמצעות תהליכי שיקום ארוכי טווח הנשענים על מענים קהילתיים מקומיים.

 
הקשר בין מרכז הגישור ובית המשפט הקהילתי מבוסס על מספר אבני יסוד:
 
 1. תפיסת המשבר. בליבו של משבר תמיד מונחת הזדמנות.
 2. דגש על קהילתיות. המעטפת הקהילתית מהווה נדבך מרכזי בערך המוסף שמציעה התכנית לנאשמים  ולקהילה. נאשמים על רקע סכסוכי שכנים יקבלו מענים גישוריים ממרכז גישור. כמו כן, חלק מצוות מגשרים התחבר למתנדבים "נאמני בית משפט קהילתי" על מנת לתת ליווי אישי ותמיכה לנאשמים.
 3. החברה עוברת תהליך שינוי חברתי חינוכי בקבלת האחר. בתחום גישור זה שינוי בתרבות ניהול סכסוכים, בתחום בית משפט קהילתי - שילוב עוברי חוק בקהילה ושינוי תפיסת הנאשם ע"י קהילה.

                     יש ניצנים של מוכנות, אולם הדרך ארוכה...

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-6840326gishurbr7@gmail.comרש"י 3ימי א', ג' בין השעות 09:00-13:00


אנשי קשר במרכז

  
  
  
  
אירה וולוךמגשרת, עובדת בתחום עולים054-4627923
אירנה גייבסקימנהלת מרכז לגישור08-6840326/354erenag1@br7.org.il
חיים ברמגשר, מתאם גישור08-6840326/354