מחלקת תכנון, פיתוח וחירום

המחלקה אחראית לקדם ולהוציא לפועל את מדיניות האגף בתחומים הבאים: 

 • פיתוח ותכנון פרויקטים וגיוס משאבים
 • כתיבת תכניות עבודה
 • מעקב ובקרה לביצוע התוכניות
 • ייזום וביצוע תכניות, הדרכות, סדנאות וימי עיון לפיתוח ההון האנושי באגף הרווחה
 • ליווי תהליכי כתיבת מכרזים
 • התקשרויות והסכמים של האגף
 • איסוף מידע וניתוח נתונים
 • כתיבת נהלי עבודה
 • קידום ההערכות לשעת חירום

המחלקה  מספקת שירותים אלו להנהלת האגף, למחלקות, ליחידות ולמרכזים הטיפוליים השונים באגף. ​ 

 

תכנון, קידום וליווי פרויקטים אגפיים

 • ​ליווי וריכוז תהליך הרפורמה באגף הרווחה 
 • תכלול תהליך הטמעת מערכת "מעגלי התערבות"
 • סיוע בכתיבת כרטיסי פרויקט
 • ליווי בכתיבת פרוגרמות חברתיות

גיוס שותפויות ומשאבים לפרויקטים ותכניות אגפיות 
 

תכניות עבודה, בקרה והערכה

ריבוי המשימות והתחומים בהם עוסק אגף הרווחה, לצד הציפייה הגוברת לשקיפות ודיווחיות מצד הלקוחות והשותפים לפעילות, מחייבים ביצוע תהליכי הערכה, מעקב ובקרה שוטפים ואיכותיים.

תהליכי מעקב ובקרה הינם גם חלק מעבודה על בסיס תוכנית עבודה שנתית. לצד התהליך העירוני מתבצעות בקרות על תהליכי עבודה ותוכניות מרכזיות באגף לצורך ייעול ושיפור השירותים הניתנים לאוכלוסייה.

לשם כך, המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

 • הובלת תהליך כתיבת תכנית העבודה השנתית
 • טיוב הגדרת אבני הדרך והגדרת מדדי תוצאה
 • ריכוז סטטוס לבקרת תכניות עבודה וטיפול בחסמים
 • בקרת תהליכים ובקרות עומק על תכניות מוגדרות
 • פיתוח ושימוש בכלי מדידה והערכה מתקדמים

מכרזים והתקשרויות

בשנים האחרונות משרד הרווחה מקדם תהליך של העברת האחריות לרשויות המקומיות ליצירת התקשרויות ישירות להפעלת מסגרות ושירותים בקהילה. תהליכים אלו ושיתופי פעולה עם המגזר השלישי, כמו גם מעורבותן הגוברת  של קרנות פילנתרופיות ועבודה מול משרדי ממשלה שונים דורשים יצירת התקשרויות מסודרות ומתאימות בכל מקרה ומקרה.

זאת, לצד המעורבות הרבה של הגזברות והמחלקה המשפטית בתהליכים, מחייבים התמחות של אגף הרווחה בתהליכי ההתקשרות למיניהן.

לשם כך הוגדר תפקיד באגף לתיווך ותיאום בין כלל השותפים לתהליך: הלשכה המשפטית, מח' התקשרויות, גזברות, מחלקת נכסים, אגף הנדסה ועוד, תוך ייצוג ושמירה על האינטרסים והערכים של אגף הרווחה בהתקשרויות השונות.

בתחום זה מתבצעות הפעילויות הבאות:

 • מיפוי כלל התקשרויות אגף הרווחה והסדרת ערוצי ההתקשרות בהתאם להגדרות החוק והתקנות.
 • ייעוץ וליווי בכתיבת מכרזים והסכמים להפעלת שירותי רווחה
 • ריכוז תהליך ההתקשרויות בממשק עם המחלקה המשפטית ומחלקת התקשרויות העירונית
 • מעקב אחר חתימת הסכמים של האגף מול משרדי הממשלה וגופי המגזר השלישי

איסוף מידע וניתוח נתונים

משרד הרווחה והמחלקות ברשויות עושות כיום שימוש נרחב במערכות ממוחשבות במגוון רחב של תחומים, כגון: נתוני יסוד, השמה במסגרות, תיעוד ועדות תכנון-טיפול, תוכניות סיעוד לקשישים. במהל השנה הקרובה צפוי האגף להתחיל לעבוד במערכת מעגלי התערבות, לתיעוד כלל הטיפול בפונה/משפחה באופן ממוחשב.

על בסיס זה נוצרים מאגרי מידע ונתונים נרחבים שהשימוש בהם בצורה יעילה ומושכלת מסייעת ומשדרגת את עבודת המחלקות.

מטרת האגף היא לפעול על בסיס מידע מבוסס ונתונים מעודכנים. השימוש במידע ייעשה בכל שלבי עבודת האגף: בטיפול הפרטני, בתכנון תכניות ופרויקטים ובתהליכי פיתוח שירותים.

במסגרת זו, המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

 • הובלת ושדרוג תהליך מיון התיקים השנתי
 • קידום תהליך לטיוב הנתונים ולייעול העבודה במערכת הממוחשבת
 • ניתוח ועיבוד נתונים מכלל המערכות הממוחשבות
 • יצירת והצגת פרופיל דמוגרפי של אוכלוסיית הרווחה בעיר
 • הצגת תמונת מצב מקצועית: שינויים ומגמות בקרב אוכלוסיית הפונים לאגף
 • הטמעת השימוש בנתונים בתהליכי פיתוח שירותים ותכנון פרויקטים
 • שדרוג השימוש בהצגת נתונים ע"ג מערכת ה-GIS בשגרה ובחירום

עבודה בסביבה ממוחשבת

 • תיאום הדרכות והטמעת השימוש בתכנת נמ"ר (ניהול מערכות רווחה)
 • הצטיידות- תיאום מול אגף מערכות מידע בנושאי רכש, תחזוקת ציוד קצה וציוד היקפי
 • מערכת GIS – הזנת נתונים, אפיון שכבות וגזירת מידע לשימוש האגף בשגרה ובחירום
 • הטמעת יישומי מחשב ותכנות ייעודיות
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
  
08-684033608-6840337bsherut.tp@br7.org.ilזלמן שניאור 10


צוות המחלקה

  
  
  
  
תמי איבגי חדדרכזת מתנדבים עירונית לשעת חירום08-6840334tamia@br7.org.il
נתי בוכניקאחראי מעקב ובקרה08-6840331bouhniknati@br7.org.il
מלכה אוישר-דוןרכזת היערכות ומוכנות לשעת חירום08-6840333malkaod@br7.org.il
דני פרידמןממונה על העמדת המידע לרשות הציבור ואחראי מחשוב רווחה 08-6840335danyf@br7.org.il
דוד אלבזאחראי לוגיסטיקה ואחזקה08-6840336davida@br7.org.il