המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

מטרת העל של המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית הינה לשפר את איכות חייהם של קבוצות וקהילות, תוך פיתוח מענים הולמים לאוכלוסיות שונות. המחלקה פועלת לפיתוח מנהיגות מקומית והעצמה של תושבים להובלת שינויים חברתיים ולקידום אינטרסים של קבוצות שונות בקהילה.  
העבודה הקהילתית מקדמת פיתוח שירותים קהילתיים וייעול שירותים קיימים למען שיפור נגישותם של התושבים למשאבים, תוך דגש על עידוד התושבים בהפעלת השירותים למען עצמם. המתודה הקהילתית פועלת לקידום אוכלוסיות מוחלשות, לקליטת עליה ואינטגרציה בין עולים וותיקים וכן ליצירת שיתופי פעולה ותיאום בין ארגונים, תוך חיבור לאקדמיה.
העבודה הקהילתית נעשית בשיתוף תושבים וארגונים מקהילות פונקציונאליות, כגון: אמהות עצמאיות, קהילת יוצאי קווקז, קהילת יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים, הורים לילדים בעלי ADHD ועוד, וכן מקהילות גיאוגרפיות, כגון: שכונה ד' רבתי ושכונת דרום (שכונות שיקום שכונות), שכונה ג', נחל עשן ונחל בקע, וועדי שכונות, פעילים שכונתיים ועוד. 

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
טלפונים נוספיםמסנן
  
  
  
08-6840361
08-6840326
08-6723844 או 08-6840326זלמן שנאור 10batiak@br7.org.il